Εθνική Ασφαλιστική: Αποτελέσματα 9μήνου 2007

3411

Σε 13.204  χιλ. ευρώ ανήλθαν, το 9μηνο του 2007, τα ενοποιημένα μετά από φόρους κέρδη του Ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής, έναντι 4.535 χιλ. ευρώ στο 9μηνο του 2006. Τα αντίστοιχα μεγέθη της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 9.253 χιλ. ευρώ, έναντι 2.879 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2006.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου στο 9μηνο του 2007 διαμορφώθηκαν σε 17.885 χιλ. ευρώ, έναντι 8.022 χιλ. ευρώ το 9μηνο του 2006, και 12.937 χιλ. ευρώ, έναντι 6.098 χιλ. ευρώ αντίστοιχα για τη Μητρική.
Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της Μητρικής αυξήθηκαν κατά 21% στους Κλάδους Ζωής και κατά 6% στους Γενικούς Κλάδους.
«Ο ρυθμός αύξησης των νέων εργασιών του εταιρικού δικτύου πωλήσεων στον Κλάδο Ατομικών Ζωής παραμένει εντυπωσιακός για άλλη μία περίοδο, ξεπερνώντας το 28% σε σχέση με το 2006, ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής προσπάθειας του εταιρικού δικτύου πωλήσεων (agency)», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η παραγωγή του Κλάδου Ομαδικών Ζωής παρουσιάζει αύξηση κατά 67,5%, κυρίως λόγω των εργασιών Bancassurance.
Η παραγωγικότητα του δικτύου καταστημάτων της ΕΤΕ χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική, αφού επιτεύχθηκαν οι στόχοι σε κάθε ένα από τα προϊόντα. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σχετικά, οι εργασίες του νέου ασφαλιστικού προϊόντος του Κλάδου Ατομικών Ζωής αποτελούν το 71% των νέων εργασιών της Εταιρίας στα παραδοσιακά προγράμματα βασικών ασφαλίστρων Ζωής. Η συνολική παραγωγή των εργασιών Bancassurance αυξήθηκε κατά 62,7%, φθάνοντας στα 146.419 χιλ. ευρώ και αντιπροσωπεύοντας το 26% της συνολικής παραγωγής της Μητρικής. Ουσιαστική συνεισφορά στην κερδοφορία του εν λόγω Κλάδου έχει το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών, του οποίου η παραγωγή διπλασιάστηκε.
Όπως επισημαίνεται, ο στόχος προώθησης στεγαστικών δανείων, κυρίως από το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων, έχει ήδη καλυφθεί, φθάνοντας τα 2.889 εγκεκριμένα δάνεια και χορηγήσεις, που ξεπερνούν τα 120.000 χιλ. ευρώ.
Σχετικά με τον Κλάδο Πυρός, αναφέρεται ότι παρουσιάζει σταθερά αναπτυξιακή πορεία, καθώς «το ποσοστό αύξησης της παραγωγής σε σχέση με το 9μηνο του 2006 έφθασε το 4%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά μεγάλων κινδύνων. Σημαντικό ποιοτικά χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 53,3% του χαρτοφυλακίου αφορά καλύψεις κατοικιών».
Ο Κλάδος Αυτοκινήτων καταγράφει αύξηση παραγωγής κατά 5,2% έναντι του 2006, μετά από σειρά χρήσεων με απώλειες παραγωγής, ενώ οι μελλοντικές προοπτικές του Κλάδου διαγράφονται ευνοϊκότερες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Το 9μηνο του 2007 αυξήθηκαν οι νέες αιτήσεις ασφάλισης αυτοκινήτων κατά 60% σε σχέση με το 2006 και οι ακυρώσεις μειώθηκαν κατά 14,2%, ως προς τον αριθμό των οχημάτων, και κατά 23,1%, ως προς τα ακυρωμένα ασφάλιστρα. Διευκρινίζεται ότι «στα παραπάνω μεγέθη δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλίσεις αυτοκινήτων μικρού τμήματος των χαρτοφυλακίων των ασφαλιστικών εταιριών των οποίων η άδεια αφαιρέθηκε».
Τα έσοδα επενδύσεων του 9μήνου 2007 ανήλθαν σε 66.028 χιλ. ευρώ, έναντι 50.245 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006, ενισχύοντας σημαντικά το αποτέλεσμα. Τα λειτουργικά έξοδα της Μητρικής έχουν συγκρατηθεί στο ύψος των στόχων που έχουν τεθεί.
Τα κέρδη χρήσεως, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου της Εταιρίας, «θα αποκλίνουν σημαντικά από τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου, κυρίως εξαιτίας της χαμηλής κερδοφορίας στους Γενικούς Κλάδους της Μητρικής, που οφείλεται στη συμπίεση των τιμολογίων λόγω ανταγωνισμού».
Τέλος, ως το σημαντικότερο γεγονός του τρίτου τριμήνου χαρακτηρίζεται η δημόσια πρόταση της ΕΤΕ για την εξαγορά των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής, «η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου του 2007, η Τράπεζα είχε ήδη αποκτήσει ποσοστό που έχει φθάσει το 99,3% των μετοχών της Εταιρίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Προηγούμενο άρθροΣύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου: Εντυπωσιακή άνοδο πέτυχε η ασφαλιστική αγορά της Κύπρου κατά το 2006
Επόμενο άρθροΚαλεί την αγορά σε συνεργασία ο Πρόεδρος της ΕΠ.Ε.Ι.Α., κ. Γιώργος Πέτσας