5,9% καθαρή απόδοση επενδύσεων πέτυχε το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ για το 2016

Υψηλή και πολύ ικανοποιητική απόδοση επενδύσεων πέτυχε για το 2016 το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ. Παρά το ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον των κεφαλαιαγορών που επικράτησε για ολόκληρο το 2016, το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ, κατά τη διαχείριση του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου, πέτυχε καθαρή απόδοση επενδύσεων ίση με 5,9%, ποσοστό που κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικό.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η εν λόγω απόδοση, η οποία επετεύχθη με εφαρμογή ιδιαίτερα συντηρητικής πολιτικής επενδύσεων, όσον αφορά την στρατηγική κατανομή των επενδυτικών κεφαλαίων του Ταμείου, αλλά και τη διαχείριση των κινδύνων του, επέτρεψε στο Ταμείο να υπερκαλύψει τις ποσοτικές απαιτήσεις της εποπτικής νομοθεσίας, υπό την οποία λειτουργεί.

Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2016, το σύνολο της περιουσίας που διέθετε το Ταμείο, ανερχόταν σε 550 εκατ. € περίπου.