Εθνική Ασφαλιστική: Οργανική κερδοφορία και αμετάβλητο μερίδιο αγοράς το 2010

412

Ο Όμιλος της Εθνικής Ασφαλιστικής διατήρησε οργανική κερδοφορία και αμετάβλητο μερίδιο αγοράς το 2010 παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν, γεγονός που τον διατηρεί στην πρωτοκαθεδρία του κλάδου και με διακριτή απόσταση από τους υπολοίπους,όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετικό δελτίο τύπου. 

Τα κέρδη προ φόρων και απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου παρουσίασαν κάμψη στα 4,7 εκ. Ευρώ το 2010 από 12,5 εκ. Ευρώ το 2009.

Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι τα παραπάνω αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν κατά την προηγούμενη χρονιά από την υψηλότερη δημιουργία επάρκειας αποθεμάτων και προβλέψεων σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2009 κατά ποσό 60,4 εκ. Ευρώ (42,6 εκ. Ευρώ και 17,8 εκ. Ευρώ αντίστοιχα ).

Ωστόσο, η μείωση της αξίας των επενδυτικών στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Ομίλου που απεικονίζει τις συνθήκες της χρηματοοικονομικής αγοράς επιβάρυνε το τελικό αποτέλεσμα με τη δημιουργία ζημιάς προ φόρων ύψους 36 εκ. Ευρώ. Κατά την προηγούμενη χρονιά αντίστοιχα η τελική ζημιά προ φόρων ανέρχονταν σε 53 εκ. Ευρώ.

Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών του Ομίλου, αυτός ανήλθε σε 1,13 δις Ευρώ  σε σχέση με 1,1 δις Ευρώ το 2009 και η  Εταιρία εξακολουθεί να διατηρεί την ηγετική της θέση στη αγορά με μερίδιο περίπου 23% στον Κλάδο Ζωής και 18,5% στον Κλάδο Γενικών.

Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και τις πιέσεις που ασκούνται στη ροπή προς αποταμίευση, η παραγωγή των Κλάδων Ζωής του Ομίλου ανήλθε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό ύψος των 531 εκ. Ευρώ. Η Εταιρία προτίθεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση εντός του 2011 στην προώθηση προϊόντων Ζωής, προσπαθώντας να προσφέρει βιώσιμες λύσεις στα συνταξιοδοτικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. 

Αντίστοιχα στους Γενικούς Κλάδους η συνολική παραγωγή ανήλθε στο ύψος των 594 εκ. Ευρώ. Η σημαντική όμως πτώση των ζημιών και ιδιαίτερα του Κλάδου Πυρός συνέβαλε στη μείωση του συνδυασμένου δείκτη κόστους (combined ratio) στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 96,5% έναντι 102.1% την προηγούμενη χρονιά.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στο τέλος του 2010 σε 152,1 εκ. Ευρώ έναντι 195,4 εκ. ευρώ το 2009 κυρίως λόγω των αρνητικών αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Η Εταιρία προγραμματίζει σειρά ενεργειών για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που ανακύπτουν από την κοινοτική οδηγία Solvency II και έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει την εναρμόνιση της εταιρικής διακυβέρνησης με τις επιταγές του νέου πλαισίου, την ενδυνάμωση και αναβάθμιση της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων, την περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, τον περιορισμό των ανείσπρακτων ασφαλίστρων και τη χρήση της αντασφάλισης σαν εργαλείο για τη μείωση των απαιτούμενων κεφαλαίων.

Όπως δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Λεωνίδας Θεόκλητος: «Η ελληνική οικονομία βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις το 2011 καθώς η ύφεση αναμένεται να συνεχιστεί υπό το βάρος των απαιτήσεων της δημοσιονομικής προσαρμογής. 
Μέσα σε αυτό το οικονομικό κλίμα, πρόκληση για την Εταιρία θα είναι ο εξορθολογισμός του χαρτοφυλακίου της, η συγκράτηση του κόστους λειτουργίας, η επικέντρωση στα κερδοφόρα προϊόντα και η εκμετάλλευση της αναμενόμενης στροφής των νοικοκυριών προς την ιδιωτική ασφάλιση λόγω της κρίσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης μέσω της διάθεσης συνταξιοδοτικών προϊόντων από όλα τα δίκτυα διανομής. Η Εθνική Ασφαλιστική θα εκμεταλλευτεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα που είναι η υψηλή αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη που απολαμβάνει και η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του ομίλου της ΕΤΕ.
Το 2011 θα είναι μία δύσκολη χρονιά, όμως μέσα από την κρίση πιστεύουμε πως θα τεθούν οι βάσεις για την περίοδο της ανάκαμψης, κατά την οποία η Εταιρία προσδοκά να αποκτήσει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη λόγω της σωστής διαχείρισης και των μεγάλων υποδομών που δημιουργούνται σε συνδυασμό με τις νέες ανάγκες που θα προκύψουν στην αγορά».

Προηγούμενο άρθροEUREKO: Κέρδη και ισχυρή οικονομική κατάσταση για τη μητρική της INTERAMERICAN το 2010
Επόμενο άρθροΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ: Αύξηση Κερδών & κύκλου εργασιών το 2010