ΕΙΑΣ: Σεμινάρια επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης στους τομείς Β’ και Γ’

Το Ε.Ι.Α.Σ. υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΙΑ της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με τηνΠράξη αρ. 45/21-11-2014, ΦΕΚ Β 3350/12.12.2014της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ, τα δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια, διάρκειας 8 ωρών το καθένα, που εντάσσονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς» και τον Τομέα Γ΄ «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων».

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από το ΕΙΑΣ από τις αρχές Δεκεμβρίου 2015, με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στη τάξη. Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθούν αυτά τα εγκεκριμένα από την ΤτΕ  σεμινάρια και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τα tests κατανόησης, θα χορηγούνται από το ΕΙΑΣ «Βεβαιώσεις Περαίωσης», εγκεκριμένες από  την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επανεγγραφή τους στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 της ΠΕΕ 45/2014, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές υποχρεούνται να παρακολουθούν κάθε χρόνο σεμινάρια και των τριών τομέων Α΄, Β΄ και Γ΄, έκαστο των οποίων πρέπει έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) ωρών, προκειμένου κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 75 ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης στους τρεις τομείς εντός των πέντε ετών 2015-2019.

 

Ι. Σεμινάριο Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης Γνώσεων  για τον Τομέα Β΄

«Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς»

 «Ασφαλιστική Σύμβαση – Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων –

Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 8 ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του Ε.Ι.Α.Σ. στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος). Τα πρώτα σεμινάρια του ΕΙΑΣ, ώστε να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το 2016, θα γίνουν στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

  • Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016, 16:00 – 20:00  & 
  • Πέμπτη  3 Μαρτίου 2016, 16:00  – 20:00

Αιτήσεις Συμμετοχής για το σεμινάριο του Τομέα Β΄ θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου για τον Τομέα Β’ θα είναι η κα Κωνσταντίνα  Λόντου, Δικηγόρος και Σύμβουλος Εκπαίδευσης.

 

ΙΙ. Σεμινάριο Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης Γνώσεων για τον Τομέα Γ΄

«Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων»

«Τεχνικές Πωλήσεων Αναβάθμισης του ρόλου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή»

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 8 ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του Ε.Ι.Α.Σ. στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος). Τα πρώτα σεμινάρια του ΕΙΑΣ, ώστε να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το 2016, θα γίνουν στις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

  • Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, 16:00 – 20:00 &
  • Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, 16:00 – 20:00

Αιτήσεις Συμμετοχής για το σεμινάριο του Τομέα Γ΄ θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου για τον Τομέα Γ’ θα είναι η κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.