Γιώργος Καραβίας, Πρόεδρος ΣΕΜΑ: «Να τονωθεί η ζήτηση και να κρατηθεί η αγορά σε υψηλά επίπεδα»

388

Με αφορμή το συνέδριο του ΣΕΜΑ για τον εορτασμό των 20 χρόνων από την ίδρυσή του, φιλοξενούμε συνέντευξη του Προέδρου, κ. Γ. Καραβία. Μία συνέντευξη που της αποδίδουμε ανάλογο βάρος με αυτό που θέλουν οι μεσίτες και φυσικά ο Πρόεδρός τους να προσδώσουν στην επαγγελματική τους οντότητα. 
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, διατηρώντας την αισιοδοξία του, μας μιλά για τον αντίκτυπο που θα έχει στην επαγγελματική δραστηριότητα του μεσίτη η χρηματοοικονομική κρίση και  σχολιάζει την παραγωγή 9μήνου και τα οικονομικά μεγέθη των εταιριών μελών του ΣΕΜΑ. Παράλληλα, μιλά για το bancassurance και για τη βελτίωση των σχέσεων μεσιτών – ασφαλιστικών εταιριών, ενώ δεν παραλείπει να σχολιάσει τις αγκυλώσεις που παρουσιάζει η ασφαλιστική αγορά. Φυσικά, ο κ. Καραβίας –και καλά κάνει– δεν θίγει τα ευαίσθητα θέματα που άπτονται των εντός των τειχών σχέσεων μεταξύ των μελών του Συνδέσμου.

Κύριε Καραβία, ξεκινώντας από τον τίτλο του φετινού επετειακού συνεδρίου του ΣΕΜΑ, «Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων στηρίζει το σύγχρονο επιχειρείν», θα ήθελα να μας μιλήσετε για τα εξής: α) τι έχει αλλάξει στο ΣΕΜΑ από το 1988 που ιδρύθηκε ως προς τη συμμετοχή των επαγγελματιών, β) ποια είναι η εικόνα του Μεσίτη από πλευράς των επιχειρηματιών πελατών σας και πώς τη γνωρίζετε εσείς αυτή την εικόνα;
Γ.Κ.:
 Όπως και εσείς είπατε, ο ΣΕΜΑ ξεκίνησε τη δράση του πριν από 20 χρόνια, με 22 μεσίτες ασφαλίσεων να συγκροτούν τον πρώτο πυρήνα του, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη οργάνωσης και δραστηριοποίησης του νεοϊδρυθέντος φορέα. Στο διάστημα που ακολούθησε όλοι μας δουλέψαμε σκληρά και μεθοδικά, ώστε ο ΣΕΜΑ να καθιερωθεί στον κλάδο μας αλλά και στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Από τη μέχρι σήμερα πορεία του φαίνεται ότι κερδίσαμε το στοίχημα που είχαμε βάλει το 1988. Σήμερα, λοιπόν, ο ΣΕΜΑ έχει αγκαλιάσει συνολικά 64 ασφαλειο-μεσιτικά γραφεία και βέβαια ευελπιστεί ότι με την πάροδο του χρόνου η… οικογένειά του θα μεγαλώσει περαιτέρω. Όσο για τη σημερινή εικόνα του μεσίτη, που με ρωτήσατε, θέλω να επισημάνω ότι ο κλάδος μας “κυνηγά”, παραδοσιακά θα έλεγα, την ασφάλιση πολύπλοκων εμπορικών, βιομηχανικών ή άλλων μεγάλων κινδύνων. Στα χαρτοφυλάκια των μεσιτών βρίσκονται οι μεγαλύτερες και σημαντικότερες εταιρείες της χώρας, επιχειρήσεις οι οποίες ευδοκιμούν. Και βέβαια, οι μεσί-τες υποστηρίζουν και πιο απλά συμβόλαια, που προβλέπουν την ασφάλιση αυτοκινήτων, κατοικιών, της υγείας, αλλά και την εξα-σφάλιση των μελλοντικών συντάξεων. Στα μάτια όλων των ασφαλι-σμένων, αλλά και κάθε υποψήφιου προς ασφάλιση, οι μεσίτες ασφαλίσεων αποτελούν το συνεργάτη-σύμβουλο που διαθέτει εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των ασφαλειών και που είναι πάντα έτοιμος να τους καθοδηγήσει και να τους υποστηρίζει σε θέματα ασφάλισης.

