Άννα Σβορώνου, μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Ασφαλιστικής Επιστήμης

376

Ο Ελληνικός Σύλλογος Ασφαλιστικής Επιστήμης συμμετέχει και διαμορφώνει τους προβληματισμούς της Παγκόσμιας Ένωσης.

Η κα Άννα Σβορώνου, μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Ασφαλιστικής Επιστήμης (HILA) από το 2007, μιλά στην «Α.Α.» για τους στόχους και τη δραστηριότητα της Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστικής Επιστήμης και του αντίστοιχου ελληνικού συλλόγου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1961, με σκοπό την προαγωγή της ασφαλιστικής επιστήμης και του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης.
Ο Ελληνικός Σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Παγκόσμιας Ένωσης από τον καθηγητή Ι. Ρόκα, έχει οργανώσει στη χώρα μας εθνικά και διεθνή συνέδρια –το Φεβρουάριο διεξήχθη το πλέον πρόσφατο, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Ρώμη Ι, Ρώμη ΙΙ και Ασφάλιση».
Η σημαντικότερη δραστηριότητα της Παγκόσμιας Ένωσης, όπως επισημαίνει η κα Σβορώνου, είναι οι ομάδες εργασίας που λειτουργούν στα πλαίσιά της. Μάλιστα, σε μία από αυτές της ομάδες (στην ομάδα εργασίας «διανομή ασφαλιστικών προϊόντων») έχει εκλεγεί ως πρόεδρος ο καθηγητής κ. Ι. Ρόκας.
Η συγκεκριμένη ομάδα ασχολείται με την έρευνα ζητημάτων που αφορούν τη διαμεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση. Ενδεικτικά, τα θέματα που επεξεργάζονται τα μέλη της ομάδας είναι ειδικά ζητήματα της τραπεζο-ασφάλισης, η αστική ευθύνη των διαμεσολαβούντων έναντι των πελατών τους αλλά και έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το φαινόμενο του “ψευδομεσίτη” ασφαλίσεων, το μεγάλο θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων που παρατηρείται στις δραστηριότητες του μεσίτη ασφαλίσεων.

