Δημήτρης Krumbholz: Προϋπόθεση επιτυχίας των δράσεων στην Υγεία και τη Σύνταξη οι ασφαλιστικές εταιρείες

457

Κύριε Krumbholz, ήρθατε στην ΑΤΕ Ασφαλιστική σχετικά πρόσφατα, σε μία κρίσιμη καμπή τόσο της ίδιας της εταιρείας όσο και της χώρας γενικότερα. Με βάση και την προηγούμενη εμπειρία σας, τι περιμένατε και τι βρήκατε ερχόμενος εδώ;
Δ.Κ.:  Η σχέση μου με την ελληνική ασφαλιστική αγορά ξεκίνησε πριν 20 και πλέον χρόνια, μετά το μεταπτυχιακό μου στο Insurance and Risk Management στο Λονδίνο. Στο διάστημα αυτό έχω εργαστεί σε όλους σχεδόν τους Κλάδους Ασφάλισης αξιοποιώντας τις σπουδές μου και την εργασιακή μου εμπειρία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Σήμερα, σε μία Αγορά που είναι έτοιμη να ενταχθεί στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον του Solvency II, έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι επικεφαλής του Κλάδου Ζωής και Υγείας στην ΑΤΕ Ασφαλιστική, μίας από τις σημαντικότερες, διαχρονικά, σε φήμη, φερεγγυότητα και κύρος ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Η θετική εντύπωση που είχα, ως εξωτερικός παρατηρητής, για την ΑΤΕ Ασφαλιστική, όχι μόνο επιβεβαιώθηκε τώρα όντας στέλεχός της, αλλά είχα άμεσα την ευκαιρία να αναγνωρίσω τα δυνατά στοιχεία της εταιρείας που σχετίζονται με το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, καθώς και την εν γένει λειτουργία της που είναι σταθερά προσανατολισμένη στην επίτευξη καλών και ποιοτικών αποτελεσμάτων. Αν σε αυτά προσθέσουμε και την ισχυρή αποθεματοποίηση της Εταιρείας και τη δύναμή της στα Δίκτυα Πωλήσεων, εύκολα διαπιστώνονται οι εξαιρετικές δυνατότητες και οι θετικές της προοπτικές, ακόμα και εντός του ιδιαίτερα απαιτητικού περιβάλλοντος που επικρατεί στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Τι προοπτικές διακρίνετε ειδικά για τον κλάδο που εκπροσωπείτε, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς από την ERGO;
Δ.Κ.: Ολόκληρη η ασφαλιστική αγορά έχει ανάγκη για καλά νέα και θετικές προοπτικές, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ένα περιβάλλον συνεχών μεταβολών που έχει επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο από την υφιστάμενη οικονομική κρίση της Ελλάδας. Η βασική αυτή ανάγκη για θετικές προοπτικές καλύπτεται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο κάθε φορά που ένας ασφαλιστικός οργανισμός παγκόσμιου κύρους στρέφει το επενδυτικό του ενδιαφέρον στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό, το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της νέας Εταιρείας που θα δημιουργηθεί από την ΑΤΕ Ασφαλιστική και την ERGO Hellas σχετίζεται με τη δυνατότητα αύξησης του χαρτοφυλακίου Κλάδων Ζωής και Υγείας με cross-selling ενέργειες στις εκατοντάδες χιλιάδων πελατών που σήμερα έχουν επιλέξει τις δύο Εταιρείες για την ασφάλιση του αυτοκινήτου ή της κατοικίας τους. Επίσης, εγγύηση επιτυχημένης ανάπτυξης του νέου σχήματος παίζει η παρουσία-συμμετοχή της Munich Re, την εμπειρία και συσσωρευμένη γνώση της οποίας μπορούμε να αξιοποιήσουμε, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο την μέχρι σήμερα αντασφαλιστική μας σχέση.
Παράλληλα, οι επιπλέον προοπτικές που δημιουργούνται για την ΑΤΕ Ασφαλιστική σχετίζονται με την αποτελεσματική μας τοποθέτηση (positioning) απέναντι στην Αγορά και τον Ανταγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις που μπορούν να δημιουργηθούν στους κλάδους Ζωής και Υγείας, από νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο «Συνταξιοδοτικό» και «Ασφαλιστικό».
Έτσι, η ΑΤΕ Ασφαλιστική με όπλα της, την καλή της φήμη, την ισχυρή της αποθεματοποίηση, τις άμεσες διαδικασίες εξυπηρέτησης και καταβολής αποζημιώσεων είναι έτοιμη να απαντήσει στις ανάγκες της Αγοράς με τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις για τη Ζωή και Υγεία. Ο Κλάδος, λοιπόν, έχει σημαντικές προοπτικές!