Στην ελληνική κοινωνία επικρατεί οικονομική δυσπραγία και ανασφάλεια. Ως μεσίτες ασφαλίσεων πώς “εισπράττετε” αυτή την κατάσταση; Τι αντίκτυπο έχει στην επαγγελματική σας δραστηριότητα;
Γ.Κ.:
 Αν υποστήριζα ότι ο κλάδος των μεσιτών ασφαλίσεων δεν επηρεάζεται από την τρέχουσα οικονομική κρίση και την ανασφάλεια που αναφέρετε, θα ήμουν μάλλον υπερβολικός. Είμαι υποχρεωμέ-νος να πω ότι ως ένα σημείο πράγματι επηρεαζόμαστε, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι τομείς στην ευρύτερη χρηματοοικονομική αγορά. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι μεγάλες ασφαλιστικές εται-ρείες του εξωτερικού κινδύνευσαν άμεσα και επιβίωσαν μόνο κάτω από τη στήριξη των κυβερνήσεών τους. Θεωρώ, επομένως, απολύ-τως φυσιολογικό η κρίση να προβληματίζει όλους μας, ωστόσο, είμαι αισιόδοξος, καθώς τόσο οι μεσίτες ασφαλίσεων όσο και τα άλλα διαμεσολαβούντα πρόσωπα έχουν κυριολεκτικά υπερβεί εαυ-τόν, ώστε να τονωθεί η ζήτηση των ασφαλιστικών προϊόντων και να κρατηθεί η αγορά σε υψηλά επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, κατα-νοώ απόλυτα την ανησυχία και το φόβο του Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να παραμείνει ήρεμος και ψύχραιμος.

Πριν λίγες ημέρες, η Επ.Ε.Ι.Α. δημοσιοποίησε την παραγωγή ασφαλίστρων του 9μήνου. Παρατηρούμε ότι, συνολικά, στις ασφαλίσεις ζημιών η μεταβολή έναντι του 9μήνου του 2007 είναι μόλις 4,10%, ενώ στις ασφαλίσεις ζωής η αντίστοιχη μεταβολή είναι 14,42%. Πώς σχολιάζετε, γενικότερα, τα παραγωγικά μεγέθη του 9μήνου και, ειδικότερα, την παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ των δύο κλάδων ασφάλισης;
Γ.Κ.: 
Τα τελευταία χρόνια όντως παρατηρείται μία συνεχιζόμενη σταθερή αύξηση, όσον αφορά τις ασφαλίσεις Ζωής, κυρίως μετά τις φοροαπαλλαγές που θέσπισε η κυβέρνηση. Όπως και εσείς επιση-μάνατε, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι πολλαπλάσιοι του πληθωρισμού. Από την άλλη πλευρά, οι Γενικές Ασφάλειες μεταβάλλονται με ένα ποσοστό της τάξης του 4%, γεγονός το οποίο οφείλεται στο γνω-στό πρόβλημα των αθέμιτων πρακτικών που ακολουθούν ορισμένες 
–ευτυχώς λίγες σε αριθμό– ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες επι-μένουν να πωλούν με πτωχευτικό ασφάλιστρο στον κλάδο Αυτοκινήτου. Θα ήθελα, επίσης, να τονίσω ότι από τα στοιχεία παραγωγής εννεαμήνου δεν παρατηρούνται παρενέργειες στον κλάδο μας από τη διεθνή κρίση, καθώς οι δυσμενείς χρηματοοικο-νομικές συγκυρίες μας επηρέασαν μόνο στο δεύτερο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, αναμένω και εγώ ο ίδιος με αγωνία το κλείσιμο του 12μήνου, καθώς θεωρώ πολύ πιθανό ο κλάδος να μη διατηρήσει το ρυθμό του 14% στις ασφαλίσεις Ζωής, όμως θέλω να πιστεύω ότι το ποσοστό ανόδου της παραγωγής θα είναι και φέτος πολλαπλάσιο του πληθωρισμού.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2008, ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία των βασικών παραγωγικών και οικονομικών μεγεθών των εταιριών μελών του ΣΕΜΑ;
Γ.Κ.:
 Είναι σημαντικό να επισημάνω πρώτα ότι το 2007 ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου μας ήταν ταχύτατος. Η παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων του ΣΕΜΑ έφτασε τα 550 εκατ. ευρώ, καταγράφο-ντας άνοδο της τάξης του 55%. Οι Γενικές Ασφάλειες άγγιξαν τα 397,5 εκατ. ευρώ, με άνοδο 37%, ενώ οι ασφάλειες Ζωής έφτασαν το ποσό των 152,7 εκατ. ευρώ, με άνοδο 118%. Σε ό,τι αφορά το 2008, αν και επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν, οι εκτιμήσεις όλων μας στο Σύνδεσμο είναι ότι ο κλάδος θα κινηθεί με ρυθμό ανάπτυξης άνω του 20%.

