Οι δικηγόροι Ναυπλίου ασφαλίστηκαν στην CNP ΖΩΗΣ μέσω της FARANTOURIS Advisors

Υπογράφηκε μια πολύ σημαντική, αλλά και τιμητική συμφωνία μεταξύ του συλλόγου δικηγόρων Ναυπλίου (Λ.Ε.Α.ΔΙ.Ν) και της FARANTOURIS Insurance & Financial Advisors, για την κάλυψη των μελών του συλλόγου με ομαδική ασφάλιση στη CNP ΖΩΗΣ.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα που επιλέχθηκε είναι το BonjourOptimum, το νέο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας υγείας της CNP ΖΩΗΣ.

Τα στελέχη της  FARANTOURIS Insurance & Financial Advisors Παναγιώτης Ηλιού (Insurance & Financial Advisor)και  Γεώργιος Κουτρούλης  (Διευθυντής της FARANTOURIS Insurance & Financial Advisors),  κάλυψαν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του συλλόγου με επαγγελματισμό, προσεκτική και στοχευμένη ανάλυση αναγκών και με επιλογή ενός εκ των καλυτέρων ασφαλιστικών προγραμμάτων της αγοράς.  Πολύ σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση είχαν ο Ιούλιος Κωνσταντίνου (Δ/ντης Πωλήσεων της CNP ΖΩΗΣ) και ο Δημήτρης Σπανός (Γενικός Δ/ντης) που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν αυτό το project.


Στη φωτογραφία:  Παναγιωτης Ηλιού ( Ασφαλιστικός Σύμβουλος ),  Αντωνία Δελή (Ταμίας), Μάρθα Γιαννάτου(Γραμματέας ΔΣ), Έλλη Γιαννούλη (γραμματειακή υποστήριξη) , Δημήτριος Σαλαπάτας (Πρόεδρος ΔΣ), Γεώργιος Κουτρούλης ( Διευθυντής της FARANTOURIS Insurance & Financial Advisors  ), Παναγιώτης  Δελής (μέλος ΔΣ)