Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου: Yπερκάλυψε τους στόχους της το 2005

3340

Yπερκάλυψε τους στόχους της η Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου το 2005, όπως ανακοινώθηκε σε πρόσφατη Παγκύπρια Συνάντηση του Δικτύου Ασφαλιστικών Συμβούλων της, πετυχαίνοντας συνολική αύξηση ασφαλίστρων της τάξης του 20,1%. Ο ρυθμός ανάπτυξης νέων εργασιών του κλάδου Ζωής και Yγείας ήταν της τάξης του 42%, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης των Γενικών Κλάδων 24%. Τα συνολικά έσοδά της αυξήθηκαν κατά 20,8%, με 17,89% αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες. Το Τεχνικό Περιθώριό της βελτιώθηκε κατά 6,55 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ σημειώθηκε βελτίωση του Δείκτη Ζημιών κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες.
Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο Tύπου της Eταιρίας, τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ιδιαίτερα ενθαρρυντική ένδειξη για την υλοποίηση του τριετούς προγράμματος της Εταιρίας (2005-2007), ενώ ο Προϋπολογισμός του 2006 παρουσιάζεται έντονα οργανωτικός και αναπτυξιακός, με στόχο τη σημαντική αύξηση τόσο του δυναμικού των Δικτύων Πωλήσεων της Εταιρίας όσο και των παραγωγικών της αποτελεσμάτων.

Προηγούμενο άρθροALICO-AIG Life: Yψηλές αποδόσεις του Π.Y.Μ.Α. και κατά το 2005
Επόμενο άρθροCGU: Αύξηση 48% στα καθαρά κέρδη προ φόρων το 2005