Μιχάλης Μαρακάκης, Πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων

527
Τραπεζικοί με ασφαλιστική πιστοποίηση
 
Συνέντευξη στη Δήμητρα Καζάντζα

Η «Ασφαλιστική Αγορά» τα τελευταία χρόνια παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη δυναμική με την οποία δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται οι συνεταιριστικές τράπεζες στη χώρα μας. Στα πλαίσια αυτά φιλοξενούμε στο παρόν τεύχος συνέντευξη του κ. Μιχάλη Μαρακάκη, Προέδρου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, της δεύτερης σε μέγεθος συνεταιριστικής τράπεζας της χώρας. Ο κ. Μαρακάκης μας μιλά για το σημαντικό ρόλο που η Τράπεζα Χανίων διαδραματίζει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. για τις υπηρεσίες που προσφέρει, αλλά και πώς 

ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας εποχής, όπως η Βασιλεία ΙΙ ή το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις που αφορούν το περιβάλλον, χωρίς να παραλείπει να αναφερθεί στο πώς η Τράπεζα προστατεύεται από τα φαινόμενα εγκληματικής δραστηριότητας που πρόσφατα απασχόλησαν τόσο την Κρήτη όσο και το πανελλήνιο. Τέλος, κάνει ειδική αναφορά στις ασφαλιστικές εργασίες της τράπεζας, οι οποίες, όπως επισημαίνει, διενεργούνται από «άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποίηση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή».

Κύριε Μαρακάκη, πώς γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας Συνεταιριστικής Τράπεζας στα Χανιά; Πόσα χρόνια δραστηριοποιείστε, με ποιους στόχους και τι αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία;
M.M.:
 Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ιδρύθηκε το 1993 ως πιστωτικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης και μετεξελίχθηκε σε Τράπεζα το 1995. Η προσπάθεια ξεκίνησε με πρωτοβουλία δύο ανθρώπων και το αγκάλιασμα από μια ομάδα ιδιωτών και επαγγελματιών. Το σκεπτικό ήταν η ανασυγκρότηση των μονάδων κοινωνικής οικονομίας, η συμπλήρωση των δραστηριοτήτων «λαϊκής βάσης», η ευελιξία και η διαφάνεια στα συναλλακτικά ήθη και η επίτευξη της ανακύκλωσης εισοδήματος-παραγωγής σε τοπικό επίπεδο, προς την κατεύθυνση της αυτάρκειας σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας. Η προσπάθεια ήταν ριψοκίνδυνη, επειδή ήταν ένα εγχείρημα χωρίς παρελθόν (με την εξαίρεση της τράπεζας στη Λαμία), το θεσμικό πλαίσιο πρωτογενές, η ανταπόκριση αβέβαιη και η οικονομική κατάσταση του Νομού με πολλές διακυμάνσεις. Μπορώ με σιγουριά να πω ότι αισθάνομαι δικαιωμένος, επειδή δημιουργήσαμε μια Τράπεζα που παρεμβαίνει καθοριστικά στην αγορά (συναλλακτικές σχέσεις, τρόπος εξυπηρέτησης, διαφάνεια κ.λπ.), συνιστά ηγετική παρουσία στη Δυτική Κρήτη και είναι μεγάλη σε ολόκληρη την Κρήτη και για όλους τους Κρητικούς. 

Παρακολουθώντας τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας όλα αυτά τα χρόνια, διαπιστώνουμε μία συνεχή ανοδική πορεία, η οποία την κατατάσσει σήμερα στη 2η θέση μεταξύ των συνεταιριστικών τραπεζών, με πρώτη μία επίσης κρητική τράπεζα. Πού οφείλεται η επιτυχία αυτή; Πόσο συμβάλλει σ’ αυτήν την επιτυχία η τοπικιστική (με την καλή έννοια) νοοτροπία των Κρητικών;
M.M.:
 Μέσα στα χρόνια αυτά προωθήσαμε και ισχυροποιήσαμε τη συνεταιριστική μας ταυτότητα με βάση τις συνεταιριστικές αξίες της αυτοβοήθειας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής υπευθυνότητας. Χρησιμοποιήσαμε το μέγεθός μας ως παράγοντα ευελιξίας και τη συνεταιριστική μας ταυτότητα για να κάνουμε τη διαφορά. Προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα, ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις της εποχής, αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και διεκδικούμε ένα διαρκώς μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών με τρόπο ευέλικτο και απόλυτα ανθρωποκεντρικό. Ταυτιζόμαστε με τους πελάτες μας και τις ανάγκες τους και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι αυτοί οι πελάτες είναι ταυτόχρονα και συνεργάτες, πολύ δε περισσότερο ουσιαστικά συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας. Έτσι οι Κρητικοί, έχοντας εκτιμήσει τις προσπάθειές μας και βλέποντας την πρόοδό μας ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας και μας αγκαλιάζουν.

