Ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα

 

Allianz Ελλάς Α.Α.Ε.

ALPHA Life

AXA Ασφαλιστική Α.Ε.

CNP Zωής

CREDIT AGRICOLE LIFE

DAS Hellas A.A..E. Γεν. Νομ. Προστασίας

EFG Eurolife A.E.Γ.A.

EFG Eurolife A.E.A. Ζωής

ERGO A. A. E. Ζημιών

ERGO A.A.E. Zωής

Εuler Hermes

Generali Hellas A.A.E.

Groupama Φοίνιξ Α.Ε.Α.Ε.

Interasco A.Ε.Γ.Α.

Ιnterlife A.A.E. Γεν. Ασφαλίσεων

International Life ΑΕΓΑ υπό εκκαθάριση

Ιnternational Life A.E.A. Zωής υπό εκκαθάριση

MetLife Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής

NN Hellas Ε.Α. ΑΕ. Ζωής

ΝP Insurance – Νέος Ποσειδών Α.Ε.Α.Ε.

Personal Insurance Α.Ε.Γ.Α.

Α.Ε.Γ.Α. Ασφάλειαι Γ. Σιδέρης Α.Ε.

Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε.

Ασπίς Πρόνοια – Commercial Value υπό εκκαθάριση

Ατλαντική Ένωσις

Δύναμις Α.Ε.Γ.Α.

Η Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α.

AIG Ελλάς

Ευρωπαΐκή Ένωσις Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Ασφάλειαι Μινέττα

Ευρωπαΐκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α.

Interamerican E.A.E. Ζωής Α.Ε.

Interamerican E.A. Aσφαλίσεων Ζημιών Α.Ε.

Interamerican Βοηθείας Α.Ε.Γ.Α.

Ορίζων Α.Ε.Γ.Α.

Συνεταιριστική Α.Ε.Ε. Γεν. Ασφαλίσεων

Υδρόγειος Α.Α.Ε.

Υποκαταστήματα ξένων εταιρειών

ΑΓΓΛΙΚΕΣ

AIG Europe Limited

AXA Partners – Credit & Life Style Protection

Association of Lloyd’s Underwriters

Mitsui Marine & Fire Insurance Co (Europe) Ltd

Royal & Sun Alliance Insurance Plc

ΒΕΛΓΙΚΕΣ

Inter Partner Assistance

ΓΑΛΛΙΚΕΣ

AWP P&C International SA

Europ Assistance

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ

ARAG SE

HDI-Global SE

ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ

Atradius Credit Insurance NV

Mapfre Assistencia Compania Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ

CNP Ασφαλιστική LtdHD Insurance Ltd

Prime Insurance Company Limited

ΦΙΛΛΙΠΙΝΙΚΕΣ

Malayan Insurance Co LTD