Eλπινίκη Καράμπαλη, Γενική Δ/ντρια ΕΙΑΣ

523
«Οι εταιρείες πρέπει να επενδύσουν στην εκπαίδευση»
 
Συνέντευξη στη Σούλα Κορμά

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια λειτουργίας (ιδρύθηκε το 1987) και προσφοράς στην ασφαλιστική –και όχι μόνο– εκπαίδευση. 22 χρόνια επίσης ανήκει στο δυναμικό του Ινστιτούτου η Γενική Δ/ντρια, πλέον, κα Ελπινίκη Καράμπαλη.

Τη συναντήσαμε στο γραφείο της, στο δεύτερο σπίτι της όπως ονομάζει το ΕΙΑΣ. Ενθουσιώδης, δυναμική, χειμαρρώδης στο λόγο της, με γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία, που δεν περιορίζεται μόνον εντός των ελληνικών συνόρων, μας “αποκάλυψε” πώς αντιμετωπίζουν τη στρατολόγηση και την εκπαίδευση του δυναμικού τους οι ασφαλιστικές εταιρείες άλλων αγορών –δυστυχώς, οι συγκρίσεις δεν είναι υπέρ μας.
Επισημαίνει την αισθητή κάμψη του ποσοστού επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης, ειδικά των ασφαλιστικών συμβούλων, αλλά και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των τραπεζικών στελεχών στις εξετάσεις Bancassurance, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους αυτό συμβαίνει. 
Μας μιλάει για το πώς βλέπουν το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή οι νεοεισερχόμενοι στο χώρο, για τις σχέσεις του Ινστιτούτου με τις ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη του, για το ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τις αλλαγές που θα επέλθουν από το 2012, αλλά και για τους στόχους και τα έργα που σχεδιάζει ή υλοποιεί το Ινστιτούτο, όπως είναι το «ΕΙΑΣ Academy» και η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ασφαλιστική επιστήμη, σε επίπεδο master.

Απόφοιτοι, εκπαιδευθέντες, διδάσκοντες
Κυρία Καράμπαλη, πόσοι είναι συνολικά μέχρι σήμερα οι απόφοιτοι των Ετήσιων Προγραμμάτων του ΕΙΑΣ και πόσοι έχουν παρακολουθήσει τα βραχυχρόνια προγράμματα-σεμινάριά του;
E.Κ.:
 Μέχρι το τέλος του 2008, οι απόφοιτοι των ετήσιων προγραμμάτων είναι 1.210 άτομα, ενώ όσοι έχουν παρακολουθήσει τα βραχυχρόνια προγράμματα του Ινστιτούτου είναι περισσότερα από 15.230 άτομα. 

Τα ετήσια προγράμματα τα παρακολουθούν, κυρίως, στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών; 
E.Κ.
: Η πλειοψηφία των στελεχών που παρακολουθούν τα ετήσια προγράμματα του Ινστιτούτου προέρχονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη μας, οι οποίες και καλύπτουν εξ ολοκλήρου τα δίδακτρα για τα στελέχη τους. Ωστόσο, έχουμε κάποιες μεμονωμένες συμμετοχές ατόμων από πρακτοριακές ή μεσιτικές εταιρείες. Έχουν υπάρξει επίσης και περιπτώσεις, όπου στελέχη έρχονται ως ανεξάρτητοι και επιβαρύνονται οι ίδιοι τα δίδακτρά τους. 

Το διδακτικό προσωπικό του ΕΙΑΣ προέρχεται κυρίως από την ασφαλιστική αγορά; 
E.Κ.
: Είναι υψηλόβαθμα και έμπειρα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, και όχι μόνο. Έχουμε και ανεξάρτητους εκπαιδευτές/εισηγητές, συμβούλους επιχειρήσεων, ανθρώπους με πολύ υψηλό status. 
Θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι σταδιακά, από το τέλος του 2007 και μετά, έγινε μια σημαντική ανανέωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυναμικού, για όλες τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν τιμούμε τους σταθερούς συνεργάτες μας τα τελευταία 22 χρόνια. Θεωρούμε ότι η διαδικασία αυτή έχει και θα έχει δυναμικό χαρακτήρα. 

Πόσοι είναι ετησίως οι εισηγητές του ΕΙΑΣ;
E.Κ.:
 Έχουμε 300 συνεργάτες-εισηγητές και σε ετήσια βάση αξιοποιούμε περίπου 150 εισηγητές, ανάλογα με τα εξειδικευμένα προγράμματα που πραγματοποιούμε. 