Τα νέα δεδομένα που θέτει η Βασιλεία ΙΙ πόσο επηρεάζουν και προς ποια κατεύθυνση την Τράπεζα;
M.M.:
 Η Βασιλεία ΙΙ είναι το νέο πλαίσιο για τον έλεγχο κεφαλαιακής επάρκειας πιστωτικών ιδρυμάτων που αντικατέστησε τη Βασιλεία Ι, η οποία παρουσίαζε μειωμένη ευαισθησία ως προς τη διασφάλιση τραπεζικών κινδύνων. Η Βασιλεία ΙΙ εισάγει ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και ειδικά του πιστωτικού και του λειτουργικού και συντελεί στην αυξημένη προστασία των πελατών-
καταθετών της τράπεζας με την υιοθέτηση της χρήσης νέων μοντέλων πιστωτικού κινδύνου. Τα παραπάνω προϋποθέτουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των κινδύνων σε εφαρμογή και των σχετικών εντολών της εποπτεύουσας αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος). Η Τράπεζα ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις με την ίδρυση, επάνδρωση και λειτουργία των νέων μονάδων διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης. Τα νέα δεδομένα συνεπάγονται αυξημένο κόστος αλλά είναι αναγκαία για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Τράπεζας και γενικά των συνεταίρων της και των συναλλασσόμενων με αυτήν. 

Ποιες είναι κατά βάση οι υπηρεσίες που προσφέρει η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων; Αλλά και γενικότερα, τι διαφορετικό προσφέρει μία συνεταιριστική τράπεζα, σε σχέση με μία “συμβατική” στον καταναλωτή που θα την επιλέξει;
M.M.:
 Βασική φιλοσοφία της Τράπεζάς μας είναι η παραγωγή σύγχρονων και ανταγωνιστικών προϊόντων-υπηρεσιών με επίκεντρο την άρτια εξυπηρέτηση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Το πιο “παραδοσιακό” για εμάς προϊόν είναι το σημαντικότερο στήριγμα των επαγγελματιών: Ο ανοιχτός λογαριασμός με τη δυνατότητα πίστωσης, χρήσης επιταγών και διενέργειας καταθέσεων και πληρωμών με υπερανάληψη. Είναι το πιο δυνατό προϊόν για την Τράπεζα, το οποίο έχει συμβάλει αποφασιστικά στη παρουσία μας στους επαγγελματίες της περιφέρειας Κρήτης και τους μικρότερους επαγγελματίες στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα διαθέτει αποδοτικά μεριδιακά επενδυτικά προγράμματα 26-1201, ειδικό τρεχούμενο λογαριασμό με προνομιακό επιτόκιο 5%  για το μισθό και τη σύνταξη, σπουδαστικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια με απόλυτα διαφανείς χρεώσεις, πιστωτικές κάρτες (VISA, Mastercard), υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), γραφείο επενδυτικών υπηρεσιών για συναλλαγές με το Χ.Α., υπηρεσίες θεματοφυλακής και χειρισμού “margin accounts”. Παράλληλα, υποστηρίζουμε κάθε αναπτυξιακή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κρήτη.
Γενικότερα οι συνεταιριστικές τράπεζες κινούνται με ευελιξία, ταχύτητα, φιλικότητα και διαφάνεια, ενώ παράλληλα είναι στενά συνδεδεμένες με την τοπική κοινωνία και με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Τα μέλη τους δεν αντιμετωπίζονται με τη λογική του άμεσου κέρδους, αλλά εντάσσονται σε μια μακροπρόθεσμη σχέση με τα εξής χαρακτηριστικά: Τραπεζικά προϊόντα που διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του συνεταίρου, προσωπικό που λειτουργεί ως σύμβουλος και συνεργάτης του, καταθέσεις που παραμένουν στην οικονομία του τόπου και αποτελούν έτσι μοχλό ανάπτυξης μέσω των χρηματοδοτήσεων. Επιπλέον, τα κέρδη των Συνεταιριστικών Τραπεζών επιστρέφουν στους χρήστες των υπηρεσιών με τα προϊόντα που τους προσφέρονται και με τη μορφή μερίσματος και υπεραξίας των μερίδων.

