Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων: Στο -5,6% η παραγωγή το 2013

303

Η παραγωγή του κλάδου των Μεταφερομένων εμπορευμάτων του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς μειώθηκε κατά 5,6% στη διάρκεια του 2013 και εκτιμάται ότι έφτασε τα €22,3 εκατομμύρια. Παράλληλα, όπως προέκυψε από την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της ΕΑΕΕ, ο δείκτης ζημιών του κλάδου μειώθηκε ελαφρώς στο 24,6% από 25,6%, το 2012.

Η μέση πληρωθείσα ζημιά αυξήθηκε στα €3.236  από €2.687 το 2012, ενώ η μέση εκκρεμής ζημιά μειώθηκε από τα €6.154 το 2012 στα €5.522 το 2013.

Από τη μελέτη των στοιχείων για το οικονομικό έτος 2013, διαπιστώνεται μείωση των εκκρεμών αποζημιώσεων ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων από το 92,0% το 2012 στο 84,8% το 2013. Παρομοίως, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις μειώθηκαν ως ποσοστό των ζημιών οι οποίες συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους από το 349,7% το 2012 στο 342,2% το 2013.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder, η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η ίδια μέθοδος εκτιμά το δείκτη ζημιών στο 28,7% και τη μέση ζημιά (πληρωθείσες και εκκρεμείς) στα €3.594 για το 2013.

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί μία συνοπτική εκτίμηση τόσο των σημαντικότερων μεγεθών του κλάδου των Μεταφερομένων εμπορευμάτων για τη διετία 2012-2013, όσο και των κυριότερων αριθμοδεικτών, όπως προέκυψαν από την έρευνα της ΕΑΕΕ μεταξύ των μελών της για την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων

Σύνολο αγοράς (εκτίμηση)

2013

2012

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις

32

33

Παραγωγή ασφαλίστρων

22,3 εκατ. €

23,6 εκατ. €

Μεταβολή από προηγούμενο έτος

-5,6%

-16,3%

Αποζημιώσεις (έρευνα)

5,9 εκατ. €

5,9 εκατ. €

Μεταβολή από προηγούμενο έτος                         

-3,1%

Έρευνα ΕΑΕΕ 2013 2012

Δείκτης ζημιών

24,6%

25,6%

Μέση πληρωθείσα ζημιά (€)

3.236

2.687

Μέση εκκρεμής ζημιά έτους (€)

5.522

6.154

Εκκρεμείς αποζημιώσεις / Παραγωγή ασφαλίστρων

84,8%

92,0%

Εκκρεμείς αποζημιώσεις (τέλους έτους) / Σύνολο αποζημιώσεων (αναλογία έτους)

342,2%

349,7%

Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

13,1%

12,2%

Κόστος πρόσκτησης εργασιών / Παραγωγή ασφαλίστρων

22,5%

23,0%

 

 Δείτε εδώ την έρευνα της ΕΑΕΕ για την ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων το 2013.

Προηγούμενο άρθροEurolife ERB Ασφαλιστική: Νέο πακέτο ασφάλισης κατοικίας «MULTIHOME Ευέλικτο»
Επόμενο άρθροInteramerican: Ενημέρωση για την ορθή χρήση φαρμάκων κατά την Τρίτη ηλικία