Κυρία Σβορώνου, μπορείτε να μας μιλήσετε για τη δραστηριότητα της Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστικής Επιστήμης και την ανάμειξη της χώρας μας σε αυτήν;
A.Σβ.:
 Το 1960 ιδρύθηκε αυτή η Παγκόσμια Ένωση με πρωτοβουλία διεθνών προσωπικοτήτων του Ασφαλιστικού Δικαίου, κυρίως, αλλά και της Ασφαλιστικής Επιστήμης γενικότερα. Σκοπός είναι η ανταλλαγή απόψεων επί θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων μεταξύ εκπροσώπων της πρώτης γραμμής των σημαντικών κρατών. 
Στις χώρες αυτές, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, υπήρχαν ή δημιουργήθηκαν Ενώσεις Ασφαλιστικής Επιστήμης, μέλη της οποίας απαρτίζουν μεταξύ άλλων τα μέλη της Παγκόσμιας Ένωσης. Σήμερα, υπάρχουν 58 τέτοια μέλη. Μεταξύ αυτών το Hellenic AIDA Chapter είναι το σωματείο «Ελληνικός Σύλλογος Ασφαλιστικής Επιστήμης». αποτελεί, δηλαδή, πέραν των άλλων επιστημονικών του δραστηριοτήτων και το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστικού Δικαίου AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances). 
Ο ελληνικός σύλλογος ιδρύθηκε το 1961 από τους αείμνηστους καθηγητές Α. Τσιριντάνη, Γ. Ράμμο, κ.ά., με σκοπό την προαγωγή της ασφαλιστικής επιστήμης και του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. Με το ίδιο σύστημα (Παγκόσμια Ένωση, τα μέλη της οποίας είναι εθνικές ενώσεις) λειτουργούν και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι που αντιστοιχούν σε άλλες οικονομίες, όπως για τη ναυτιλιακή οικονομία η Παγκόσμια Ένωση Ναυτικού Δικαίου. Ο ελληνικός σύλλογος συμμετέχει κανονικά στις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ένωσης, οι οποίες συνίστανται σε διεθνή συνέδρια, διάρκειας μιας εβδομάδας, που γίνονται πάνω σε επίκαιρα θέματα, ανά τετραετία, σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου κάθε φορά. Συγχρόνως, γίνεται σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης καθώς και εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με βάση τη συνεισφορά που έχουν στην Ασφαλιστική Επιστήμη και δεν αποτελούν εκπροσώπευση των εθνικών Ενώσεων Ασφαλιστικής Επιστήμης (έτσι μια εθνική ένωση μπορεί να έχει δυο μέλη στο Δ.Σ. ενώ μια άλλη κανένα). Επίσης, δύο φορές το χρόνο συνεδριάζει το Δ.Σ. της Παγκόσμιας Ένωσης σε διαφορετικό κράτος κάθε φορά. 
Τοπικά συνέδρια οργανώνονται από Εθνικές Ενώσεις και συνήθως συμπίπτουν με τις ημέρες που συνεδριάζει το Δ.Σ. 
Ο ελληνικός σύλλογος Ασφαλιστικής Επιστήμης έχει οργανώσει τα τελευταία χρόνια τρία συνέδρια: 1) το Μάιο του 2005 στην Αθήνα, Διεθνές συνέδριο μιας ημέρας με θέμα «Νέες τάσεις στο Δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης» με ομιλητές και αλλοδαπούς νομικούς διεθνούς κύρους από την Ευρώπη και με πολύ μεγάλη συμμετοχή, 2) το Μάιο του 2008 στη Θεσσαλονίκη, Εθνικό συνέδριο με θέμα «10 χρόνια από τη θέση σε ισχύ του νέου ελληνικού νόμου για την ασφαλιστική σύμβαση» και 3) το Φεβρουάριο του 2009 πάλι στην Θεσσαλονίκη, Διεθνές συνέδριο μιας ημέρας με θέμα «Ρώμη Ι, 
Ρώμη ΙΙ και Ασφάλιση», με ομιλητές και αλλοδαπούς νομικούς διεθνούς κύρους από την Ευρώπη (αφορούσε ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου στην ασφαλιστική σύμβαση).
Ο ελληνικός σύλλογος εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Παγκόσμιας Ένωσης από τον καθηγητή Ι. Ρόκα, που εκλέχθηκε αρχικά το 1994 από τη Γενική Συνέλευση που έγινε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και επιβεβαιώνεται έκτοτε η εκλογή του από τις επόμενες Γ.Σ. Το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο θα γίνει στο Παρίσι, στις 17 Μαΐου του 2010, όπου θα λάβουν χώρα η Γ.Σ. της AIDA International, της AIDA Europe, της CILA αλλά και της AILA, που είναι η αυστραλιανή ένωση Ασφαλιστικού Δικαίου. 
Όπως γίνεται πάντα στα Παγκόσμια συνέδρια, θα έχει δυο θεματικές. Αυτή τη φορά έχουν επιλεγεί, πρώτον, οι κλιματικές αλλαγές και, δεύτερον, οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις – νομικός και οικονομικός μύθος και πραγματικότητα. Όπως κάθε φορά, θα υπάρχουν γενικοί εισηγητές και θα ακολουθούν παρεμβάσεις ενδιαφέροντος σε εθνικό επίπεδο από Ενώσεις-μέλη που ενδιαφέρονται να κάνουν παρέμβαση.
Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, καθώς και η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν από πολλά χρόνια δημιουργήσει, στα πλαίσια της AIDA, την τοπική τους επιστημονική ένωση CILA, που οργανώνει ετήσια επιστημονικά συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις σε πόλεις των χωρών μελών της. Προ έτους δημιουργήθηκε και η AIDA Europe, με σκοπό τη βαθύτερη συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν την Ασφαλιστική Επιστήμη και οικονομία. Όπως και η CILA, η AIDA Europe δεν αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο, αλλά είναι τμήμα της AIDA International και διοικείται από εκτελεστική επιτροπή, μέλος της οποίας έχει εκλεγεί ο καθηγητής Ι. Ρόκας. 
Η σημαντικότερη, όμως, δραστηριότητα της Παγκόσμιας Ένωσης είναι οι ομάδες εργασίας που λειτουργούν στα πλαίσιά της (Working Parties). Τούτο, γιατί εκεί γίνεται πράγματι δουλειά, συνεχείς διαλέξεις, δημοσιεύσεις, πάντοτε από την παγκόσμια οπτική γωνία –κι εκεί είναι το ενδιαφέρον– και παρουσιάσεις του έργου κατά καιρούς στα πλαίσια κάποιου παγκόσμιου συνεδρίου.

