Διάκριση της Interamerican Ζημιών στον θεσμό “True Leaders” της ICAP

Στις 68 εταιρείες  που ανταποκρίθηκαν στα κριτήρια διάκρισης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού βραβεύσεων “True Leaders”, συμπεριλαμβάνεται η Interamerican Ζημιών.

Σύμφωνα με τα κριτήρια, η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά το 2016 με 14,6 εκατ. ευρώ κέρδη EBITDA, καταλαμβάνοντας την 127η θέση και στις 500 με το μεγαλύτερο πλήθος εργαζομένων (344 εργαζόμενοι – 282η θέση στην κατάταξη των leading employers). Ακόμη, η Interamerican Ζημιών βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του κλάδου της με βάση τον κύκλο εργασιών, ενώ  έχει επιτύχει υψηλό ICAP Score όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητά της .

Τα βραβεία “True Leaders” είναι θεσμοθετημένα από την ICAP, τη μοναδική εταιρεία που έχει αναγνώριση rating agency από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την European Securities and Markets Authority (ESMA). Ο θεσμός έχει τεθεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και τα βραβεία απονεμήθηκαν φέτος για έβδομη συνεχή χρονιά. Το βραβείο εκ μέρους της Interamerican Ζημιών παρέλαβε ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο τύπου, η Interamerican έχει θέσει ως στρατηγική  προτεραιότητα την ανάπτυξη των κλάδων γενικών ασφαλίσεων, όπου κατά το έτος αξιολογούμενων μεγεθών (2016) κατέγραψε παραγωγή μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 186 εκατ. ευρώ και πέτυχε ειδικότερα στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων αύξηση πλήθους συμβολαίων 10,9% σε σύγκριση με το 2015. Οι κλάδοι γενικών ασφαλίσεων έφθασαν πέρυσι στο 57% επί του συνόλου της παραγωγής των εμπορικών δραστηριοτήτων του ομίλου, ενώ καταβλήθηκαν αποζημιώσεις 65,5 εκατ. ευρώ.. Η εταιρεία Ζημιών ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που έθεσε σε εφαρμογή εγκεκριμένο Μερικό Εσωτερικό Μοντέλο εκτίμησης κεφαλαιακών απαιτήσεων (Partial Internal Model), παρουσιάζοντας φερεγγυότητα 216% κατά Solvency II, ενώ στοχεύει στη διατήρηση τόσο της κυρίαρχης θέσης που κατέχει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά στους κλάδους κατά Ζημιών όσο και της υψηλής κερδοφορίας.