Στην πρόσφατη συνάντηση με το εταιρικό δίκτυο ο κ. Χατζηιωσήφ κατέστησε σαφές ότι ο σχεδιασμός της Εταιρείας περιλαμβάνει «στοχευμένη και ποιοτική ανάπτυξη ειδικά στον Κλάδο Ζωής και Υγείας». Με ποιους τρόπους θα επιτευχθεί αυτό;
Δ.Κ.: Η στρατηγική στοχευμένης και ποιοτικής ανάπτυξης στους Κλάδους Ζωής και Υγείας που  εφαρμόζει η ΑΤΕ Ασφαλιστική αναπτύσσεται στους εξής άξονες: Πρώτον, επανασχεδιάζουμε τα υφιστάμενα προϊόντα μας, εστιάζοντας στη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους και στους ξεκάθαρους όρους ασφάλισης χωρίς “γκρίζες” περιοχές και ψιλά γράμματα, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τους πελάτες μας. Δεύτερον, μελετώντας συνεχώς και εντατικά τις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες, σχεδιάζουμε νέα προσιτά προγράμματα ασφάλισης, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο, που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασφαλισμένου, με προτεραιότητα στον Κλάδο Υγείας.  Τρίτον, μέσα από τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίους παρόχους υγείας της χώρας, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε στους ασφαλισμένους μας, προνόμια και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις πλέον ελκυστικές τιμές. Τέλος, φροντίζουμε να παρέχουμε σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης και προωθητικό υλικό στους συνεργάτες μας, ώστε να διασφαλίζουμε την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση των πελατών.  Άλλωστε, ακόμα και το καλύτερο προϊόν, με άρτια μηχανογράφηση, υποστήριξη, παρόχους και πιθανή συνεργασία με αντασφαλιστές, έχει ανάγκη τα δίκτυα και τους ανθρώπους που θα το προωθήσουν στις κατάλληλες ομάδες των πελατών. Ειδικά, για την ΑΤΕ Ασφαλιστική τόσο το Εταιρικό, όσο και το Δίκτυο Ανεξάρτητων Συνεργατών αποτελούν αναμφισβήτητα τους βασικούς άξονες της ανάπτυξής της.

Κατά το παρελθόν έγιναν πολλές αστοχίες στον σχεδιασμό των ασφαλιστικών προϊόντων Υγείας (κάρτες υγείας, απεριόριστες καλύψεις, κ.λπ.). Σήμερα, η ασφαλιστική αγορά υποστηρίζει ότι έχει διδαχθεί από αυτά τα λάθη. Στην περίπτωση της Αγροτικής Ασφαλιστικής πώς αυτά τα διδάγματα έχουν βρει πρακτική εφαρμογή στα νέα προϊόντα υγείας που προσφέρει η Εταιρεία;
Δ.Κ.: Είναι σαφές ότι σήμερα όλοι: οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, οι εποπτικές αρχές, ακόμα και οι πελάτες, είναι πιο σοφοί. Μάλιστα, το νέο περιβάλλον του Solvency II, διευκολύνει την αποφυγή των όποιων λαθών υπήρξαν στο παρελθόν και ενισχύει την αναγκαία φερεγγυότητα, βιωσιμότητα και διαφάνεια ολόκληρης της Αγοράς.
Εμείς, σύμφωνα με το νέο μας επιχειρησιακό σχεδιασμό ήδη υλοποιούμε το Πρόγραμμα «ΑΤΕ Ασφαλιστική: ό,τι καλύτερο για την Υγεία σας», που προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων οικογενειών προγραμμάτων, με ισχυρά κίνητρα για τους Συνεργάτες μας που τα προωθούν. Η πρώτη αφορά σε νέες πωλήσεις και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, ενώ η δεύτερη αφορά σε προγράμματα επιβράβευσης σε υφιστάμενους πελάτες. Παράλληλα, αξιοποιούμε τις συμφωνίες νέας φιλοσοφίας με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, προσφέροντας στους ασφαλισμένους μας, μέσω των νέων προγραμμάτων, επιπλέον προνόμια για την εμπιστοσύνη και την αφοσίωσή τους στην ΑΤΕ Ασφαλιστική.
Ο παραπάνω σχεδιασμός, που στοχεύει στην παροχή κυριολεκτικά ό,τι καλύτερου για την προστασία και τη διαφύλαξη της υγείας, είναι απόλυτα εναρμονισμένος με το ανθρώπινο πρόσωπο της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και τους ηθικούς και ξεκάθαρους κανόνες της.

