Συνεργασία Eurolife ERB και ΕΙΑΣ για την επανεκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Σημαντική συμφωνία συνεργασίας ξεκινά μεταξύ της Eurolife ERB Ασφαλιστικής και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), που αφορά στην εκπόνηση σεμιναρίων στο πλαίσιο της υποχρεωτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Τα σεμινάρια, διάρκειας 8 ωρών το κάθε ένα, αφορούν στον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς», με θέμα«Ασφαλιστική Σύμβαση – Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων – Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Σκοπός της συνεργασίας αυτής  είναι η παροχή  ακόμα πιο υψηλών υπηρεσιών προς τους συνεργάτες των Δικτύων Διανομής της Eurolife ERB, στο πεδίο της υλοποίησης των προγραμμάτων επανεκπαίδευσης, προκειμένου κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 75 ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης στους τρεις τομείς εντός των πέντε ετών 2015-2019.

Στους συμμετέχοντες, που θα παρακολουθήσουν αυτά τα εγκεκριμένα από την ΤτΕ σεμινάρια και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τα tests κατανόησης, θα χορηγούνται από το Ε.Ι.Α.Σ. «Βεβαιώσεις Περαίωσης», εγκεκριμένες από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επανεγγραφή τους κατά την ανανέωση της αδείας τους στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Όπως επεσήμανε ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της Eurolife ERB, κ. Νίκος Δελένδας: «Η ανάπτυξη, εκπαίδευση και βελτίωση των συνεργατών μας αποτελεί υψηλή και στρατηγική μας προτεραιότητα. Για τον Όμιλο μας η συνεργασία με το Ε.Ι.Α.Σ., τον θεσμικό εκπαιδευτικό φορέα της ασφαλιστικής αγοράς μας, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας και να αποτελέσει γι’ αυτούς συγκριτικό πλεονέκτημα στην καθημερινή επαγγελματικής τους προσπάθεια. Η ΕurolifeERBΑσφαλιστική δημιουργεί και επενδύει σε καταρτισμένους συνεργάτες ικανούς να πρωταγωνιστήσουν στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, τόσο από πλευράς νομοθετικού πλαισίου όσο και από πλευράς απαιτήσεων των καταναλωτών».

Εκ μέρους του ΕΙΑΣ ο Γενικός Διευθυντής, κ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με την Eurolife ERB και ανακοινώνοντας την άμεση έναρξη των δύο πρώτων σεμιναρίων δήλωσε:«Το ΕΙΑΣ, διαθέτοντας συσσωρευμένη πολυετή τεχνογνωσία στο ασφαλιστικό εκπαιδευτικό αντικείμενο και έχοντας ως βασικό σκοπό του την υποστήριξη και  την ενίσχυση των εκπαιδευτικών σχεδιασμών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, προετοιμάζει μία νέα γενιά στελεχών, δυναμικών, άριστα καταρτισμένων, με ήθος και επαγγελματική επάρκεια».