Και Άξιος και Εύστοχος ο κ. Λελεδάκης!

Ανοιχτή επιστολή με θέμα την International Life απέστειλε ο ΠΣΑΣ, με παραλήπτες την ΕΑΕΕ, τη ΔΕΙΑ, αλλά και τους συναδέλφους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ζητώντας την αξιοπρεπή συμπαράσταση προς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της International Life.

Στην επιστολή, με ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου 2015, αναφέρονται τα εξής:

 

ΘΕΜΑ: Επιστολή Για International Life

Ημερομηνία: 29 Δεκεμβρίου 2015

To διοικητικό συμβούλιο του ΠΣΑΣ, μετά από τις δύο σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την τοποθέτηση επιτρόπου στην εταιρεία International Life από 14/12/2015, επιθυµεί να δηλώσει µαζί µε το σύνολο των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών της αγοράς την υποστήριξη και τη συµπαράσταση όλων µας στους συναδέλφους που συνεργάζονται µε την εν λόγω εταιρεία, σε αυτές τις πράγµατι δύσκολες ώρες.

Επίσης, καλούµε όλους τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, έως τη στιγµή που θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την International Life, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να λειτουργήσουν µε γνώμονα τη συναδελφική αλληλεγγύη, αποφεύγοντας κάθε τοποθέτηση ή πρακτική που υποβαθµίζει το επάγγελµά µας και σεβόµενοι τη δεοντολογία που διέπει τον ασφαλιστικό κλάδο.

Πιστεύουµε ότι πρωταρχική επιδίωξη όλων µας πρέπει να είναι η προάσπιση των δικαιωµάτων των συναδέλφων της International Life και η οµαλότερη µετάβαση σε οποιεσδήποτε µελλοντικές αλλαγές στο καθεστώς της εταιρείας, καθώς και η διαφύλαξη της αξιοπιστίας της ιδιωτικής ασφάλισης.

 

Με εκτίµηση

Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Λελεδάκης            Σεραφείμ Τσακυρίδης