Όσον αφορά τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, α) Τι θετικά και τι αρνητικά εντοπίζετε στη συνεργασία μαζί τους; β) Οι συνεργασίες με ιδιωτικά νοσηλευτήρια που η εταιρεία σας έχει ανακοινώσει περιορίζονται στην Αττική. Οι ασφαλισμένοι σας στην περιφέρεια πώς εξυπηρετούνται;
Δ.Κ.: Είναι γεγονός ότι η απουσία ιατρικών πρωτοκόλλων, όπως ισχύει σε πολλές χώρες του εξωτερικού, έχει δημιουργήσει αρκετές στρεβλώσεις στην τιμολόγηση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Μάλιστα, λειτουργώντας σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας, ο κάθε ιδιωτικός πάροχος υγείας μπορεί να δημιουργεί τη δική του στρατηγική, αξιολογώντας και τιμολογώντας τις υπηρεσίες που προσφέρει με βάση την ποιότητα των υποδομών του και του Προσωπικού του, ιατρικού και νοσηλευτικού.
Ως ΑΤΕ Ασφαλιστική η φιλοσοφία της επικοινωνία μας με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας βασίζεται στην υφιστάμενη εμπειρία, προάγει τη διόρθωση των όποιων στρεβλώσεων, ενώ παράλληλα στοχεύει στην οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίου οφέλους. Αναφορικά με το δίκτυο των νοσηλευτηρίων με τα οποία έχουμε συμβληθεί, αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με 25 παρόχους υγείας σε Αθήνα και Πειραιά, με 7 στη Θεσσαλονίκη και 3 στην Κρήτη, όπου βρίσκεται σημαντικό τμήμα του πελατολογίου μας. Στόχος μας είναι, πρώτον, να επεκτείνουμε τις συνεργασίες, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασφαλισμένοι μας σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και δεύτερον, να βελτιώσουμε τους όρους των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών, ορθολογίζοντας τις δαπάνες υγείας που καταβάλουμε, μετακυλύοντας ταυτόχρονα στους πελάτες μας τα οφέλη που θα προκύψουν ως παροχές και προνόμια για αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό, στο επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε νέες ή ακόμα και ανανεωμένες συνεργασίες, ενισχύοντας περισσότερο την γεωγραφική κάλυψη του δικτύου μας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί ότι, η πληρότητα του δικτύου των συμβεβλημένων νοσοκομείων και κλινικών με την ΑΤΕ Ασφαλιστική, λύνουν κάθε πρόβλημα ρευστότητας για τους ασφαλισμένους, καθώς η εξόφληση των αντίστοιχων δαπανών γίνεται απευθείας από την Εταιρεία.

Με δεδομένη την υπασφάλιση στη χώρα μας και την άρνηση της Πολιτείας να προχωρήσει σε κάποιες συνέργειες με την ασφαλιστική αγορά, τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει, ξεχωριστά η κάθε εταιρεία και όλες μαζί, για να αλλάξει την κατάσταση;
Δ.Κ.: Είναι γεγονός ότι η ασφαλιστική διείσδυση στη χώρα μας είναι μικρή. Είναι, όμως, επίσης γεγονός ότι το ισχύον συνταξιοδοτικό σύστημα απαιτεί αλλαγές που αφορούν ακόμα και στην αρχιτεκτονική του. Η αδυναμία του κράτους να επιδοτήσει το υφιστάμενο ασφαλιστικό σύστημα, καθώς και η αδυναμία των ίδιων των πολιτών να πληρώσουν τις εισφορές τους, αναζητούν ένα νέο σημείο ισορροπίας που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Συστήματος και θα αξιοποιεί και τους τρεις πυλώνες ασφάλισης. Η κατάλληλη μόχλευση των τριών πυλώνων ασφάλισης αποτελεί ένα στοίχημα που αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τις ασφαλιστικές εταιρείες που  παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.
Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι, για τις λύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, καθώς και τη διαμόρφωση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου που θα λειτουργήσει ως εγγυητής της σταθερότητας, απαιτείται η στενή συνεργασία της Πολιτείας με τις ασφαλιστικές εταιρείες, αναλύοντας και υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές, με βάση την εγχώρια και τη διεθνή εμπειρία.
Σε αυτή τη νέα εποχή, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα αποτελέσουν προϋ-πόθεση επιτυχίας για τις δράσεις που αναμένονται στην «Υγεία» και τη «Σύνταξη».

