Ο Ι. Περιστέρης αναλαμβάνει τη διοίκηση των εταιρειών της International Life

214

Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ανέθεσε στον Ασφαλιστικό Διαχειριστή κ. Ιωάννη Περιστέρη τη διοίκηση της International Life Ζωής καθώς και τη διοίκηση της International Life Γενικών Ασφαλίσεων, σε αντικατάσταση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, αφαιρώντας τις εκτελεστικές αρμοδιότητες των μελών τους.

Οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη των ανωτέρω διοικητικών μέτρων, είναι οι εξής, όπως αναφέρονται στην Απόφαση της ΕΠΑΘ που αφορά ειδικά την International Life Ζωής:

«(…) ΕΠΕΙΔΗ (…)

α) η μεταβίβαση από την Εταιρεία στην ανάδοχο ασφαλιστική επιχείρηση του συμφωνηθέντος με αυτήν τμήματος του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, παρά την υπ’ αριθμ. 197/1/1.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την έγκριση αυτής,

β) η χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας επιδεινώνεται συνεχώς,

γ) η Διοίκηση της Εταιρείας έως σήμερα δεν έχει διορθώσει, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που βρίσκονται σε γνώση της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, τα νομικά και πραγματικά ελαττώματα των ακινήτων προς μεταβίβαση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου,

δ) πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή διατάξεων εξυγίανσης αναφορικά με την Εταιρεία, ειδικότερα η ανάθεση στον Ασφαλιστικό Διαχειριστή της διοίκησης της Εταιρείας σε αντικατάσταση του Διοικητικού της Συμβουλίου με ειδικότερη επιδίωξη την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης,

ε) η ανάθεση της διοίκησης της Εταιρείας στον Ασφαλιστικό Διαχειριστή, σε αντικατάσταση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποτελεί μέτρο που αποβλέπει στην προστασία των ασφαλισμένων και τη σταθερότητα της ασφαλιστικής αγοράς».

 

Δείτε εδώ την απόφαση την International Life AEAZ και εδώ την απόφαση για την International Life ΑΕΓΑ.

 

Προηγούμενο άρθροGenerali: H Ασφάλιση Υγείας πιο προσβάσιμη και καινοτόμος από ποτέ
Επόμενο άρθρο#AseTisVlakeies: Πρωτοποριακή καμπάνια πρόληψης από την ΑΧΑ Ασφαλιστική