Αναγκαστική αύξηση στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου βλέπει η KPMG

Η ανοδική πορεία του δείκτη ζημιών στο αυτοκίνητο αφήνει στο παρελθόν τα μεγάλα περιθώρια κέρδους. Τα αποθέματα κερδών των προηγούμενων χρόνων αναμένεται σύντομα να εξαντληθούν, με αποτέλεσμα η αύξηση των τιμολογίων να γίνει πλέον αναγκαστική, εκτιμά η KPMG.

Η γνωστή εταιρεία συμβούλων παρουσίασε στις 19 Δεκεμβρίου την ετήσια έκθεσή της για τον ασφαλιστικό κλάδο, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, αναδεικνύοντας τα θέματα που απασχόλησαν και θα συνεχίσουν να απασχολούν την ασφαλιστική αγορά και καλώντας τα στελέχη της σε εγρήγορση και καθόλου εφησυχασμό.

Οι αλλαγές που φέρνουν τα νέα Λογιστικά Πρότυπα (IFRS 17 & IFRS 15), τα PRIIPs, η IDD, ο GDPR, το ευμετάβλητο και μάλλον καθόλου ευνοϊκό φορολογικό σύστημα κυριάρχησαν, ως θέματα, κατά το 2017 και θα κυριαρχήσουν και το 2018. Σε αυτό το περιβάλλον, οι μόνοι που σίγουρα δεν θα μείνουν χωρίς δουλειά είναι οι ελεγκτικές-συμβουλευτικές εταιρείες και οι δικηγόροι. Α, ξεχάσαμε τους αναλογιστές και τους υπεύθυνους των οικονομικών τμημάτων των ασφαλιστικών εταιρειών, που όπως δείχνει η σχετική έρευνα της KPMG, είναι και οι μόνοι εργαζόμενοι στον κλάδο που είδαν (αν και όχι στο σύνολό τους) τις αποδοχές τους να αυξάνονται.

Τα λογιστικά πρότυπα

Τα IFRS 15, τα οποία τίθενται σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2018 και πιθανώς θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζονται έσοδα τα οποία δεν προέρχονται από αμιγώς ασφαλιστικά συμβόλαια. Με το δεδομένο αυτό, πρόκειται, όπως ειπώθηκε, για κάτι περισσότερο από μία λογιστική αλλαγή.

Τα IFRS 17 θα τεθούν σε ισχύ το 2021, ωστόσο, απαιτείται η έγκαιρη προετοιμασία των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς πρόκειται για ένα περίπλοκο πρότυπο, που υιοθετεί απαιτητικό χειρισμό των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο την οικονομική διεύθυνση αλλά και την αναλογιστική λειτουργία και το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων μιας εταιρείας.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο

PRIIPs, IDD και GDPR, η “αγία” τριάδα των κανονιστικών αλλαγών για το 2018!

Τα PRIIPs τίθενται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου και οι ασφαλιστικές είναι υποχρεωμένες να οργανώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης, που θα περιλαμβάνει: Ανάλυση επιχειρηματικών και λειτουργικών επιπτώσεων, ανάλυση αποκλίσεων, εντοπισμό, καταγραφή και κατηγοριοποίηση των προϊόντων PRIIPs, παραγωγή εντύπων KIDs επιλεγμένων προϊόντων και παραγωγή εντύπων KIDs λοιπών προϊόντων.

Μπορεί να θεωρείται κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι η εφαρμογή της IDD μεταφέρεται για τον Οκτώβριο του 2018, ωστόσο, δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωση στις προσπάθειες προετοιμασίας, οι οποίες και χρονοβόρες και κοστοβόρες θα είναι.

Τέλος, ο Κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR), που επηρεάζει άμεσα τις ασφαλιστικές, αφού μαζί με τις τράπεζες, τα νοσοκομεία και τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών αποτελούν τις “ζεστές” ομάδες, όπως χαρακτηρίστηκαν κατά την εκδήλωση, οι οποίες διαθέτουν βάσεις με προσωπικά δεδομένα και άρα επηρεάζονται άμεσα. Απαίτηση του Κανονισμού είναι οι εταιρείες να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με θεμιτό και νόμιμο τρόπο, και ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία αυτών των δεδομένων από τυχόν παραβιάσεις. Μεγάλη σημασία έχει η ενημέρωση και η άδεια των υποκειμένων για το πού και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους Οι κυρώσεις θα είναι πάρα πολύ υψηλές. Για παραβίαση των βασικών αρχών το πρόστιμο θα φτάνει το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους ή €20 εκατ., ό,τι είναι υψηλότερο. Το πρόστιμο, που αφορά στις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας για ελλιπή σχεδιασμό των συστημάτων ασφαλείας, ανέρχεται στο 2%, ή €10 εκατ.

 Τι δείχνει η έρευνα Αποδοχών & Πληρωμών για τον Ασφαλιστικό Κλάδο

Με τόσο εργασιακό φόρτο που είχαν το 2017 και θα έχουν και το 2018 τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών, θα περίμενε κανείς ότι, αν μη τι άλλο, θα αμείβονταν με κάτι παραπάνω οι προσπάθειές τους. Η έρευνα αποδοχών & πληρωμών που διεξήγαγε η KPMG έδειξε ότι το 50% των εταιρειών έκανε μηδενικές αυξήσεις, ενώ το άλλο 50% έκανε αυξήσεις σε επιλεγμένες κατηγορίες εργαζομένων, που όμως δεν ξεπέρασαν το 2,5%. Οι αυξήσεις αυτές δεν συνδέονται τόσο με μισθολογικές απολαβές αλλά με έξτρα παροχές, όπως stocks options, συνταξιοδοτικό, πιστωτική κάρτα, εταιρικό αυτοκίνητο.

