13 εκκαθαριστές για 37 υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές

Η Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 249 παρ. 3 του ν. 4364/2016, διόρισε, με αποφάσεις της, ασφαλιστικούς εκκαθαριστές στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού νόμου. Η θητεία των ήδη υφιστάμενων οργάνων εκκαθάρισης, οι οποίοι ήταν διορισμένοι την 31.12.2015 παρατάθηκε μέχρι την 30.6.2016, οπότε και έληξε αυτοδικαίως δυνάμει της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 248. Από την 1.7.2016 αρμόδιοι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι για τις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείες, που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι οι εξής:

 1. ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ – ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 2.  ΙΝΤΡΑΣΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3.  EUROMONDE (ΓΙΟΥΡΟΜΟΝΤ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ΣΦΑΡΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 4.  EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΣΦΑΡΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 5.  NORDIC AMERICAN STANDARD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ): ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 6.  ECON (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 7. ΑΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 9. V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ: ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 10. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
 11. ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 12. ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
 13. ΑΜΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
 14. LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
 15. COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
 16. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ: ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
 17. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ: ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
 18. ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΑΛΕΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 19. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ: ΑΛΕΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 20. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ: ΑΛΕΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 21. ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 22. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ: ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 23. ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 24. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ: ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 25. ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ: ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 26. ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 27. ΘΕΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ: ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 28. ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ΧΛΥΜΠΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 29. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ: ΧΛΥΜΠΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 30. ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 31. ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 32. ΕΥΡΩΣΤΑΡ Ε.Α.Ε.Α.Ζ: ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 33. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣIΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 34. ARGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ: ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 35. ΕΟΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ: ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 36. Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ: ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 37. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ: ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