Ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου από την Interamerican

Η Interamerican αναπτύσσει την ασφαλιστική δραστηριότητά της στον πρωτογενή τομέα με τη δημιουργία του νέου προϊόντος «Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου», ενώ παράλληλα προχωρεί και σε σημαντικές βελτιώσεις στα υφιστάμενα προϊόντα αγροτικών ασφαλίσεων.

Με την ασφάλιση της κτηνοτροφίας, η εταιρεία έρχεται να καλύψει τον ζωικό πληθυσμό από τον κίνδυνο απώλειας ζώων λόγω ατυχήματος, ασθενειών και παθήσεων, πυρκαϊάς, κεραυνού, θερμοπληξίας, καθώς και λόγω φυσικών φαινομένων (χαλάζι, παγετός, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, καύσωνας, ηλιακή ακτινοβολία, κατολίσθηση/καθίζηση, σεισμός).

Το πρόγραμμα «Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου» της εταιρείας παρέχει δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης για τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα και συγκεκριμένα για την απώλεια παραγωγής γάλακτος συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου. Τα ζωικά είδη που ασφαλίζονται από την Interamerican είναι πουλερικά κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής, χοιρινά, αιγοπρόβατα και βοοειδή κρεατοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής.

Όσον αφορά στα υφιστάμενα προϊόντα αγροτικών ασφαλίσεων, η εταιρεία προχωρεί σε απλοποίηση των διαδικασιών ασφάλισης, της υπαίθριας και εντός θερμοκηπίων φυτικής παραγωγής, καθώς και των εγκαταστάσεων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας παράλληλα την περαιτέρω εκπαίδευση των συνεργατών της για τις προϋποθέσεις ασφάλισης, τον υπολογισμό αποζημίωσης και την τιμολόγηση-έκδοση προσφοράς.

Η Interamerican, ως μέρος του ομίλου Achmea που ξεκίνησε πριν από δύο αιώνες και πλέον –το 1811– στην Ολλανδία από την απόφαση ορισμένων αγροτών να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους τους οποίους αντιμετώπιζαν για τις καλλιέργειες και τα προϊόντα τους, ακολουθεί στον αγροτικό τομέα για την Ελλάδα τη φιλοσοφία των μετοχών της. Η εταιρεία παρέχει κάλυψη, βοηθώντας τους πελάτες της να περιορίζουν τους κινδύνους –δηλαδή να ενεργούν προληπτικά– μειώνοντας έτσι και το κόστος ασφάλισης. H Interamerican, συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτομία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργασίες, διαμορφώνει μια σύγχρονη ασφαλιστική προσέγγιση του πρωτογενούς τομέα, υποστηρίζοντας την ομαλή επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλα τα στάδια: από τις πρώτες ύλες, την παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία μέχρι το τελευταίο στάδιο της διανομής και την πώλησης.