Atradius: Αύξηση καθαρών κερδών της τάξης του 56% για το 2007

310

Αύξηση καθαρών κερδών της τάξης του 56% ανακοίνωσε για το 2007 ο Όμιλος Atradius. Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο τύπου, τα αποτελέσματα χρήσης του 2007 δεν περιλαμβάνουν εκείνα της Credito y Cauciόn, η οποία προσχώρησε στον Όμιλο Atradius στις αρχές του 2008. 
Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη και οι δείκτες του Ομίλου ανακοινώθηκαν ως εξής:

 • Αύξηση καθαρών κερδών κατά 56%, σε 164,2 εκατ. ευρώ (2006:105,3 εκατ. ευρώ).
 • Αύξηση των μεικτών δεδουλευμένων ασφαλίστρων κατά 6,7%, σε 1.148,6 εκατ. ευρώ (2006: 1.076,5 εκατ. ευρώ).
 • Αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών κατά 9,2%, σε 166,9 εκατ. ευρώ (2006: 152,9 εκατ. ευρώ).
 • Αύξηση του net investment result κατά 48,1%, σε 79,7 εκατ. ευρώ (2006: 53,8 εκατ. ευρώ).
 • Μείωση του τεχνικού loss ratio σε 41,3% (2006: 45,8%).
 • Μείωση του gross expense ratio σε 38,5% (2006: 39%).
 • Μείωση του net combined ratio σε 79,2% (2006: 86,8%).
 • Αύξηση του return on equity σε 21,3% (2006: 16,3%).
  Αποτελέσματα ασφαλιστικών εργασιών 
  Τα μεικτά ασφαλιστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,4%, σε 1.261,2 εκατ. ευρώ, επιδεικνύοντας δυναμική αύξηση ειδικά στον τομέα ασφάλισης πιστώσεων, ο οποίος αυξήθηκε κατά 4,7%, διαμέσου: των παραδοσιακών προϊόντων της ασφάλισης πιστώσεων, που σημείωσαν αύξηση κατά 2,5%, των συμβολαίων της Atradius Global, η οποία παρέχει ασφάλιση πιστώσεων σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, που σημείωσαν αύξηση κατά 10,1%, και των εσόδων από το τμήμα των Special Products, που σημείωσαν αύξηση κατά 20,5%. 
  Τα έσοδα από τις υπηρεσίες του bonding ήταν 7,7% λιγότερα σε σχέση με εκείνα του 2006, ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου με σκοπό την κερδοφορία.
  Τα αντασφαλιστικά έσοδα αυξήθηκαν σε 83,8 εκατ. ευρώ (2006: 50 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της εφαρμογής νέων λογιστικών παραδοχών το 2006, σχετικά με την αναγνώριση εσόδων. 
  Τα έσοδα από την ασφάλιση των δανείων καταναλωτικής πίστης αυξήθηκαν κατά 7,3%.
  Τα διεθνή αποτελέσματα για το ασφαλιστικό έτος 2007 υποδηλώνουν την επιδείνωση του πιστωτικού κινδύνου. Παρόλα αυτά, ο συντελεστής ζημιών βελτιώθηκε σε σχέση με το 2006, εξαιτίας της αποδέσμευσης ασφαλιστικών αποθεμάτων που αφορούσαν σε περασμένες χρήσεις. 
  Αποτελέσματα Κλάδου Yπηρεσιών
  Τα έσοδα προερχόμενα από την παροχή υπηρεσιών -εξαιρουμένων των εσόδων πιστοληπτικής ικανότητας-αυξήθηκαν κατά 12,3%, σε 61,8 εκατ. ευρώ. Από την είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων, που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων του κλάδου υπηρεσιών, παρουσιάστηκε αύξηση 18,1%, ως αποτέλεσμα των αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς του πελάτες, που αφορούν στην επένδυση έμψυχου υλικού, τεχνικής υποστήριξης αλλά και γεωγραφικής παρουσίας.
  Αγορές
  «Σε τοπικό επίπεδο η Atradius αναπτύσσεται δυναμικά σε όλες σχεδόν τις αγορές», επισημαίνεται στο δελτίο τύπου του Ομίλου και αναλυτικά αναφέρονται τα εξής: Η αγορά της Βόρειας Ευρώπης αυξήθηκε ικανοποιητικά, με οδηγό εκείνη της Ολλανδίας, όπου αυξήθηκε κατά 8%. Η κατακόρυφη -της τάξης του 26,5%- αύξηση των εσόδων των αγορών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης εξισορρόπησε τη μείωση των εσόδων στη γερμανική αγορά. Στη Νότια Ευρώπη, τα μειωμένα έσοδα της ιταλικής αγοράς (λόγω της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου bonding) υπερκαλύφθηκαν από την αύξηση των εσόδων στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ισπανία, επιφέροντας έτσι μια συνολική τοπική αύξηση εσόδων της τάξης του 3,5%. Η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας αυξήθηκε κατά 19,5%, κυρίως λόγω των αντασφαλιστικών εσόδων και των εσόδων από την ασφάλιση των πιστώσεων στην Ιρλανδία.
  Η αγορά της NAFTA παρουσίασε πτώση εσόδων στις Η.Π.Α. αλλά και σημαντική αύξηση τόσο στο Μεξικό όσο και στον Καναδά. Στα αποτελέσματα στην αγορά της NAFTA έπαιξε σημαντικό ρόλο η πτωτική πορεία του δολαρίου.
  Στις αγορές, τέλος, της Ωκεανίας και της Ασίας, τα έσοδα ήταν κατά 56,9% αυξημένα σε σχέση με το 2006. 
  Προοπτικές
  «Η πιστωτική κρίση του 2007 δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο, ούτε στην άμεση λειτουργία ούτε και στα επενδυτικά πλάνα της Atradius», τονίζεται χαρακτηριστικά στο σχετικό δελτίο τύπου. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η διεθνής αυτή κρίση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία το 2008 και να ενεργοποιήσει πληθώρα επισφαλών απαιτήσεων, παράλληλα όμως και το ενδιαφέρον προς αυτό ακριβώς το προϊόν της ασφάλισης των πιστώσεων. Ήδη, παρατηρούνται σημάδια ύφεσης στις οικονομίες των Η.Π.Α. και Ευρώπης, υπάρχει όμως γενικότερα η αίσθηση ότι οι διεθνείς οικονομίες θα συνεχίζουν να αναπτύσσονται, με βραδύτερους ρυθμούς από εκείνους του 2007. 
  «Η γεωγραφική εξάπλωση που έλαβε χώρα το 2007 σε αγορές όπως στην Τουρκία και στη Σιγκαπούρη καθώς και η σύναψη συνεργασιών στη Ρωσία και την Κίνα αναμένεται ότι θα βοηθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της Atradius. Η προσθήκη της Credito y Cauciόn στις αρχές του 2008 αύξησε το διεθνές μερίδιο αγοράς της Atradius στο 31%», επισημαίνεται εν κατακλείδι.

 

Προηγούμενο άρθροΤα Επαγγελματικά Ταμεία στο επίκεντρο
Επόμενο άρθροΗ διαχείριση του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, το μεγάλο στοίχημα