Τι θέλει ο κόσμος σήμερα από μια ασφαλιστική εταιρεία, σε επίπεδο προϊόντων, τιμών, εξυπηρέτησης, κ.ο.κ.; Πώς ανταποκρίνεται στα παραπάνω η Αγροτική και πώς κρίνετε την ανταπόκριση γενικότερα της ασφαλιστικής αγοράς;
Δ.Κ.: Ομολογουμένως, η υγεία και η σύνταξη αποτελούν εστιακό σημείο στο ενδιαφέρον όλων, ειδικά τώρα με όσα ακούγονται ή βρίσκονται προ των πυλών από πλευράς νομοθετικού πλαισίου. Παράλληλα, η τάση που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση αυξάνει τη ζήτηση των πελατών για ασφαλιστικά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, που στην ουσία δεν υστερούν ούτε σε παροχές, ούτε σε εξυπηρέτηση από πλευράς των εταιρειών που τα διαθέτουν. Στον αντίποδα, η εφαρμογή των capital controls έχει αναβάλει τις εξελίξεις που σχετίζονται με θέματα Σύνταξης, ενώ αντίθετα στα θέματα της Υγείας σημαντικοί σχεδιασμοί ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη από το σύνολο σχεδόν των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο.
Από την πλευρά μας, ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών, με διαφάνεια, φερεγγυότητα  και σταθερότητα παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, αξιοποιώντας το έμπειρο και εξειδικευμένο Προσωπικό της Εταιρείας μας.
Στον τομέα της Υγείας, η ΑΤΕ Ασφαλιστική παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των πελατών και συνδυάζουν ανταγωνιστικά ασφάλιστρα με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Τα Προγράμματα «ΑΤΕ Μέριμνα Υγείας» και «ΑΤΕ Health Care», παρέχουν στους ασφαλισμένους μας ό,τι καλύτερο στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, όπως: πρόσβαση σε κορυφαίες υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ευελιξία για τον πελάτη σχετικά με το εύρος, το είδος των παροχών, καθώς και το ύψος της συμμετοχής του.
Παράλληλα, το προαπαιτούμενο της συνεχούς υποστήριξης των πελατών, 24 ώρες το 24ωρο, έχει αναλάβει η «Ανοιχτή Γραμμή Υγείας» που αποτελεί το συντονιστικό κέντρο της ΑΤΕ Ασφαλιστικής. Τέλος, αξιοποιώντας το έμπειρο και εξειδικευμένο έμψυχο δυναμικό μας, διασφαλίζουμε την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, με ξεκάθαρους όρους και απλές, χωρίς ψιλά γράμματα, διαδικασίες και προϋποθέσεις.
Καταλήγοντας και προκειμένου να γίνει κατανοητή η φιλοσοφία πάνω στην οποία κινείται ο σχεδιασμός μας αναφορικά με τη συνεχή βελτίωση των πιστοποιημένων υπηρεσιών μας, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη απόφασή μας, για παροχή Δωρεάν Επείγουσας Αεροδιακομηδής σε όλους τους ασφαλισμένους της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, στον Κλάδο
Υγείας.

Προηγούμενο άρθροΝίκος Κοντοβουνήσιος: Η ενοποίηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής με την ERGO θα φέρει μεγαλύτερη διείσδυση και ισχυροποίηση του κλάδου Πυρός
Επόμενο άρθροΗ ΑΤΕ Ασφαλιστική έτοιμη για την επόμενη μέρα