Έχετε καταλήξει σε κάποιες θέσεις-προτάσεις για τη βελτίωση των σχέσεών σας με τις ασφαλιστικές εταιρείες στην καθημερινή πρακτική της δουλειάς σας; Αν ναι, ποιες είναι αυτές;
Γ.Κ.:
 Δεδομένης της τρέχουσας διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης, η συμβολή και συνεργασία των ασφαλιστικών εταιρειών με τους μεσίτες είναι ιδιαίτερα σημαντική. Περιμένουμε οι μεταξύ μας σχέσεις να γίνουν περισσότερο ευέλικτες, βασιζόμενες στην on line επικοινωνία, αλλά και στην καλύτερη πρόσβαση των μεσιτών στα συστήματα και τις βάσεις δεδομένων των εταιρειών. Θα θέλαμε, επίσης, οι μεταξύ μας συμβάσεις να είναι πιο σαφείς και πιο κατα-νοητές. Παράλληλα, επιμένουμε στη θέση μας να καθιερωθούν 
ενιαίες συμβάσεις ανά κλάδο Ασφάλισης, με κοινούς τους βασικούς όρους και διαφορετικές αναφορές σε ό,τι αφορά το σκέλος των συμβολαίων που προσδιορίζει τις οικονομικές σχέσεις ασφαλιστι-κών εταιρειών και διαμεσολαβούντων προσώπων. Αυτό, εξάλλου, επιτάσσεται και από το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Αισθάνεστε από κάποιους κλάδους διαμεσολαβούντων είτε αθέμιτο ανταγωνισμό είτε συνέργια; Πού τοποθετείτε το bancassurance;
Γ.Κ.:
 Δεν υπάρχει στον κόσμο όλο, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, κλάδος ο οποίος να λειτουργεί απόλυτα ορθά. Έτσι και η δική μας αγορά παρουσιάζει αγκυλώσεις, με βασικότερη αυτή της αθέμιτης τιμολόγησης στον κλάδο Αυτοκινήτου, η οποία –οφείλω να επιση-μάνω– γίνεται χωρίς την άμεση ευθύνη των διαμεσολαβούντων προσώπων, καθώς τα τιμολόγια ορίζονται από τις ίδιες τις ασφαλιστι-κές εταιρείες. Για να είμαι όμως δίκαιος, θα πρέπει να αναφέρω πως και οι διαμεσολαβούντες, αν ήθελαν, θα μπορούσαν να πιέσουν ως προς την άρση αυτού του είδους της τιμολόγησης. Κατά τη άποψή μου επίσης, πολύ βασικό για την υγιή και ομαλή λειτουργία του κλάδου είναι η εξάλειψη των διακρίσεων που σήμερα παρατηρούνται από ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, έναντι των δικτύων πώλη-σης, αλλά και των ανεξάρτητων διαμεσολαβούντων προσώπων στον κλάδο. Όσο για τις τραπεζασφάλειες είναι ένα εναλλακτικό κανάλι “αυτόματων” πωλήσεων από τις τράπεζες. Η διαφορά με τους Με-σίτες Ασφαλίσεων είναι ότι ο καταναλωτής λαμβάνει τρεις προσφορές από διαφορετικές εταιρείες και ενημερώνεται πλήρως για τους όρους του συμβολαίου. Οι Μεσίτες θα πρέπει πάντα να προσβλέ-πουν στη διεύρυνση των ασφαλιστικών αναγκών των ασφαλισμέ-νων, στη διαμόρφωση σύγχρονων και ολοκληρωμένων προτάσεων ασφάλισης καθώς και στην παροχή ειδικευμένου σέρβις, το οποίο δύσκολα μπορεί να προσφέρει κάποιος άλλος στην αγορά μας.

 

Προηγούμενο άρθροSolvency II: Ενθαρρυντικά τα μηνύματα της 4ης Ποσοτικής Μελέτης Αντικτύπου (QIS 4)
Επόμενο άρθροΑσπίς Πρόνοια: Ραγδαία άνοδος στις εισπράξεις το 10μηνο του 2008