Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών το εννεάμηνο 2015

Κέρδη προ φόρων €9,271 εκατ. και παραγωγή ασφαλίστρων €128,803 εκατ. πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, στο εννεάμηνο του έτους, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία στο 9μηνο του 2015 σημείωσε:

  • Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 3,5% στα €9,271 εκατ., έναντι €8,956 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014.
  • Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 5,4% στα €128,803 εκατ., έναντι €122,204 εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014.
  • Διαμόρφωση της καθαρής θέσης στα €76,763 εκατ., αυξημένη κατά 11,3% ή €7,781 εκατ. σε σχέση με την 30/09/2014.
  • Αύξηση του ενεργητικού κατά 9,3% στα €346,639 εκατ., έναντι €317,267 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2014.
  • Ενίσχυση των αποθεμάτων της κατά 8,2% στα €253,580 εκατ., σε σχέση με την 31/12/2014.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η Εταιρεία προχώρησε σε περαιτέρω αύξηση του προσωπικού της κατά 4,4% σε σχέση με την 30/09/2014, στα 405 άτομα.

Παράλληλα η Εταιρεία, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ», «έχει ήδη ολοκληρώσει την προετοιμασία της για την εφαρμογή της από 1/1/16, καλύπτοντας τόσο τις ποσοτικές όσο και τις ποιοτικές απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας», όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας,  www.europaikipisti.gr στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.