Εκπονούνται έρευνες διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών, προκειμένου τα προγράμματα-σεμινάρια του ΕΙΑΣ να είναι σύστοιχα με αυτές; 
E.Κ.:
 Η όλη παρακολούθηση των αναγκών της αγοράς γίνεται με διάφορους τρόπους. Κατ’ αρχάς, έχουμε τακτική επικοινωνία και προσωπικές συναντήσεις με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών κέντρων, δ/ντές ανθρώπινου δυναμικού ή εκπαίδευσης των ασφαλιστικών εταιρειών. Εμείς, από την πλευρά μας, τους αναλύουμε τον εκπαιδευτικό μας σχεδιασμό και τους ζητούμε να μας υποβάλουν τα θέματα στα οποία πιστεύουν ότι πρέπει να εστιάσει η εκπαίδευση. Γίνεται έτσι ένας γόνιμος διάλογος, που γεννά νέες ιδέες και βελτιώνει τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες. Αυτό αποτελεί μπορώ να πω καθημερινή πρακτική για το Ινστιτούτο.
Παράλληλα, παρακολουθούμε τις διεθνείς τάσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και πιστοποίηση σε συνεργασία με το CII, όπου είμαστε partner member, με την Ecole Nationale d’ Assurances και με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, με άμεσο στόχο να εντάξουμε καινούργια προγράμματα και ειδικά κλαδικά σεμινάρια στον εκπαιδευτικό μας σχεδιασμό.  
Με την ΕΑΕΕ επίσης υπάρχει άμεση επικοινωνία και ενημέρωση, και ειδικότερα με τις Επιτροπές της, εάν η ασφαλιστική αγορά εκφράζει νέες ανάγκες για εκπαίδευση. 
Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε ένα νέο κλίμα και μια νέα κουλτούρα σχετικά με την ασφαλιστική παιδεία.

Εκπαίδευση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
Από το 2002 έχουν πιστοποιηθεί συνολικά 10.880 ασφαλιστικοί σύμβουλοι, 175 πράκτορες, 102 μεσίτες και 424 συντονιστές. Πόσοι από τους παραπάνω έχουν παρακολουθήσει τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα στο ΕΙΑΣ; 
E.Κ.:
 Το Ινστιτούτο έχει εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα 877 ασφαλιστικούς συμβούλους, 43 πράκτορες, 19 μεσίτες και 100 συντονιστές. Σε κάθε εξεταστική διαδικασία, το Ινστιτούτο προσπαθεί να πραγματοποιεί τουλάχιστον ένα τμήμα εκπαίδευσης για κάθε βαθμίδα.  

Οι εκπαιδευθέντες στο Ινστιτούτο είναι λίγοι συγκριτικά με το σύνολο. Συνετέλεσε σ’ αυτό και το ότι δεν είναι πλέον υποχρεωτική η παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος;
E.Κ.:
 Όντως, αυτό άλλαξε πάρα πολύ το τοπίο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Παρόλο όμως που η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική, εκπαίδευση πραγματοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό και στο bancassurance και στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Μπορεί να μην έχουμε πλέον προγράμματα 100 ωρών –άλλες εταιρείες πραγματοποιούν εκπαίδευση 24 ωρών, άλλες 30, άλλες 50 για υποψήφιους ασφαλιστικούς συμβούλους–, πάντως εκπαίδευση πραγματοποιείται και αυτό είναι στρατηγική απόφαση των εταιρειών. Δεν επιθυμούν, στην πλειοψηφία τους, να διακινδυνεύσουν τα αποτελέσματά τους, κι αυτό το κρίνω ως μια πολύ υγιή αντίδραση της αγοράς. Παρόλα αυτά, όμως, παρατηρείται, ειδικά στο χώρο των ασφαλιστικών συμβούλων, μία αισθητή κάμψη του ποσοστού επιτυχίας τους. Τα στοιχεία της τελευταίας εξεταστικής του Μαρτίου νομίζω ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και μπορούμε να βγάλουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα: Τα πανελλήνια ποσοστά επιτυχίας έχουν ως εξής: ασφαλιστικοί σύμβουλοι 53,19%, πράκτορες 84,12%, μεσίτες 78,12% και συντονιστές 51,19%. Τα ποσοστά επιτυχίας των υποψηφίων που εκπαιδεύθηκαν από το ΕΙΑΣ έχουν ως εξής: ασφαλιστικοί σύμβουλοι 81,25%, πράκτορες 90,90% και μεσίτες 80%.
Δεν πιστεύω ότι χρειάζονται περισσότερες αποδείξεις για να συνειδητοποιήσουμε την αξία της συστηματικής και ποιοτικής εκπαίδευσης, δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερη μαρτυρία για να μπορέσουμε να δικαιωθούμε, έστω και εκ των υστέρων, για την αντίθεσή μας στην κατάργηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Πώς θα σχολιάζατε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσέλκυση ή, αλλιώς, η στρατολόγηση νέων συνεργατών από τις ασφαλιστικές εταιρείες, σε σύγκριση και με τις προσλαμβάνουσες που έχετε από τη συμμετοχή σας στη European Financial Certification Organization (EFICERT);
E.Κ.:
 Η στρατολόγηση είναι το πρώτο και το πιο ουσιαστικό βήμα και αποδεικνύει πού τελικά επιθυμεί η εταιρεία να επενδύσει, ποια θα είναι η ταυτότητα του παραγωγικού της δυναμικού. 
Είναι αξιοζήλευτος ο τρόπος, η διαδικασία, ο ποιοτικός έλεγχος που ακολουθείται, σε όλα τα στάδια της στρατολόγησης, ειδικά στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ στην Ελλάδα, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων και μάλιστα από εταιρείες που έχουν τη νοοτροπία και την κουλτούρα των θυγατρικών ξένων εταιρειών, δεν νομίζω ότι ακολουθούνται τέτοιου είδους δομημένες διαδικασίες. Αν αυτό συμβεί, θα δώσει πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών και στο προφίλ του σύγχρονου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Πώς αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι-υποψήφιοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές το επάγγελμα; 
E.Κ.:
 Η εντύπωσή μου είναι –πράγμα που προκύπτει και από σχετικές έρευνες– ότι οι νέοι δύσκολα θα το αντιμετωπίσουν ως μια μόνιμη και αποδοτική απασχόληση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, εκπλήσσονται όταν ανακαλύπτουν το βάθος της επιστήμης, την ποικιλία των υπηρεσιών και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που τους προσφέρονται. Για τους περισσότερους είναι ένας καινούργιος κόσμος, που δεν φαντάζονταν καν ότι υπάρχει. Μακάρι αυτό, σε συνεργασία με όλους τους φορείς της αγοράς, να το “δίναμε” αποτελεσματικά προς τον τελικό καταναλωτή, γιατί είναι σε όλους μας γνωστό ότι η ασφαλιστική αγορά δεν χαίρει της εκτιμήσεως που θα όφειλε να έχει, βάσει του έργου που προσφέρει. 

