Το σχόλιό μας για τη διαμαρτυρία του Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΕΓΑ «Η Εθνική»

Δεν ενστερνιζόμαστε τις ανησυχίες του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής, όχι διότι αυτές δεν είναι εύλογες, αλλά διότι ούτε την πληροφόρηση έχουμε ούτε την υποψία.

Προσυπογράφουμε, όμως, τη διαμαρτυρία τους και συμμεριζόμαστε τον χαρακτηρισμό που αποδίδουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, ότι τηρεί «απαράδεκτη στάση».

Δυστυχώς, πολύ έγκαιρα και σε ανύποπτο χρόνο, χαρακτηρίσαμε φοβική την εποπτεύουσα αρχή και διαπιστώσαμε την ανεπάρκειά της να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, για να εξυπηρετήσει το θεσμικό της ρόλο. Επιμένουμε ακόμη ότι είναι άδικο για την Τράπεζα της Ελλάδος να αναθέτει σε συγκεκριμένους ανθρώπους την άσκηση της εποπτείας ενός τόσο σημαντικού για την εθνική οικονομία κλάδου.

Διαβάστε εδώ τη διαμαρτυρία του Συλλόγου Υπαλλήλων ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ».