Διαχειρίστηκα ορθώς τα χρήματα των ασφαλισμένων, επιστρέφοντάς τους τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα;

H κα Ειρήνη Κοντορούση, Αντιπρόσωπος Ασφαλιστικών Εταιρειών, με την κάτωθι επιστολή της, την οποία απευθύνει στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Στουρνάρα, θίγει ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει, εξαιτίας του ότι επέστρεψε σε ασφαλισμένους πελάτες της μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, μετά την παύση λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρείας.

Την επιστολή της κοινοποιεί στη Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο περιοδικό μας «Ασφαλιστική Αγορά».

Παραθέτουμε αυτούσια την εν λόγω επιστολή:

 

«Θέμα: Κώδικας Δεοντολογίας

7 Νοεμβρίου 2017

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Είμαι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής – πράκτορας ασφαλειών από εικοσαετίας και παραπάνω.

Παρέλαβα το ασφαλιστικό γραφείο του πατέρα μου, που λειτουργούσε από το 1969, εργαζόμενη υπεύθυνα, και συνεχίζω προσπαθώντας να είμαι συνεπής σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον κώδικα δεοντολογίας και τους νόμους, την ανθρώπινη και επαγγελματική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που απορρέουν από την άσκηση αυτού του λειτουργήματος.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης των επαγγελματικών μου καθηκόντων, κάποια εταιρεία πτώχευσε ή, αν θέλετε, απαγορεύτηκε η λειτουργία της.

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας ήμουν υποχρεωμένη να ενημερώσω τους πελάτες και να κοιτάξω, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να τους καλύψω για τους κινδύνους που θα μπορούσαν να τους συμβούν και να συμφωνήσω με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες να αναλάβουν να ασφαλίσουν εξαρχής αυτούς τους πελάτες.

Συγχρόνως με αυτή την υποχρέωσή μου οι ασφαλισμένοι, όπως καταλαβαίνετε, διαμαρτυρήθηκαν και μου ζήτησαν να τους επιτρέψω ό,τι χρήματα μου είχαν δώσει για εξόφληση της κάλυψής τους, δεδομένου ότι εμένα γνώριζαν και κανέναν άλλον και σ’ εμένα είχαν δώσει τα χρήματα.

Για να είμαι συνεπής με τη φήμη του γραφείου και για να μπορέσω να διατηρήσω τους ασφαλισμένους στο χαρτοφυλάκιό μου, αν όχι όλους όσον το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, πήρα πίσω τα συμβόλαια που είχαν, τους έδωσα καινούρια αφαιρώντας ό,τι ασφάλιστρο δεν ήταν δεδουλευμένο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ζητούσα από τους ασφαλισμένους να περιμένουν να τους επιστραφούν τα ασφάλιστρα από τον εκκαθαριστή μετά από 7, 10 ή και 20 χρόνια.

Ζητώ από εσάς να μου επιβεβαιώσετε ότι ορθώς διαχειρίστηκα τα χρήματα των ασφαλισμένων επιστρέφοντάς τους τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, εφόσον αποδεικνύω αυτά για τα οποία ισχυρίζομαι. Διότι ο εκκαθαριστής μου ζητάει τώρα μέσω δικαστικής οδού τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα να τα επιστρέψω σε αυτόν, για να τα δώσει αυτός στους ασφαλισμένους. Πλην όμως, οι ασφαλισμένοι δεν έχουν καμία απαίτηση ούτε ασφαλιστική ούτε οικονομική, καθότι έχουν ήδη καλυφθεί από εμένα.

Με εκτίμηση
Ειρήνη Κοντορούση»