Τι ακριβώς σημαίνει και τι συνεπάγεται η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΙΑΣ για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στο επίπεδο ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Προτύπου Ποιότητας;
E.Κ.:
 Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία υποστηρίζει και συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ ή EQF) αποτελεί μηχανισμό μετάφρασης, που διασφαλίζει διαφανή και συγκρίσιμα προσόντα, πιστοποιητικά της αγοράς, συγκρίνει τα προσόντα και τα πιστοποιητικά κάθε αγοράς, εξασφαλίζει αποτελεσματική αντιστοίχηση των προσόντων κάθε κράτους-μέλους, ενώ βασίζεται σε μαθησιακά αποτελέσματα αντί των μαθησιακών εισροών, έχοντας ως κριτήρια τις γνώσεις, τις δεξιότητες και ικανότητες των υποψηφίων. Έχει, δε, οκτώ επίπεδα αναφοράς. 
Στόχοι του πλαισίου είναι: να βοηθήσει στη δημιουργία των εθνικών πλαισίων, να επικυρώσει την άτυπη μάθηση, να εξομοιώσει επαγγελματική και ακαδημαϊκή μάθηση, να διευκολύνει την επιθυμητή επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα, να άρει ήδη υφιστάμενους φραγμούς στη δια βίου μάθηση, να ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη των σχετικών φορέων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και κλαδικό επίπεδο, και να διευκολύνει την κυκλοφορία εργαζομένων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
Κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. οφείλει να παρουσιάσει το εθνικό πλαίσιο προσόντων (Νational Qualifications Framework) καθώς και τα αντίστοιχα τομεακά πλαίσια (Sectoral Qualifications Framework) έως το 2010. Το 2012 όλα τα διπλώματα και πιστοποιητικά επαγγελματικής εκπαίδευσης οφείλουν να περιέχουν σαφή αναφορά και σύνδεση στο αντίστοιχο επίπεδο EQF.
Η εφαρμογή του ΕΠΠ αναμένεται να οδηγήσει σε αποσαφήνιση και ξεκαθάρισμα του τοπίου στην ασφαλιστική εκπαίδευση, καθώς όλοι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα υποχρεωθούν να υιοθετήσουν, σε κάθε εκπαιδευτική υπηρεσία που προσφέρουν, το παραπάνω τρίπτυχο, με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η τυπική διαδικασία αναγραφής του επιπέδου σε κάθε επαγγελματικό πτυχίο εκπαίδευσης ή επαγγελματικής πιστοποίησης δημιουργεί ανάγκες αναδιοργάνωσης των εκπαιδευτικών φορέων καθώς και επαναπροσδιορισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο την ανταπόκριση σε μετρήσιμα αποτελέσματα. 
Σε σχέση με τον ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό τομέα οι παραπάνω εξελίξεις αφορούν στο χώρο της διαμεσολάβησης. Το ΕΙΑΣ, από την αρχή, έδωσε προτεραιότητα στην εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου και ειδικότερα στην επαγγελματική εκπαίδευση και πιστοποίηση του διαμεσολαβητή, η οποία πλέον προσεγγίζεται με επίπεδα και τελικό στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του σε τεχνικά επίπεδα καθώς και σε θέματα πωλήσεων. 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών της  Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών συμμετέχει  στον ευρωπαϊκό οργανισμό EFICERT καθώς και στο ευρωπαϊκό “Anchor Project” της EFICERT. Το πλαίσιο που δημιουργήθηκε σε εφαρμογή της Οδηγίας EU-2005/36 (recognition of qualifications) στις χώρες-μέλη του Οργανισμού δίνει τη δυνατότητα κωδικοποίησης των ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης, έπειτα από σχετική έρευνα και συγκριτική μελέτη. Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε η διαδικασία αναγνώρισης από την EFICERT των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της εξεταστικής διαδικασίας των εθνικών φορέων εκπαίδευσης στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση με βάση το EQF, έχοντας ως πυξίδα-πρότυπο τη διαδικασία που εφαρμόζεται στην Ελβετία και στη Γερμανία. 
Το ελβετικό και το γερμανικό πρότυπο, ακόμα και για χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, είναι σχεδιασμένα σε …μία “άγνωστη γλώσσα”. Οι απαιτήσεις τους για την εκπαίδευση και τις εξετάσεις, εάν υπήρχε ποτέ περίπτωση να υιοθετηθούν αυτούσιες στην ελληνική αγορά, –πράγμα ανέφικτο– θα οδηγούσαν σε δραματική πτώση του ποσοστού επιτυχίας και εννοώ για ποσοστό κάτω από το 15% των υποψηφίων.
Είναι, λοιπόν, πολύ μεγάλη ικανοποίηση για το Ινστιτούτο το γεγονός ότι αξιολογήθηκε ως εκπαιδευτικός οργανισμός στο επίπεδο 3 του ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας. Σχεδιάζουμε μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση που θα οδηγούν τελικά στο ανώτατο επίπεδο της ευρωπαϊκής επαγγελματικής πιστοποίησης. 
Όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς, πάντως, έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων sales coaching. Θεωρούμε ότι είμαστε οι πλέον αρμόδιοι “προπονητές” του παραγωγικού δυναμικού στις πωλήσεις. Πώληση που ακολουθεί κανόνες δεοντολογίας, τρόπους συμπεριφοράς και “προπόνηση” με σύγχρονα εργαλεία μάθησης, με μέτρηση της απόδοσης. 
Όλα αυτά, βέβαια, ίσως ακούγονται πάρα πολύ όμορφα για να είναι αληθινά, αλλά νομίζω ότι εκεί οδηγούνται τα πράγματα, ειδικά σε τέτοιες περιόδους βαθύτατης κρίσης αξιών και θεσμών και εάν πραγματικά θέλει η ασφαλιστική αγορά να αλλάξει τους τόσο χαμηλούς δείκτες ικανοποίησης του καταναλωτικού κοινού.

Ποιο είναι το αντίστοιχο επίπεδο πιστοποίησης στην Αγγλία, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης;
E.Κ.:
 Η Αγγλία συμμετέχει μεν στην EFICERT, αλλά ως passive member. Το CII έχει ως αιχμή του δόρατος στον τομέα της εκπαίδευσης και πιστοποίησης στη διαμεσολάβηση όλα τα επίπεδα του “Financial Planning”, η οποία είναι υψηλού επιπέδου.
Όπως πάντα, η Αγγλία προσπαθεί να δώσει εκείνη πρώτη τα φώτα της, διαχωρίζει τη θέση της, έχοντας επεκτείνει τα συμφέροντά της σε παγκόσμια κλίμακα. έπάρχει ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ του ευρωπαϊκού φορέα και του CII και δεν μπορώ να φανταστώ στο άμεσο μέλλον μία αλλαγή στη στρατηγική αυτή.

Τι ορίζει το EQF για την πιστοποίηση Financial Planners;
E.Κ.:
 Ο Financial Planner και ο Financial Adviser είναι τίτλοι επαγγελματικής πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς, τους οποίους δεν θα ήθελα να κατονομάσω για λόγους αρχής. Σαφώς χρησιμοποιούνται ως τίτλοι πιστοποίησης και από ακαδημαϊκούς φορείς αλλά και από φορείς που είναι κερδοσκοπικοί, κι εκεί ακριβώς επικρατεί μια ομιχλώδης κατάσταση. 
Η EFICERT είχε κάνει την προσπάθεια να ορίσει βάσει του προτύπου τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του Financial Planner και του Financial Adviser στο παρελθόν αλλά χωρίς επιτυχία, λόγω του οξύτατου ανταγωνισμού αλλά και των αντιδράσεων από κερδοσκοπικούς φορείς. Το θέμα δεν είναι εάν θα ονομάσουμε μία ευρωπαϊκή πιστοποίηση για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή Planner ή Adviser, όταν η εκπαιδευτική ύλη, η εξεταστική διαδικασία που ακολουθείται στις χώρες που συμμετέχουν στην EFICERT διακρίνεται από τεράστια ανομοιογένεια. Ορίσαμε πρώτα το ευρωπαϊκό πρότυπο στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τα επίπεδά του και η κάθε χώρα αξιολογείται ανάλογα.
Στην Ευρώπη, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, είτε τον αποκαλούμε Planner είτε τον αποκαλούμε Adviser, σε ετήσια βάση επανεκπαιδεύεται και επαναπιστοποιείται, μέχρι την ημέρα που θα συνταξιοδοτηθεί. 
Πάντως, το θέμα αυτό είναι μια μεγάλη περιπέτεια για όλα τα κράτη μέλη της Eficert τα τελευταία 10 χρόνια. Είχαν γίνει και στην ελληνική αγορά κάποιες προσπάθειες, οι οποίες έχουν μείνει ημιτελείς και δεν έχουν αποδώσει καρπούς.
Tο Ινστιτούτο είναι πιστό στην αρχή της μη εμπορευματοποίησης οποιασδήποτε πιστοποίησης προσφέρει στην ασφαλιστική αγορά. Είμαστε πολύ διστακτικοί στο να δώσουμε οτιδήποτε, έτσι, εύκολα και αβίαστα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ας συνυπολογίσουμε, όμως, και τον παράγοντα της ελληνικής πολιτείας και των αποφάσεών της.

