Ευρωπαϊκή Ένωση – Ασφάλειες Μινέττα: επένδυση σε νέες τεχνολογίες

 

Ενδυναμώνει τις σχέσεις της με το Δίκτυο, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαία συμβολή των συνεργατών της στην ανάπτυξή της, η Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα επενδύει σε νέες τεχνολογίες και αξιοποιεί στο μέγιστο τα ηλεκτρονικά μέσα, με σκοπό να προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

Μετά από ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων των συνεργατών της, η Εταιρεία προχώρησε στην αναβάθμιση του μηχανογραφικού της συστήματος. Με τη λειτουργία του νέου συστήματος επιτυγχάνεται η καλύτερη πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και ενισχύεται η ποιότητά τους.

Επιπλέον, στοχεύοντας στη γρήγορη, απλή και εύκολη αναζήτηση των συνεργατών της από τους χρήστες του διαδικτύου, η Εταιρεία ανάρτησε στην εταιρική της ιστοσελίδα ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα εύρεσης Δικτύου Συνεργατών. Πρόκειται για μία νέα υπηρεσία, φιλική στη χρήση, που προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα αναζήτησης του πλησιέστερου συνεργάτη, εμφανίζοντας πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, και επιτρέπει μέχρι και τον εντοπισμό της τοποθεσίας του γραφείου μέσω χάρτη. 

Όπως τονίζεται σε σχετικό δελτίο τύπου, «οι διαμεσολαβούντες/ασφαλιστές και οι στενές σχέσεις που διατηρεί μαζί τους είναι η δύναμη της Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα. Είναι, επίσης, η βάση του αισθήματος εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας που αναγνωρίζουν οι πελάτες της εταιρείας. Για το λόγο αυτό η περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων με το δίκτυο αποτελεί την κεντρική προτεραιότητα».