Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών από την Daes

Η Daes London Market Insurance Brokers ανακοίνωσε τη διάθεση ενός νέου προγράμματος Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, το οποίο δημιουργήθηκε  σε συνεργασία με την AIG.

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι συντονιστές, οι πράκτορες και οι μεσίτες ασφαλειών μπορούν να επωφεληθούν από ένα καινοτόμο ασφαλιστήριο το οποίο προσφέρει:

  • Μειωμένο κόστος (από €75 στη χαμηλότερη κατηγορία)
  • Απλές διαδικασίες έκδοσης συμβολαίου
  • Αυτόματη ανανέωση (χωρίς αποστολή νέας αίτησης)
  • Πρόσθετες παροχές
  • Την αξιοπιστία της AIG και την εμπειρία της DAES.

H ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την AIG και η έκδοση – διαχείριση του συμβολαίου γίνεται από τη DAES London Market Insurance Brokers, η οποία αναλαμβάνει και το service των ασφαλιστικών εργασιών.