Ενδοασφαλιστική έρευνα από τους σπουδαστές του ΕΙΑΣ

354

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα προέκυψαν από την ενδοασφαλιστική έρευνα που πραγματοποίησε το ΕΙΑΣ στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας των σπουδαστών του στα Ετήσια προγράμματα της περιόδου 2010 – 2012. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιαστήκαν και αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της ετήσιας θεσμικής εκδήλωσης απονομής πτυχίων του ΕΙΑΣ που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2012, στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Η έρευνα διενεργήθηκε το 2011 και 2012 από 15 εισηγήσεις σπουδαστών. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν πλέον των 100 σπουδαστών των προγραμμάτων: Ετήσιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 – 2011 & Ετήσιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 – 2012, Ετήσιο Πρόγραμμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 2010 – 2011 & Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστική Αγορά: Οργάνωση & Διοίκηση 2011 – 2012, που γίνεται σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολέγιο DEREE. 
Η έρευνα διεξήχθη με τη διανομή ερωτηματολογίων και απευθυνόταν στις εξής κατηγορίες: Υπάλληλοι Ασφαλιστικών Εταιρειών, Υπάλληλοι Φορέων της Ασφαλιστικής Αγοράς (Ε.Α.Ε.Ε., Γ.Δ.Α, Ε.Ι.Α.Σ., Επικουρικό Κεφάλαιο), Υψηλόβαθμα Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι – Συντονιστές, Πράκτορες – Μεσίτες, Δικηγόροι, Πραγματογνώμονες.

Το δείγμα ήταν ιδιαίτερα μεγάλο (1.660 συμμετοχές την πρώτη περίοδο και 1.980 τη δεύτερη) και τα αποτελέσματα αξιόπιστα και σημαντικά.
Υπεύθυνοι για την έρευνα εκ μέρους του Ινστιτούτου για την όλη διεξαγωγή της καθώς και για την τελική αξιολόγησή της ήταν ο κ. Ν. Σοφρωνάς, Δ/ντής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Δικτύου Πωλήσεων της Ιnteramerican, ο κ. Κων/νος Χολέβας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας, και ο κ. Σπ. Λευθεριώτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης ΕΙΑΣ.
Ο καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Μ. Σφακιανάκης, ανέλαβε εκ μέρους του Ινστιτούτου, την επιστημονική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας και παρουσίασε στην εκδήλωση τη μεθοδολογία και τα βασικά συμπεράσματα.

Οι εισηγήσεις από τις ομάδες εργασίας παρουσιάστηκαν από τους παρακάτω αποφοίτους σε τρία πάνελ που συντόνιζε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΕΙΑΣ κ. Σπ. Λευθεριώτης. 
Στο 1ο πάνελ οι κ.κ. Θ. Μηλούλης, Γ. Δημητροπούλου, Μ. Παγώνη, Μ. Μοσχονάς, Λ. Μιζάν και Κ. Βερύκοκκος παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας του 2011.
Στο 2ο πάνελ οι κ.κ. Ι. Μουτζούρης, κ. Χρ. Κατσόγιαννος, Μ. Μαραγκάκη, Ειρ. Ιορδανοπούλου και Αλ. Κορέλη παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας του 2012 για τις κατηγορίες Ασφαλιστικών Συμβούλων – Συντονιστών, Πρακτόρων – Μεσιτών, Δικηγόρων & Πραγματογνωμόνων.
Στο 3ο και τελευταίο πάνελ για τις κατηγορίες Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Εταιρειών, Υπαλλήλων Φορέων της Ασφαλιστικής Αγοράς & Υψηλόβαθμα Στελέχη τα αποτελέσματα παρουσίασαν οι: κ.κ. Β. Ζωγράφου,  Β. Μιχάλας, Κ. Παναγιωτάκη και Κ. Αθανασόπουλος.

Βασικά συμπεράσματα έρευνας σπουδαστών ΕΙΑΣ

• Η εικόνα της αγοράς είναι ΜΕΤΡΙΑ.

• Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά είναι η οικονομική κρίση επομένως και το κόστος ασφάλισης, η έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης και η έλλειψη της αξιοπιστίας της αγοράς.

• Πολύ σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κρίσης είναι οι εταιρείες να βρεθούν κοντά στους πελάτες και να δώσουν τη δέουσα προσοχή σε θέματα εξυπηρέτησης του πελάτη όπως ποιότητα, ταχύτητα, ενδιαφέρον.

• Η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι η καλύτερη λύση για την οικονομική κρίση και ακολουθεί ο σχεδιασμός νέων προϊόντων.

• Σημαντικοί παράγοντες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας είναι  η ταχύτητα της αποζημίωσης, η εξυπηρέτηση του πελάτη και η μείωση του κόστους ασφάλισης.

• Απόλυτα αναγκαία κρίνεται η αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης η οποία θα επιτευχθεί μέσα από την εκπαίδευση / επιμόρφωση.

• Η νέα νομοθεσία (Solvency II) θα επηρεάσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διαφάνεια αλλά και τον κλάδο, γενικότερα προς θετική κατεύθυνση.

• Το κοινό θα στραφεί στην Ιδιωτική Ασφάλιση και αυτό σε συνδυασμό τις αλλαγές στις διαδικασίες της Εποπτικής Αρχής στέλνει θετικά και αισιόδοξα μηνύματα για τη μελλοντική πορεία της Ασφαλιστικής Αγοράς.

• Ενώ οι ανακλήσεις αδειών κρίθηκαν ως επιβεβλημένες, δεν συνέβαλαν ουσιαστικά στη βελτίωση  της «εικόνας» της αγοράς (έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας).

• Η γνώμη για την ασφαλιστική αγορά επηρεάζεται σημαντικά και διαμορφώνεται από τον κλάδο Αυτοκινήτων.

• Η αναγκαιότητα για εκπαίδευση και συνεχή ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων γίνεται συνεχώς και πιο επιτακτική.

• Αν και οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με τη νέα τεχνολογία έχουν το «φόβο» της μείωσης του ρόλου που παίζουν οι ίδιοι στην διαμεσολάβηση.

• Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν απεικονίζουν πλήρως και σωστά τα δικαιώματα των πελατών!

• Η  πληροφόρηση που λαμβάνει ο ασφαλισμένος για τα προϊόντα και τις εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά δεν είναι ικανοποιητική.

• Στα υψηλόβαθμα στελέχη, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες επικρατεί αισιοδοξία ότι ο κλάδος θα αναπτυχθεί και οι άνθρωποι που στελεχώνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες θα επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.

• Υπάρχει στροφή προς την προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση.

• Αναγκαίος κρίνεται ο προσανατολισμός στο σχεδιασμό νέων ευέλικτων προϊόντων.

Προηγούμενο άρθροH Eurolife ERB αναμορφώνει το site της
Επόμενο άρθροEIOPA: Υψηλός ο κίνδυνος για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα