Εθνική Ασφαλιστική: Οικονομικά και Παραγωγικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2011

3315

Κέρδη προ φόρων και προ απομείωσης επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, μετοχών και Αμοιβαίων Κεφαλαίων), παρά την πρωτοφανώς δυσμενή οικονομική συγκυρία, παρουσίασε η Εθνική Ασφαλιστική στις 30.6.2011, ύψους 50,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 18 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Η Εταιρεία σε σχετική ανακοίνωσή της της 12ης Οκτωβρίου χαρακτηρίζει σημαντική τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, με τα οποία ενοποιούνται οι οικονομικές της καταστάσεις στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. «Ωστόσο», όπως σημειώνεται σχετικά, «η προσμέτρηση της απομείωσης της κερδοφορίας της Εταιρείας κυρίως λόγω συμμετοχής της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων ιδιωτών PSI, οδηγεί στις 30.06.2011 σε αρνητικό αποτέλεσμα προ φόρων ύψους 78 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 24 εκατ. ευρώ ζημίες στις 30.06.2010».

Επισημαίνεται ότι η ζημιά της Εθνικής Ασφαλιστικής από τη συμμετοχή της στο εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής (PSI) «ανήλθε σε 103 εκατ. ευρώ και η επιβάρυνση  του χαρτοφυλακίου της εταιρίας από απομείωση επενδύσεων σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια για το α’ εξάμηνο του 2011 είναι 25 εκατ. ευρώ, έναντι 6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2010».

Βελτίωση τεχνικών αποτελεσμάτων, μείωση ανείσπρακτων και εξόδων λειτουργίας
Στη διάρκεια του α’ εξαμήνου, όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο τύπου, η Εθνική Ασφαλιστική μείωσε σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας κατά 20 εκατ. ευρώ περίπου, εξαιτίας κυρίως περικοπών δαπανών και εξορθολογισμού κόστους λειτουργίας προμηθευτών. Στην κατεύθυνση μείωσης των δαπανών συνέβαλε σημαντικά η στενή συνεργασία της Εθνικής Ασφαλιστικής με την Εθνική Τράπεζα.

Στο ίδιο διάστημα, επετεύχθη βελτίωση των τεχνικών αποτελεσμάτων των Γενικών κλάδων και του Κλάδου Ζωής. Συγκεκριμένα, το τεχνικό αποτέλεσμα των Γενικών κλάδων βελτιώθηκε κατά 16 εκατ. ευρώ περίπου, εξαιτίας της βελτίωσης των αποτελεσμάτων στον Κλάδο Αυτοκινήτου, ενώ στον Κλάδο Ζωής το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά 14 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, με παράλληλη βελτίωση του δείκτη ζημιών στο χαρτοφυλάκιο των νοσοκομειακών προγραμμάτων.

Σημαντική, τέλος, για το προαναφερθέν διάστημα, ήταν και η μείωση των ανείσπρακτων ασφαλίστρων (30% περίπου), «εξαιτίας της εντόνου και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των διαδικασιών είσπραξης και της εφαρμογής νέας πιστωτικής πολιτικής», όπως αναφέρεται σχετικά.

Παραγωγή 414 εκατ. ευρώ
Η παραγωγή της Εταιρείας, κατά το α’ εξάμηνο του έτους, μειώθηκε από 527 εκατ. ευρώ το 2010 σε 414 εκατ. ευρώ, κι αυτό αποδίδεται στις συνθήκες της αγοράς, με τη σημαντική μείωση της παραγωγής bancassurance, αλλά και στις στρατηγικές επιλογές για μείωση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε ζημιογόνους κλάδους, όπως ο Κλάδος Αυτοκινήτου και ο Κλάδος Πιστώσεων και Εγγυήσεων.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, οι πρωταρχικοί στόχοι που είχε θέσει η Διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής για κερδοφόρο λειτουργικό αποτέλεσμα, μείωση των ανείσπρακτων οφειλών και εξορθολογισμό του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας, με έμφαση στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης για την προσαρμογή της Εταιρείας στο Solvency II, έχουν ήδη δρομολογηθεί με θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, έχει εκπονηθεί αναλυτικό σχέδιο δράσης σε συνεργασία με το μητρικό όμιλο, για τον περιορισμό των αναγκαίων κεφαλαίων που θα απαιτηθούν  για την προσαρμογή στη οδηγία Solvency II.

Εν κατακλείδι, υπογραμμίζεται το εξής: «Το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, σε συνδυασμό με δράσεις που η Εθνική Ασφαλιστική έχει αναλάβει σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, θα της επιτρέψουν, αφενός, να ισοσκελίσει το αρνητικό αποτέλεσμα, αφετέρου, να διατηρήσει τη θέση του leader στην ελληνική ασφαλιστική αγορά».

Προηγούμενο άρθροΕυρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι Μινέττα: Σταθερά θετική είναι η πορεία κατά το πρώτο 8μηνο του 2011
Επόμενο άρθροERGO: 40,14 εκατ. Ευρώ καταβλήθηκαν από την ERGO το 2010