Εκπαίδευση τραπεζικών στελεχών 
Στην πρόσφατη Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΙΑΣ ανακοινώθηκε ότι κατά τη διάρκεια του 2008 οργανώθηκαν 147 εκπαιδευτικά προγράμματα (έναντι 31 το 2007), τα οποία παρακολούθησαν 2.527 άτομα (έναντι 626 το 2007). Πού οφείλεται αυτή η σημαντική αύξηση; 
E.Κ.:
 Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στην αναγνώριση που είχαμε από το χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος μας εμπιστεύτηκε για την εκπαίδευση και την προετοιμασία του στελεχιακού δυναμικού του για τις εξετάσεις του bancassurance. 
Oι τράπεζες δηλαδή επέλεξαν το ΕΙΑΣ για την εκπαίδευση των στελεχών τους, παρά το γεγονός ότι και το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο παρέχει αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
E.Κ.: Νομίζω ότι και μόνο το όνομά μας, Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, δικαιολογεί αυτή την προτίμηση. Οι τράπεζες εμπιστεύτηκαν το ΕΙΑΣ με τη λογική ότι έχει την ουσιαστική εξειδίκευση, την εκπαιδευτική τεχνογνωσία στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, αλλά και την εμπειρία, αφού από το 2002 είμαστε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο από το έπουργείο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η σχέση μας με το ΕΤΙ ήταν ή είναι ανταγωνιστική. Έχουμε συνεργαστεί αρμονικά σαν εκπαιδευτικά και ως εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις bancassurance.  
Τα στελέχη του χρηματοπιστωτικού χώρου ποια αντίληψη είχαν για τα ασφαλιστικά δρώμενα;
E.Κ.: έπήρχαν δύο τάσεις: τα στελέχη που είχαν σχετική εργασιακή εμπειρία στο bancassurance και ήταν ήδη εξοικειωμένα με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ήταν θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν αρχικά αρνητικοί…

Αρνητικοί στο να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία για την πιστοποίησή τους…
E.Κ.:
 Οι τράπεζες θεωρώ ότι αντιμετωπίζουν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ως μια σημαντική ευκαιρία. Το στελεχιακό τους δυναμικό, όμως, ήταν ήδη επιφορτισμένο και με άλλες υποχρεωτικές πιστοποιήσεις, δυσκολότερες και ίσως πολύ πιο αναγκαίες για την καθημερινή τους εργασιακή απασχόληση. Είδαν, λοιπόν, την πιστοποίησή τους στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση σαν ένα ακόμα βάρος που έπρεπε να υποστούν. Κι αυτό ήταν το στοίχημα για μας: να αλλάξουμε αυτή τους τη διάθεση, που ήταν αρνητική. 
Θα ήθελα να σημειώσω, πάντως, ότι τα αποτελέσματα των τραπεζικών υπαλλήλων ήταν πολύ καλά, και από το γενικό σύνολο και του Ινστιτούτου ως εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο. Να λάβουμε υπόψη ότι το στελεχιακό δυναμικό των τραπεζών έχει τελείως διαφορετικό προφίλ –και σε επίπεδο ακαδημαϊκών προσόντων και σε επίπεδο εργασιακής εμπειρίας– από εκείνο του υποψηφίου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, που στρατολογείται από κάποια ασφαλιστική εταιρεία. 
Ωστόσο, η πιστοποίηση από μόνη της στο bancassurance δεν σημαίνει κάτι. Γίνεται μια ταχύρρυθμη εκπαίδευση πάνω στην εγκεκριμένη ύλη, δίνονται οι εξετάσεις, ο υποψήφιος επιτυγχάνει, πιστοποιείται, και από εκεί και ύστερα καλείται, έστω και σε retail επίπεδο παροχής υπηρεσιών, να ανταποκριθεί. Σ’ αυτή την περίπτωση, δηλαδή, έχουμε κάποιον που πίσω από το γκισέ θα πουλήσει κάτι έτοιμο, ένα retail προϊόν. Από την άλλη, είναι ο ασφαλιστικός σύμβουλος, ο συνειδητοποιημένος, ο έμπειρος ή αυτός που μπαίνει στο επάγγελμα με κέφι και όρεξη, που έχει στρατολογηθεί με τη σωστή διαδικασία και έχει επιλεγεί γιατί πραγματικά διαθέτει τα προσόντα που οφείλει να έχει, και σε καθημερινή βάση ασκεί αυτό το λειτούργημα –γιατί εμείς έτσι το αποκαλούμε. Δεν μπορούν να συγκριθούν οι δύο περιπτώσεις ούτε καλούνται να παράσχουν τις ίδιες υπηρεσίες. Η προσωπική σχέση που έχει ένας ασφαλιστικός σύμβουλος με τον πελάτη δεν μπορεί να συγκριθεί και δεν μπορεί να υπάρξει από την πλευρά του τραπεζικού στελέχους, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.

