Εθνική Ασφαλιστική: Σημαντική λειτουργική κερδοφορία και ζημίες λόγω PSI. Στόχος για το 2012 η αναβάθμιση του ηγετικού της ρόλου, δηλώνει ο Λ. Θεόκλητος

3202

Θεαματική βελτίωση παρουσίασε η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά τη διάρκεια του 2011, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν, γεγονός που διατηρεί  την Εταιρεία στην πρωτοκαθεδρία και με διακριτή απόσταση από τις λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου.

 Η Μητρική Εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων και προ απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (κυρίως από τη συμμετοχή στο PSI), ύψους  €111,6 εκατ. έναντι €0,2 εκατ.  το 2010. Τα κέρδη προ φόρων και προ απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθαν στα  €109,7 εκατ.  το 2011 έναντι  €4,7  εκατ. το 2010.

Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων συντελέστηκε παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου σε €893,2 εκατ. από €1.047,5 εκατ. το 2010, μείωση που προέρχεται από τη γενικότερη πτώση των εργασιών της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και τη σκόπιμη έξοδο από ζημιογόνες δραστηριότητες. Ωστόσο, η Εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί την ηγετική της θέση στη αγορά με μερίδιο περίπου 19% στον Κλάδο Ζωής και 16% στον Κλάδο Γενικών Ασφαλειών.  

Η θεαματική εξέλιξη της κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής  της Εταιρείας  για έξοδο από ζημιογόνες δραστηριότητες, των αποφάσεων για αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής στο χώρο του αυτοκινήτου, την καταγγελία ζημιογόνων συνεργασιών,  των ενεργειών για αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους ζημιών, αλλά και του ανασχεδιασμού της πιστωτικής και εισπρακτικής πολιτικής που οδήγησε σε σημαντική μείωση των ανείσπρακτων απαιτήσεων. 

Παράλληλα η Εταιρεία πέτυχε τη  μείωση των συνολικών λειτουργικών εξόδων της (πλην αποσβέσεων)  κατά 16% περίπου (μείωση κατά ποσό € 25,5 εκατ.) σε σχέση με το 2010.
Ωστόσο, η απομείωση της αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της, που προήλθε κυρίως από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα εθελουσίας ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI), μοιραία επιβάρυνε τα αποτελέσματα κατά €631,2 εκατ. Έτσι ο Όμιλος της Εθνικής Ασφαλιστικής οδηγήθηκε σε ζημίες μετά από φόρους ύψους €425,7 εκατ.
Οι εν λόγω ζημίες είχαν σαν αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής  να  είναι στις 31.12.2011 αρνητικά (€ -227,4 εκατ.).

Η Εταιρεία έχει, ωστόσο, προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της και την αποκατάσταση της κεφαλαιακής της ισορροπίας άμεσα. Στο πλαίσιο αυτό ο μοναδικός μέτοχος της Εθνικής Ασφαλιστικής,  η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, έχει δεσμευτεί ότι θα καλύψει όλο το ποσό της απαιτούμενης ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων.

Λεωνίδας Θεόκλητος: Στόχος η αναβάθμιση του ηγετικού ρόλου της Εθνικής Ασφαλιστικής το 2012
Στη δήλωσή του αναφορικά με τα αποτελέσματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο Πρόεδρος της Εταιρείας και Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Λ. Θεόκλητος, σημειώνει: 

«Το 2011 παρά τις σοβαρές δυσκολίες, υπήρξε έτος σταθμός για την Εθνική Ασφαλιστική. Κατά το χρόνο αυτό η Εταιρεία πέτυχε σημαντική λειτουργική κερδοφορία μετά από μακρά περίοδο, 10 περίπου ετών,  πενιχρών αποτελεσμάτων, σαν αποτέλεσμα ευρύτατου προγράμματος αναδιοργάνωσης των εργασιών της και με την πολύτιμη συμμετοχή του έμψυχου δυναμικού της. Τα αποτελέσματα αυτά σε μια περίοδο γενικευμένης ύφεσης καταδεικνύουν την αξιοπιστία της και την ισχυρή  θέση της  στην ασφαλιστική αγορά αλλά και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της προς όφελος του κλάδου και φυσικά του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. 

Οι ζημίες, ωστόσο, που υπέστη η Εθνική Ασφαλιστική από την απομείωση της αξίας των ασφαλιστικών αποθεμάτων της λόγω της συμμετοχής στο PSI οδήγησαν σε αρνητικά ίδια κεφάλαια. Επισημαίνεται όμως, ότι η Τράπεζα, στα πλαίσια του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησής της, θα συνεισφέρει στη θυγατρική της Εταιρεία τα κεφάλαια που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της. 

Το 2012 προσδοκούμε την περαιτέρω αναβάθμιση του ηγετικού ρόλου της Εθνικής Ασφαλιστικής με την υιοθέτηση προϊόντων που θα ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες αλλά και με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν την ασφαλιστική αγορά».

Προηγούμενο άρθροERGO: Στα €146,9 εκατ. η παραγωγή ασφαλίστρων της το 2011, αυξημένη κατά 3,1%
Επόμενο άρθροΌμιλος ERGO: Σταθερά θετικά αποτελέσματα και το 2011