Πέρα από τις αμιγώς τραπεζικές υπηρεσίες προωθείτε και ασφαλιστικά προϊόντα. Τι αφορούν κυρίως τα προϊόντα αυτά; Ποια έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση; Από ποιους προωθούνται και από ποιους υποστηρίζονται τεχνικά;
M.M.:
 Η Τράπεζα Χανίων συνεργάζεται με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες και προσφέρει όλα τα προϊόντα της ασφαλιστικής αγοράς, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, όπως ασφάλιση αυτοκινήτου, ζωής, κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και εξοπλισμού. Επίσης, διαθέτει ασφαλιστικά προϊόντα που συνδυάζονται με υπηρεσίες της τράπεζας, όπως ασφάλιση ακινήτων κατά πυρός και σεισμού και ασφάλιση ζωής του δανειολήπτη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή θανάτου. Τη μεγαλύτερη ζήτηση παρουσιάζουν τα ασφαλιστικά προϊόντα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτου, λόγω της υποχρεωτικής φύσης της, και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στη συνείδηση των πολιτών σχετικά με τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Η Τράπεζα διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποίηση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ώστε να πληροί υψηλές προδιαγραφές στον τομέα παρουσίασης, πρότασης και παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης, αλλά και παροχής συνδρομής κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου. 

Με την αγωνία για το περιβάλλον να μεγαλώνει στις μέρες μας, αυξάνεται και το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε εναλλακτικά συστήματα ενέργειας. Απ’ όσο γνωρίζω, η τράπεζά σας χρηματοδοτεί τέτοιες επενδύσεις, οι οποίες καλύπτονται και ασφαλιστικά. Θα θέλατε να μας δώσετε λεπτομέρειες γι’ αυτά τα προγράμματα; 
M.M.:
 Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής της Τράπεζας και του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για επενδύσεις σε εναλλακτικά συστήματα ενέργειας, προχωρήσαμε στη δημιουργία προϊόντος για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων οποιασδήποτε ισχύος. Η χρηματοδότηση καλύπτει τις δαπάνες αγοράς ακινήτου (αν προβλέπεται), αγοράς και εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού, των δαπανών σύνδεσης με το Δίκτυο της Δ.Ε.Η., καθώς και των λοιπών δαπανών που είναι αναγκαίες για την παραγωγική λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού, ενώ παρέχεται επιπλέον δάνειο για κεφάλαια κίνησης της επιχείρησης. 
Το ποσοστό χρηματοδότησης διαμορφώνεται με βάση το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από την επιχείρηση. Η δανειοδότηση, σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου, την ομαλή λειτουργία του σταθμού, καθώς και τη δυνατότητα θετικών αποδόσεων από τα πρώτα χρόνια της επένδυσης. Οι χρηματοδοτήσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα καλύπτονται ασφαλιστικά για τον εξοπλισμό και τις κτηριακές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου και για την περίοδο λειτουργίας της εγκατάστασης. Η διάρκεια των χρηματοδοτήσεων για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι 15ετής, ενώ παρέχεται περίοδος χάριτος μέχρι 6 μήνες, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η τοπική κοινωνία της Κρήτης αλλά και όλη η χώρα συνταράχτηκε το τελευταίο διάστημα από αποκαλύψεις για παράνομες δραστηριότητες στο νησί, μεταξύ των οποίων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τι δικλίδες ασφαλείας διαθέτετε ως τράπεζα για να προστατευτείτε από τέτοια φαινόμενα;
M.M.:
 Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αφορούν την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων έχει υιοθετήσει κατάλληλη πολιτική, συνεπή προς τους στόχους προσέλκυσης πελατείας, τους τόπους δραστηριοποίησης και τα δίκτυα συναλλαγών που χρησιμοποιεί. 
Η πολιτική της Τράπεζας Χανίων κατά του ξεπλύματος χρήματος προϋποθέτει ότι οι επιχειρηματικές της μονάδες αναπτύσσουν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά προγράμματα που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και την προστατεύουν από το να χρησιμοποιείται ως όχημα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Για την εφαρμογή και υλοποίηση της πολιτικής αυτής έχει συσταθεί υπηρεσιακή Μονάδα με εξειδικευμένα στελέχη και αντικείμενο την προσαρμογή των λειτουργιών της Τράπεζας στο εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο, τη συνεχή αναβάθμιση και ενημέρωση των διαδικασιών με τα νέα πραγματικά ή νομικά δεδομένα και την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε τέτοια φαινόμενα να αναγνωρίζονται αμέσως και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Τέλος, η αξιολόγηση της πελατείας ως προς τους σχετικούς κινδύνους και η διαχείρισή της υποστηρίζεται και από το πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας.

Προηγούμενο άρθροΔούκας Παλαιολόγος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Η Εθνική Ασφαλιστική έχει πολύ δρόμο μπροστά της
Επόμενο άρθροΌμιλος Euler Hermes: Αυξημένα κατά 51,6% τα καθαρά κέρδη το 9μηνο του 2007