€2.010 τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα στην Ευρώπη το 2015

371

€9,8 τρις επένδυσαν οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές στην οικονομία το 2015

€ 976 δις καταβλήθηκαν σε αποζημιώσεις και πληρωμές κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου

 

Το 2015, η ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία είχε σχεδόν € 9.800δις σε επενδύσεις σε ομόλογα, εταιρικές μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 1,7% από το αντίστοιχο του 2014, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Insurance Europe.

Αν και το ρυθμιστικό καθεστώς Solvency II, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2016, θα πρέπει θεωρητικά να δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στους ασφαλιστές να επενδύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία με το βέλτιστο για τους ασφαλισμένους τρόπο, οι ασφαλιστές ανησυχούν ότι τα βασισμένα στον κίνδυνο μέτρα δεν έχουν ακόμα μπορέσει να συλλάβουν  σωστά τη μακροχρόνια φύση των επενδύσεών τους, και έτσι μπορεί να οδηγούν σε υπερβολικές προβλέψεις ως προς τους κινδύνους και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Αυτό καθιστά αναίτια ακριβό το να επενδύσουν οι ασφαλιστές τα χρήματά τους με τον σωστό τρόπο για λογαριασμό των πελατών τους και μπορεί, επίσης, να υπονομεύσει την ικανότητά τους να παρέχουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις και σταθερότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η Michaela Koller, Γεν. Δ/ντρια της Insurance Europe, σχολίασε: «Το Solvency II είναι ήδη πολύ συντηρητικό. Υπήρξαν πρόσφατα φωνές που ζητούν να γίνει ακόμα περισσότερο, μέσω αλλαγών στην τελική προθεσμιακή ισοτιμία. Αυτό θα περιορίσει σοβαρά την ικανότητα των ασφαλιστών να διατηρήσουν τον ρόλο τους ως ο μεγαλύτερος μακροπρόθεσμος θεσμικός επενδυτής της Ευρώπης. Αντ’ αυτού, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να αξιολογήσουν πόσο καλά λειτουργεί το Solvency II και να διασφαλίσουν ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του ταιριάζουν πραγματικά στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν σημαντικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην οικονομία μας».

Τα στοιχεία που αφορούν τις επενδύσεις των ασφαλιστών περιλαμβάνονται σε μια σειρά από στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην ετήσια έκδοση με τις Βασικές Πληροφορίες της  Insurance Europe.

Η έκδοση αποκαλύπτει, επίσης, ότι ο όγκος των απαιτήσεων και πληρωμών που καταβλήθηκαν από τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες το 2015 αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος στα € 976δις. Οι αποζημιώσεις στον κλάδο Ζωής αυξήθηκαν κατά 1,7% το 2015 σε € 649 δις, οι αποζημιώσεις των Γενικών ασφαλίσεων που καταβλήθηκαν αυξήθηκαν κατά 2,3% στα € 222 δις και οι αποζημιώσεις του κλάδου Υγείας αυξήθηκαν 4,3% φτάνοντας τα € 101δισ.

«Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη μοναδική προστασία που οι ασφαλιστές της Ευρώπης παρέχουν στην κοινωνία και την οικονομία μας», επεσήμανε η κα Koller.

Τα δεδομένα του 2015 αποκάλυψαν, επίσης, ότι:

Κατά μέσο όρο δαπανήθηκαν € 2.010 ανά κάτοικο για την ασφάλιση στην Ευρώπη, από € 1.993 το 2014. Από αυτό το ποσό, το 2015, τα € 1.223 ήταν σχετικά με την ασφάλιση ζωής, τα € 574 για τις Γενικές ασφαλίσεις και τα  € 207 για την ασφάλιση Υγείας. 

Η ασφαλιστική διείσδυση (ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ) μειώθηκε από έτος σε έτος κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 7,4%, και κυμαίνεται από 0,9% στη Λετονία έως 11,4% στη Φινλανδία.

Τα συνολικά ευρωπαϊκά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 1,3% μεταξύ του 2014 και 2015, για να φθάσουν τα € 1.200 δις. Τα ασφάλιστρα ζωής αυξήθηκαν κατά 1,2% στα € 730 δις. Τα ασφάλιστρα κατά ζημιών αυξήθηκαν κατά 1,1% στα €343δις και τα ασφάλιστρα Υγείας αυξήθηκαν 1,5% στα € 124 δις.

Δείτε εδώ τα κύρια σημεία της σχετικής μελέτης.

 

Προηγούμενο άρθροΣυνεργασία της ΑΧΑ με την «Alibaba»
Επόμενο άρθροΣταθερά στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης Allianz, AXA και Generali