Master από το ΕΙΑΣ
Για τη χρονιά που διανύουμε, θεωρείτε ότι θα επιτευχθούν αντίστοιχα με εκείνα του 2008 ποσοστά αύξησης προγραμμάτων και εκπαιδευομένων; 
E.Κ.: 
Θεωρώ ότι τα νούμερα του 2009, παρ’ όλη την οικονομική κρίση, μπορούν να παραμείνουν σταθερά, κι αυτό θα είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό για μας, αλλά οι ποιοτικοί στόχοι θα είναι το πρώτο μας μέλημα και τα συγκεκριμένα έργα που θέλουμε να υλοποιήσουμε. 
Συγκεκριμένα, ενδεχομένως από το Σεπτέμβριο –δεν είμαι έτοιμη ακόμα να ανακοινώσω συγκεκριμένη ημερομηνία–, το ΕΙΑΣ θα παρέχει τη δυνατότητα και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην ασφαλιστική επιστήμη, σε επίπεδο master. 
Εργαζόμαστε εντατικά για το ΕΙΑΣ Academy, την ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανοίξει προς το κοινό και θα δώσει τεράστιες δυνατότητες τόσο στο παραγωγικό όσο και στο στελεχιακό δυναμικό. Ο στόχος μας είναι να γίνει ένας χώρος επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης όλων των μελών της ασφαλιστικής αγοράς, απ’ όπου κι αν προέρχονται. 
Παράλληλα, επικεντρωνόμαστε και σε περαιτέρω ενέργειες προβολής, επικοινωνίας, ενημέρωσης σχετικά με το Ινστιτούτο, και ενδυνάμωσης του Newsletter με περισσότερα τεύχη και προώθησής του σε ακόμα περισσότερους παραλήπτες. 

Ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις για να παρακολουθήσει κάποιος το μεταπτυχιακό πρόγραμμα και ποιους θα αφορά;
E.Κ.:
 Πρωταρχικά θέλουμε οι απόφοιτοι των ετήσιων προγραμμάτων μας, και ειδικά του ετήσιου ασφαλιστικού προγράμματος, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία και μια ικανοποιητική γνώση Αγγλικών, να μπορούν να ολοκληρώσουν την ακαδημαϊκή τους διαδρομή με ένα πτυχίο master στην ασφαλιστική επιστήμη. 
Θα προσφέρουμε δηλαδή τη δυνατότητα, σε όσα στελέχη το επιθυμούν –και μάλιστα σε εποχές κρίσης, που ο ανταγωνισμός μεταξύ των στελεχών θα είναι ακόμα πιο αιματηρός–, να “θωρακίσουν” το βιογραφικό τους και την περαιτέρω τους πορεία με έναν ακαδημαϊκό τίτλο, αναγνωρισμένο από την αγγλική πανεπιστημιακή κοινότητα.

Από ποιο πανεπιστήμιο;
E.Κ.:
 Θα ανακοινώσουμε τη συνεργασία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαστε στο στάδιο των τελικών διαπραγματεύσεων…

39 οι ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη στο ΕΙΑΣ
Στα μέλη του ΕΙΑΣ συγκαταλέγονται όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας; 
E.Κ.:
 Όχι, έχουμε 39 ασφαλιστικές εταιρείες μέλη αυτή τη στιγμή και είναι η πλειοψηφία των μεγάλων και μεσαίων ασφαλιστικών επιχειρήσεων της αγοράς μας.

Το μέλος-ασφαλιστική εταιρεία τι υποχρεώσεις και τι ωφελήματα έχει;
E.Κ.:
 Εκτός από την ετήσια συνδρομή (ύψους 1.000 ευρώ) έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να εκλέγονται ανά τριετία στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΑΣ. Ωστόσο, από τη στιγμή που μια εταιρεία αποφασίζει να γίνει μέλος στο θεσμικό φορέα εκπαίδευσης της ασφαλιστικής αγοράς, θα πρέπει να είναι ενεργό μέλος και όχι τυπικό. Η σχέση μεταξύ Ινστιτούτου-εταιρείας θα πρέπει να είναι δυναμική, να ενημερωνόμαστε για τις εκπαιδευτικές της ανάγκες, να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία, ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε τα όποια κενά υπάρχουν σε θέματα εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και πιστοποίησης. 

