Πιέσεις στα αποτελέσματα της HDI Global SE από τις φυσικές καταστροφές το 2017

Η HDI Global SE (HDI), η εταιρεία βιομηχανικών ασφαλίσεων του Ομίλου Talanx, σημείωσε σημαντική αύξηση των εσόδων από ασφάλιστρα το οικονομικό έτος 2017. Συγχρόνως, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας δέχθηκαν πιέσεις από την εξαιρετικά υψηλή επιβάρυνση λόγω φυσικών καταστροφών.

«Μέχρι τα μέσα Αυγούστου, τα αποτελέσματά μας έδειχναν πολύ καλά», ανέφερε ο Dr Christian Hinsch, Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της HDI Global SE. «Στη συνέχεια, ωστόσο, οι πελάτες μας και εμείς αντιμετωπίσαμε τα χτυπήματα από τους τρεις τυφώνες Harvey, Irma και Maria. Επιπλέον, σημειώθηκαν ζημίες από τους σεισμούς στο Μεξικό καθώς και από άλλες φυσικές καταστροφές, ενώ χρειάστηκε να απορροφήσουμε σημαντικά υψηλότερο κόστος από τα προϋπολογισθέντα σε σχέση με ανθρωπογενείς ζημίες».

Ικανοποιητική η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων στο εξωτερικό – πτώση των λειτουργικών κερδών (EBIT)

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017, τα έσοδα από ασφάλιστρα σημείωσαν ικανοποιητική ανάπτυξη, με αύξηση 4,4% φθάνοντας τα 4,5 (4,3) δισ.* Προσαρμοσμένη για συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ανήλθε σε 5,2%. Σε ακολουθία με τη στρατηγική της εταιρείας, ο βασικός μοχλός ανάπτυξης για την HDI Global προήλθε από το εξωτερικό και κυρίως την Αυστραλία, τη Βραζιλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιαπωνία. Περί το 62% (2016: 61%) των εσόδων από ασφάλιστρα παρήχθη στο εξωτερικό (εκτός Γερμανίας). Στόχο αποτελεί η αύξηση του μεριδίου των εργασιών στο εξωτερικό σε 65% μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2019.

Το τεχνικό αποτέλεσμα μειώθηκε λόγω των υψηλών επιβαρύνσεων από ζημίες φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών κινδύνων σε -207 (73) εκ. ευρώ. Ο μικτός δείκτης επίσης επιδεινώθηκε σε 108.5% (από 96.8% το προηγούμενο έτος).

Παρά την παρατεταμένη περίοδο χαμηλών επιτοκίων, τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις βελτιώθηκαν σημαντικά, κατά 14,5% σε 277 εκ. ευρώ (242). Στο ενισχυμένο αποτέλεσμα συνέβαλαν τα υψηλότερα έσοδα από εναλλακτικές επενδύσεις και τα αυξημένα έκτακτα έσοδα.

Η ισχυρή αύξηση των ασφαλίστρων και το βελτιωμένο επενδυτικό αποτέλεσμα, αντιστάθμισαν μόνον μερικώς την επιβάρυνση από μεγάλες ζημίες, με το λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) να μειώνεται σε 109 εκ. ευρώ από 302 εκ. το προηγούμενο έτος. Η συμβολή της HDI Global SE στα αποτελέσματα του Ομίλου Talanx ανήλθε σε 91 εκ. ευρώ (241).

Βελτίωση στον κλάδο μεταφορών, Ανεπαρκή ασφάλιστρα στον κλάδο πυρός

Ικανοποιητικές ήταν οι εργασίες στις ασφαλίσεις μεταφορών το προηγούμενο έτος. «Στις ασφαλίσεις μεταφορών, πετύχαμε σημαντική μείωση του μικτού δείκτη με τη βοήθεια των μέτρων βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου», ανέφερε ο Christian Hinsch. Ο δείκτης βρισκόταν στο 124,5% το 2016, ενώ το 2017 μειώθηκε στο 95,2%. «Συγχρόνως, καταφέραμε να αποφύγουμε αρνητικές επιδράσεις στα ασφάλιστρα, παρά τα μέτρα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι διατηρήσαμε σταθερή την παραγωγή ασφαλίστρων στις εργασίες μας, κάτι που αποτελεί σημαντική επιτυχία», πρόσθεσε ο κ. Hinsch.

Στον αντίποδα, ο δείκτης ασφαλίστρων/κινδύνου στον κλάδο πυρός παραμένει ανεπαρκής. Παρόλο που η στρατηγική “Εξισορροπημένου Χαρτοφυλακίου” απέδωσε κάποιες βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα υποκαταστήματα της Γερμανίας, σημαντικά περαιτέρω βήματα είναι αναγκαία – τόσο εντός όσο και εκτός Γερμανίας. «Απαιτούνται έντονες προσπάθειες για να επαναφέρουμε τον κλάδο πυρός σε κερδοφορία», όπως ανακοίνωσε ο κ. Hinsch. «Προσπαθούμε να επιτύχουμε βελτίωση 15% κατά μέσο όρο στον δείκτη ασφαλίστρων/κινδύνου. Επανεξετάζουμε έναν αριθμό πελατών μας ώστε να διαμορφώσουμε μια λογική σχέση μεταξύ των κινδύνων που αναλαμβάνουμε και του ασφαλίστρου. Σε όποιες περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό, δεν θα μπορούμε να προσφέρουμε κάλυψη στο μέλλον».

