Νέα φροντιστηριακά προγράμματα από το ΕΙΑΣ για τις εξετάσεις των διαμεσολαβούντων

Το ΕΙΑΣ οργανώνει φροντιστηριακά προγράμματα για την ολοκληρωμένη και σωστή προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις των Πιστοποιητικών Επιπέδου Α’, Β΄, Γ΄ και Δ’, διάρκειας 18 και 26 εκπαιδευτικών ωρών αντίστοιχα, και θα πραγματοποιηθούν στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5° όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:

Για το Πιστοποιητικό Επιπέδου Α΄(20 ώρες)

  • Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016:    09.30 – 16:15 (8 ώρες)
  • Τρίτη 22 Μαρτίου 2016:         15:30 – 20:30 (6 ώρες)
  • Τετάρτη 30 Μαρτίου  2016:   16:00 – 19:15 (4 ώρες) επανάληψη & test προσομοίωσης

Για τα Πιστοποιητικά Επιπέδου Β΄& Γ΄ (20 ώρες αντιστοίχως) καθώς και για το Πιστοποιητικό Επιπέδου Δ΄(26 ώρες) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την συνημμένη Δήλωση Ενδιαφέροντος ώστε να τους αποσταλεί το αναλυτικό πρόγραμμα.  Τα ανωτέρω φροντιστηριακά προγράμματα για πιστοποίηση Επιπέδου (Β΄,Γ΄& Δ΄) θα πραγματοποιηθούν εφ’ όσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για την υλοποίηση τους.  Πιθανή έναρξη προγραμμάτων την περίοδο από 21– 28 Μαρτίου 2016. 

Τα θέματα διδασκαλίας για το πιστοποιητικό Επιπέδου Α΄, θα καλύψει η Κωνσταντίνα Λόντου,  Νομικός, τ. Διευθύντρια Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αιτήσεις Συμμετοχής για τα προγράμματα προετοιμασίας θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016.

Διαβάστε περισσότερα_Αίτηση συμμετοχής