Εννοείτε ότι δεν αναπτύσσεται μια τέτοιου είδους σχέση συνεργασίας, σε ικανοποιητικό βαθμό;
E.Κ.:
 Θεωρώ ότι το Ινστιτούτο κάνει γενναία βήματα στον τομέα ενημέρωσης, επικοινωνίας, προβολής, αφύπνισης των μελών του σχετικά με την ασφαλιστική παιδεία. Θα μπορούσε η ανταπόκριση να είναι πολύ μεγαλύτερη από πλευράς εταιρειών, αλλά είναι θέμα νοοτροπίας και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να αλλάξει. 
Καταλαβαίνω ότι οι εταιρείες στηρίζουν τα εκπαιδευτικά τους κέντρα, όμως εμείς δεν είμαστε ανταγωνιστές τους. Το αντίθετο, συνεργαζόμαστε και προσφέρουμε υπηρεσίες προς την αγορά.
Το Ινστιτούτο απέδειξε νομίζω, και ειδικά τη διετία 2007-2009, ότι έχει όλες τις δυνάμεις να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολα έργα και σε απαιτητική δουλειά. Είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα στο επίπεδο του bancassurance: μπήκαμε σε μια άλλη αγορά, ακόμα πιο απαιτητική, άγνωστη, κολυμπήσαμε στα βαθιά και τα βγάλαμε πέρα, γιατί λοιπόν η δική μας αγορά να μη μας εμπιστεύεται, στο ίδιο επίπεδο και στον ίδιο βαθμό;

Απ’ όσα μας λέτε, συμπεραίνω ότι, μεταξύ των εταιρειών-μελών του ΕΙΑΣ, υπάρχουν εταιρείες που δεν στηρίζουν τις προσπάθειές σας. Πού οφείλεται αυτό;  
E.Κ.:
 Πράγματι, υπάρχουν εταιρείες που στηρίζουν πολύ ενεργά και ουσιαστικά το ΕΙΑΣ και άλλες που είναι απλά μέλη, χωρίς να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία. Για κάθε εταιρεία υπάρχουν και διαφορετικοί λόγοι που συμβαίνει αυτό, καθ’ όλα βέβαια σεβαστοί. Το Ινστιτούτο παρουσίασε ένα νέο πρόσωπο, και περιμένουμε να δούμε αντίστοιχη ανταπόκριση και από πλευράς εταιρειών. 

Η ΕΑΕΕ παίζει κάποιο ρόλο στη χάραξη πολιτικής του ΕΙΑΣ; 
E.Κ.:
 Το Ινστιτούτο είναι θεσμικός φορέας εκπαίδευσης, παιδείας, καλλιέργειας, κουλτούρας. Λειτουργεί απολύτως αυτόνομα και αυτεξούσια. H Ένωση, παρόλο που μέχρι και το 2008 επιχορηγούσε σε ένα ποσοστό το ΕΙΑΣ, ουδέποτε θέλησε να επιβάλει ή να υποβά-λει τάσεις και γραμμές. Στα 22 χρόνια που είμαι στο δυναμικό του Ινστιτούτου, δεν υπήρξε ποτέ τέτοια προσπάθεια.

Κλαδικοί Φορείς Διαμεσολαβητών
Έχει ζητηθεί από τους κλαδικούς φορείς των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ΣΕΜΑ, ΠΟΑΠ,  ΠΣΑΣ, ΠΣΣΑΣ) η διεξαγωγή κάποιων σεμιναρίων αποκλειστικά για τα μέλη τους;
E.Κ.:
 Έχει ήδη γίνει στο παρελθόν αυτή η προσπάθεια και θεωρώ ότι τώρα θα πραγματοποιηθεί πολύ πιο συντονισμένα, ειδικά στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης των υπαλλήλων επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, αφού μας ανατέθηκε από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων του έπουργείου Ανάπτυξης η συγγραφή του σχετικού εγχειριδίου με την αιγίδα όλων των ασφαλιστικών φορέων. Το εγχειρίδιο θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Eίναι πολλές οι επιχειρήσεις διαμεσολάβησης που ενδιαφέρονται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης των υπαλλήλων τους;
E.Κ.:
 Μέχρι στιγμής ναι, τουλάχιστον σε επίπεδο ενημέρωσης και προμήθειας του εγχειριδίου. Εμείς έχουμε ήδη πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και θα συνεχίσουμε εντατικά, καθώς θεωρώ σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν και αρκετές εξεταστικές διαδικασίες ακόμα, για να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς.

Επενδύουν οι εταιρείες στην εκπαίδευση;
Πώς καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες όσων δραστηριοποιούνται και ζουν στην Περιφέρεια;
E.Κ.: 
Μετά λύπης μου θα πω ότι κάναμε προσπάθειες για την εκπαίδευση στελεχών στην Περιφέρεια, και στο παρελθόν και πιο πρόσφατα, αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση. Βέβαια, πολλές εταιρείες κάνουν ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα στην περιφέρεια, οι οποίες μας καλούν κι εμείς ανταποκρινόμαστε. Όμως, σε επίπεδο ανοιχτού προγράμματος δεν είχαμε την επιτυχία που θα θέλαμε…

Είναι θέμα των διοικήσεων των εταιρειών;
E.Κ.:
 Νομίζω ότι οι διοικήσεις είναι καθ’ όλα ενήμερες για το λειτουργικό κόστος στο οποίο υποβάλλονται για τη μετακίνηση στελεχών, ειδικά σε καιρούς χαλεπούς. Θα έλεγα ότι κάθε εταιρεία έχει τη νοοτροπία της για το πώς θα το αντιμετωπίσει. Το να φύγει ένα άξιο στέλεχος μιας ασφαλιστικής από την έδρα της, να πάει για δύο-τρία απογεύματα στην Περιφέρεια και να εκπαιδεύσει το δυναμικό της εταιρείας, είναι μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από το να εμπιστευθούν στο Ινστιτούτο την εκπαίδευση και την πιστοποίησή τους. 

Σε μία κλίματα προτεραιοτήτων, πού θα λέγατε ότι τοποθετούν την εκπαίδευση του δυναμικού τους οι ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς μας;
E.Κ.: 
Αυτό είναι κάτι που αλλάζει χρόνο με το χρόνο και επίσης δεν υπάρχει μια κοινή τάση. έπάρχουν εταιρείες που πάντα είχαν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα της εκπαίδευσης, της ασφαλιστικής παιδείας, ασχέτως της εκάστοτε διοίκησης. έπήρχε, δηλαδή, η ανάλογη κουλτούρα και η στρατηγική της εταιρείας, η οποία επένδυε σε ό,τι πιο σημαντικό: στην παιδεία και στην καλλιέργεια, κι αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα επιτυχίας των εταιρειών αυτών, πράγμα καθόλου τυχαίο. Από την άλλη, υπάρχουν εταιρείες που αρχικά αντιμετώπισαν μάλλον αδιάφορα το θέμα και στην πορεία έδειξαν ενδιαφέρον, ενώ άλλες εταιρείες σταθερά δεν ασχολούνται με το θέμα εκπαίδευση. 
έπάρχει όμως και το φαινόμενο της ευκαιριακής αντιμετώπισης: κάποιες εταιρείες υλοποιούν ένα πρόγραμμα, απλά και μόνο για να μη “διαμαρτύρεται” το παραγωγικό ή το στελεχιακό τους δυναμικό. Η παιδεία, όμως, δεν αντιμετωπίζεται εκ του προχείρου, ούτε ευκαιριακά, διότι η όποια επένδυση δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό πού εκπαιδεύεται κανείς, πώς εκπαιδεύεται, γιατί εκπαιδεύεται, ποια είναι τα αποτελέσματά του. Αν αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης δεν είναι κάποιος επίσημος φορέας, δεν υπάρχουν διαδικασίες πιστοποίησης της ποιότητας αλλά ούτε και μετρήσιμα αποτελέσματα…
Θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο στον τομέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ακριβώς διότι τα όρια για το ευκαιριακό είναι πλέον απολύτως στενά. Οι εταιρείες θα αντιληφθούν, αργά ή γρήγορα, ότι πρέπει να επενδύσουν στην εκπαίδευση, αν θέλουν είτε το παραγωγικό είτε το στελεχιακό τους δυναμικό να έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μια υψηλή θέση στην αγορά.

Ο Καθηγητής κ. Μάριος Ραφαήλ
Κυρία Καράμπαλη, θα ήθελα να κλείσουμε τη συνέντευξή μας με ένα ερώτημα σχετικά με τον Καθηγητή κ. Μάριο Ραφαήλ, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί στενά με το ΕΙΑΣ και την πορεία του. Πώς θα τιμηθεί η προσφορά του; 
E.Κ.:
 Έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το Δ.Σ. και είναι κάτι που θα γίνει μέσα στο 2009 –δεν είμαι όμως σε θέση ακόμα να σας πω συγκεκριμένη ημερομηνία.
Στον Καθηγητή κ. Ραφαήλ οφείλουμε πολλά, όπως του οφείλει πολλά και το σύνολο της ασφαλιστικής

Προηγούμενο άρθροΜαρία Καρρά, Αναπλ. Γενική Δ/ντρια – Νίκος Σακελλαρίου, Δ/ντής Πωλήσεων της Generali
Επόμενο άρθροΘεόδωρος Κοκκάλας, Αντιπρόεδρος – Γεν. Δ/ντής Victoria: Πιστεύω ότι υπάρχουν λύσεις