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κ. Νότης Βαγιακάκος, Managing Director του ελληνικού υποκαταστήματος της HDI Global SE, σημείωσε: «Σε μία απαιτητική χρονιά, όπως ήταν το 2017 για τις γενικές ασφαλίσεις διεθνώς, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE επιτυγχάνει ισχυρή κερδοφορία, της τάξεως των 8,8 εκατ. ευρώ (κέρδη προ φόρων), συμβάλλοντας θετικά για άλλη μια χρονιά στα αποτελέσματα της εταιρείας. Με εφόδιο την αξιοπιστία και φερεγγυότητα της HDI Global SE διεθνώς, καθώς και τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις μας τη χρονιά που πέρασε, βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες της αγοράς. Το υποκατάστημα προτίθεται να ενδυναμώσει τον ρόλο του, με διεύρυνση του χαρτοφυλακίου σε μικρομεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και σε καινοτόμες, εξειδικευμένες καλύψεις, τόσο εγχώρια όσο και στις εκτός Ελλάδος αγορές που εμπίπτουν στην ευρύτερη γεωγραφική αρμοδιότητά μας: στις χώρες των Βαλκανίων και της ΝΑ. Μεσογείου».

Ασφαλιστήρια μέσω Internet και νέες τοποθεσίες

Η HDI Global σχεδιάζει να συνεχίσει και το τρέχον έτος την επέκτασή της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό θα επιδιωχθεί τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό. Εκτός άλλων, η εταιρεία εισήγαγε στην αγορά νέα ασφαλιστικά προϊόντα για εξειδικευμένους κλάδους, όπως οι ασφαλίσεις αθλητών/αθλητικών σωματείων και οι ταξιδιωτικές ασφαλίσεις. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν νέες πλατφόρμες πωλήσεων στο Internet, επιτρέποντας στους πελάτες της HDI να συνάψουν με ευκολία ασφαλιστήρια online. «Εγκαινιάσαμε επίσης νέα γραφεία πωλήσεων στο εξωτερικό, σε σημαντικές βιομηχανικές περιοχές, με τα πιο πρόσφατα γραφεία στη Βέρνη και τη Λιλ. Περισσότερες νέες τοποθεσίες αναμένεται να προστεθούν τα επόμενα χρόνια», όπως ανακοίνωσε ο κ. Hinsch.

Ανάπτυξη στις ΗΠΑ

Η HDI Global αύξησε σημαντικά την παρουσία της στις ΗΠΑ το προηγούμενο έτος, με την ίδρυση του τομέα Excess & Surplus της θυγατρικής HDI Specialty Insurance Company. Η εταιρεία απευθύνεται σε πελάτες σε τομείς σύνθετων και ειδικών κινδύνων, λειτουργώντας συμπληρωματικά στην υπάρχουσα αμερικάνικη θυγατρική της HDI, την HDI Global Insurance Company. Περαιτέρω, τους τελευταίους μήνες η εταιρεία προσέλαβε ένα αριθμό εξαιρετικά καταρτισμένων underwriters για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διευρυνόμενης πελατειακής της βάσης στην αμερικανική αγορά ασφάλισης βιομηχανικών κινδύνων. Σε επίπεδο μικτών ασφαλίστρων, η εταιρεία στις ΗΠΑ ήδη αποτελεί τη μεγαλύτερη ξένη θυγατρική της HDI Global. Κατά το προηγούμενο έτος, η εταιρεία παρήγαγε μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα άνω των 620 εκ. δολαρίων. «Θεωρούμε αυτή τη συνεχή και κερδοφόρο ανάπτυξη των τελευταίων ετών ως σημαντική επιτυχία της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά», σχολίασε ο κ. Hinsch.

Αλλαγές στο Εκτελεστικό Συμβούλιο 

Η HDI Global έχει ήδη ανακοινώσει από τον Ιανουάριο αλλαγές μελών στο Εκτελεστικό της Συμβούλιο. Αυτές περιλαμβάνουν τον ορισμό του Clemens Jungsthöfel ως μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της εταιρείας με ισχύ από την 1η Μαΐου 2018. Την 1η Ιουλίου, ο 47χρονος θα αναλάβει τον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή (CFO). Διαδέχεται τον Ulrich Wollschläger, ο οποίος θα αποχωρήσει από το Εκτελεστικό Συμβούλιο στο τέλος Ιουνίου για συνταξιοδότηση. Στη νέα του θέση ως CFO της HDI Global SE, οι αρμοδιότητες του κ. Jungsthöfel θα περιλαμβάνουν τους τομείς του controlling, των επενδύσεων, της διαχείρισης κινδύνων, της εταιρικής ανάπτυξης και της εκχώρησης αντασφαλίσεων.

Βασικά μεγέθη οικονομικού έτους 2017*, ενοποιημένα (IFRS)

σε εκ. ευρώ

2017

2016

+/-

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

4.454

4.266

4,4 %

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

2.434

2.243

8,5 %

Μικτός δείκτης (Combined ratio)

108,5

96,8 %

11,7
% μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις

277

242

14,5 %

Λειτουργικό κέρδος (EBIT)

109

302

–63,9 %

Καθαρά κέρδη ομίλου

91

241

–62,2 %

Απόδοση επενδύσεων

3,6 %

3,2 %

0,4
% μονάδες

* Όλοι οι οικονομικοί δείκτες που αναφέρονται είναι κατά IFRS και αφορούν τον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων του Ομίλου Talanx τον οποίο διαχειρίζεται η HDI Global SE.