KPMG panel
Στο βήμα η κα Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, στο πάνελ οι κ.κ. Γιάννης Αχείλας, Γενικός Διευθυντής, Φορολογικό Τμήμα, Φίλιππος Κάσσος, Γενικός Διευθυντής, Τμήμα Ελέγχου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, και Γιώργος Ραουνάς, Γενικός Διευθυντής, Συμβουλευτικό Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων της KPMG.

Η Χρηματοοικονομική Κατάσταση και Φερεγγυότητα των Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών

Μεγάλο κομμάτι της εκδήλωσης αφιερώθηκε στην έρευνα που διεξάγει η KPMG για τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση και Φερεγγυότητα των Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών. Στη φετινή έρευνα, που αφορά στοιχεία της χρήσης του 2016, συμμετείχαν 25 ασφαλιστικές εταιρείες (56 δραστηριοποιήθηκαν συνολικά στη χώρα το 2016), εκ των οποίων 7 ζωικές, 10 αμιγώς γενικών ασφαλίσεων και 8 μικτές επιχειρήσεις.

Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

Παρατηρήθηκε αύξηση παραγωγής μετά από 6 χρόνια συνεχούς πτώσης. Η παραγωγή επανήλθε στα επίπεδα του 2014, ενώ οι ανοδικές τάσεις εμφανίζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια και του 2017. Οι προοπτικές ειδικά για τους κλάδους υγείας και ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις θεωρούνται ευοίωνες, αν δεν υπάρξουν άλλες αναταράξεις στην ελληνική οικονομία. Αντίθετα, στον κλάδο αυτοκινήτου ο έντονος ανταγωνισμός και τα ιδιαίτερα φθηνά τιμολόγια οδήγησαν για μία ακόμη χρονιά σε μείωση της παραγωγής.

✻ Καταγράφηκε μείωση της κερδοφορίας, κυρίως λόγω του έντονου ανταγωνισμού στο αυτοκίνητο, και συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους. Αν και η κερδοφορία παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, φαίνεται να οφείλεται κυρίως σε αναστροφή των προβλέψεων των προηγούμενων χρόνων και όχι σε νέα παραγωγή.

Η ανοδική πορεία του δείκτη ζημιών στο αυτοκίνητο αφήνει στο παρελθόν τα μεγάλα περιθώρια κέρδους. Τα αποθέματα κερδών των προηγούμενων χρόνων αναμένεται σύντομα να εξαντληθούν, με αποτέλεσμα η αύξηση των τιμολογίων να γίνει πλέον αναγκαστική.

Τα τροχαία ατυχήματα παρέμειναν στα ίδια με τα τελευταία έτη επίπεδα, ενώ δεν υπήρχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις και στο ύψος των θανατηφόρων ατυχημάτων.

✻ Κύρια επενδυτική επιλογή φαίνεται να είναι οι ομολογιακοί τίτλοι, ενώ οι επενδύσεις σε ακίνητα δεν ελκύουν πλέον τις ασφαλιστικές όσο στο παρελθόν.

Η παραγωγή ασφαλίστρων ανά υπάλληλο φαίνεται να ισορροπεί στα €550 χιλ. Μικρή αλλά αξιοσημείωτη η αύξηση των υπαλλήλων κατά 3%.

Σταδιακή μείωση των γενικών εξόδων διαχείρισης, κάτι που δεν αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, λόγω των νέων κανονιστικών υποχρεώσεων και του νέου λογιστικού προτύπου.

✻ Ο κίνδυνος της αγοράς (40%) μαζί με τον κίνδυνο ασφαλίσεων κατά ζημιών (42%) είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι στο σύνολο της αγοράς. Η ποιότητα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου επηρεάζει το ύψος του κινδύνου της αγοράς, ενώ οι φυσικές καταστροφές επηρεάζουν σημαντικά τον κίνδυνο από ασφαλίσεις κατά ζημιών. Προοπτικές ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου υπάρχουν, αλλά χρειάζεται να καλλιεργηθεί ασφαλιστική συνείδηση. Κλειδί της επιτυχίας θεωρείται το μέγεθος, η διασπορά χαρτοφυλακίου και η εύρεση κατάλληλου αντασφαλιστή.

Η επίδραση της διασποράς/διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου στη μείωση των απαιτούμενων κεφαλαίων είναι αξιοσημείωτη και ανέρχεται στο 37% στο μέσο επίπεδο και στο 46% για μικτές επιχειρήσεις. Το όφελος από το μέγεθος και τη διασπορά/διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου είναι σημαντικό και αποτελεί από μόνο του κίνητρο για εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Το επίπεδο της φερεγγυότητας είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα (165%). Το μακροπρόθεσμο επίπεδο ισορροπίας αναμένεται να είναι το 120%-150%.

✻ Η κεφαλαιοποίηση παραμένει υψηλή σε σχέση με τα επίπεδα δραστηριοποίησης των εταιρειών. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων είναι σε αρκετές περιπτώσεις μεγαλύτερο από το επιθυμητό. Αναμένεται διανομή μερισμάτων στα επόμενα έτη, εξαγωγή κεφαλαίων στο εξωτερικό μετά και τη σταθεροποίηση των στοιχείων των απαιτούμενων κεφαλαίων και των δεικτών φερεγγυότητας.

Η ρευστότητα έχει πλέον σταθεροποιηθεί και κρίνεται επαρκής για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών και υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις.