AIG Greece: Υψηλή αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων το 2007

373

Υψηλή αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων κατά το οικονομικό έτος 2007 (που έληξε στις 30/11/2007) πέτυχαν οι εταιρίες της AIG Greece (AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. -εταιρίες-μέλη του American International Group, Inc.).
Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα €52.3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 41,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006.
Η σύνθεση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της AIG Greece συνεχίζει να παρουσιάζει ισορροπημένη εικόνα:  
AIG Personal Solutions (τομέας προσωπικών ασφαλίσεων): 56% 
AIG Business Solutions (τομέας εμπορικών και βιομηχανικών ασφαλίσεων): 44%. 
Ειδικότερα, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό δελτίο τύπου, τα AIG Business Solutions διατήρησαν την ηγετική θέση στους Κλάδους Χρηματικών Απωλειών, Αστικής Ευθύνης & Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ ενίσχυσαν σημαντικά τις πωλήσεις τους με διάθεση των προϊόντων του Κλάδου Αναπτυσσόμενων Αγορών για το χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  
Τα AIG Personal Solutions κατέγραψαν εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης παραγωγής -οι ασφαλιζόμενοι ξεπέρασαν τους 150.000-, ακολουθώντας αυστηρές αρχές underwriting, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης χαρτοφυλακίου και αναλογιστικής, και δίνοντας έμφαση στην κερδοφόρα ανάπτυξη. Αξιοσημείωτη είναι η ισορροπημένη εικόνα που παρουσιάζει το χαρτοφυλάκιο των προσωπικών ασφαλίσεων: 1 κατοικία προς 3 αυτοκίνητα. 
Η θετική πορεία των μεγεθών απεικονίζεται και στους επιμέρους τεχνικούς δείκτες. Συγκεκριμένα, ο δείκτης Ζημιών κυμάνθηκε χαμηλότερα του 60% των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Ο δείκτης Γενικών Εξόδων, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων συμβολαίων, διαμορφώθηκε στο 7,7% των καθαρών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων. «Κύριος παράγοντας συγκράτησης των Γενικών Εξόδων», όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «υπήρξε ο αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργικών δαπανών της Εταιρίας». Ο Μικτός δείκτης (Combined Ratio) διαμορφώθηκε στο 89%. 
Κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους, η AIG Greece συνέχισε επιτυχημένα το πλάνο ανάπτυξης του πολυκαναλικού δικτύου διανομής των προϊόντων. Τόσο γεωγραφικά όσο και σε αριθμό σημείων πώλησης, η παρουσία της Εταιρίας ενισχύθηκε σημαντικά με 180 νέους συνεργάτες από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ταυτόχρονα, η παραγωγή μέσω τραπεζικών συνεργασιών και άλλων εναλλακτικών δικτύων διατηρήθηκε στα επίπεδα του 20%.   
Το πρόγραμμα παρουσίασης νέων ασφαλιστικών λύσεων για το 2007 περιελάμβανε τα προϊόντα του Κλάδου Αναπτυσσόμενων Αγορών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτουν αποτελεσματικά, και με λογικό κόστος, τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Με πρωτοποριακή μορφή (ενιαίο συμβόλαιο, κάλυψη «Κατά Παντός Κινδύνου»), τα νέα προϊόντα των AIG Business Solutions προσφέρουν ολοκληρωμένη κάλυψη για τα περιουσιακά στοιχεία, τις ευθύνες, τον εξοπλισμό, τα προϊόντα και γενικότερα για το σύνολο των κινδύνων που αντιμετωπίζει η κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση. Επιπλέον, η δυναμική των AIG Personal Solutions ενισχύθηκε με την προσθήκη της νέας γενιάς προσωπικών ασφαλίσεων, Plus+, τα οποία αποτελούν μια σειρά καλύψεων για σημαντικά προσωπικά αντικείμενα, των οποίων η απώλεια, βλάβη ή κακόβουλη χρήση από τρίτους μπορεί να επιφέρει αρνητικότατες συνέπειες, συχνά πολύ μεγαλύτερες της χρηματικής αξίας τους, για τους ασφαλιζόμενους.  
Προβλέψεις
Όσον αφορά στο 2008, η παραγωγή ασφαλίστρων προβλέπεται να ξεπεράσει τα €60 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 17% σε σχέση με το 2007. Η AIG Greece, συνεχίζοντας την επένδυση στην καινοτομία, έχει προγραμματίσει τη διάθεση σειράς νέων προϊόντων, που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του έτους. Ενδεικτικά, το χαρτοφυλάκιο των AIG Business Solutions θα ενισχυθεί περαιτέρω με νέα προϊόντα, που θα παρουσιάσουν οι Κλάδοι Αναπτυσσόμενων Αγορών και Αστικής Ευθύνης & Διαχείρισης Κρίσεων. Επιπλέον, δημιουργείται ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών για πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας.  
«Συνεχίζοντας την οργανική ανάπτυξη με την αξιοποίηση πολλαπλών καναλιών διανομής, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές (πρακτοριακά δίκτυα, μεσίτες) θα παραμείνουν ο κύριος φορέας νέων εργασιών, ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα εναλλακτικά δίκτυα και οι τραπεζικές συνεργασίες», τονίζεται εν κατακλείδι στο δελτίο τύπου της AIG Greece.

Προηγούμενο άρθροΜακρίνα Πάλλα, H ασφαλίστρια της Εθνικής, που αναδείχθηκε κορυφαία από τον ΠΣΑΣ
Επόμενο άρθροΣχέδια επί χάρτου για την Προστασία του Καταναλωτή