Πείτε μας, κυρία Σβορώνου, περισσότερα για τις ομάδες εργασίας της Παγκόσμιας Ένωσης.
A.Σβ.:
 Τη στιγμή αυτή υπάρχουν τα εξής WP (ομάδες εργασίας): 1) Σώρευση απαιτήσεων και ασφαλιστική υποκατάσταση, 2) Νέες Τεχνολογίες, πρόληψη και ασφάλιση, 3) Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, 4) Ασφάλιση συντάξεων, 5) Αντασφάλιση, 6) Κρατική εποπτεία, 7) Ασφάλιση αστικής ευθύνης, 8) Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, 9) Μεταφορές και ασφάλιση, 10) Προστασία καταναλωτή και επίλυση διαφορών, 11) Συλλογική (ομαδική) ασφάλιση. 
Ιδιαίτερα ενεργές ομάδες εργασίας είναι η ομάδα «αντασφάλιση», η ομάδα «διανομή ασφαλιστικών προϊόντων» και η ομάδα «ασφάλιση ευθύνης αυτοκινήτων». Να σημειωθεί ότι στη γενική συνέλευση της Παγκόσμιας Ένωσης, που έγινε στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής τον Οκτώβριο του 2006, εκλέχθηκε πρόεδρος της ομάδας εργασίας «διανομή ασφαλιστικών προϊόντων» ο καθηγητής Ι. Ρόκας, σε αντικατάσταση του Ολλανδού καθηγητή JGC Kamphuisen , ο οποίος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. 

Αυτό το τελευταίο που μας είπατε έχει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον και θα σας παρακαλούσαμε να μας πείτε περισσότερα για τη δραστηριότητα της παγκόσμιας ομάδας εργασίας, από τότε που ένας δικός μας έχει αναλάβει την προεδρία της.
A.Σβ.:
 Πρόκειται για έρευνα ζητημάτων που αφορούν τη διαμεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση. Η ομάδα άρχισε εκ νέου, σχεδόν από το μηδέν, κι οργάνωσε την πρώτη συνεδρίασή της στη Ρώμη, το Μάιο του 2007. Τα θέματα που επεξεργάζονται τα μέλη της ομάδας είναι ειδικά ζητήματα της τραπεζο-ασφάλισης, η αστική ευθύνη των διαμεσολαβούντων έναντι των πελατών τους αλλά και έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το φαινόμενο του “ψευδομεσίτη” ασφαλίσεων, το μεγάλο θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων που παρατηρείται στις δραστηριότητες του μεσίτη ασφαλίσεων, οι τρόποι αντιμετώπισής τους και φυσικά το συναφές ζήτημα του επιτρεπτού ή μη και σε ποια έκταση της είσπραξης προμήθειας του μεσίτη από τον ασφαλιστή. 
Αναπτύχθηκαν θέματα αστικής ευθύνης διαμεσολαβούντων που απασχόλησαν τη διεθνή νομολογία, τα οποία, αργά ή γρήγορα, θα αντιμετωπίσουμε και στην Ελλάδα. Η ομάδα, υπό τον κ. Ι. Ρόκα, αποτελείται από καθηγητές πανεπιστημίων Ιταλίας, Ελλάδας, Γερμανίας και άλλους ειδικούς στα θέματα αυτά από την Ολλανδία, Ουγγαρία, Αυστραλία και άλλες χώρες. Οι συμμετέχοντες, που συνήθως είναι 60 άτομα, έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να κάνουν κριτικές παρατηρήσεις, να παρουσιάσουν papers στα ενδιάμεσα των προγραμματισμένων εισηγήσεων. Οι συνεδριάσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη συνεδρίαση θα είναι την άνοιξη τ.ε. στο Μοντεβίδεο και η μεθεπόμενη τον Οκτώβριο τ.ε. στη Ζυρίχη.

Προηγούμενο άρθροMunich Re: Κέρδη για το 2008, παρά την οικονομική κρίση
Επόμενο άρθροΠερί υγείας…Σχόλια και κρίσεις με αφορμή μια ημερίδα