Φιλικός Διακανονισμός Ζημιών

 

Συμπλήρωσε 13 χρόνια λειτουργίας


Δεκατρία χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε το 2012 ο Φιλικός Διακανονισμός Ζημιών, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των ασφαλιστικών εταιρειών το 2000. Στη διάρκεια αυτών των ετών, συνέβαλε στη βελτίωση της γνώμης του καταναλωτή για τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς συντομεύει το χρόνο αποζημίωσης αλλά και τις διενέξεις μεταξύ ασφαλιζομένων και εταιρειών. 

Αναφερόμενοι στα στατιστικά στοιχεία των δύο τελευταίων ετών (2011 -2012), σημειώνουμε τα εξής:
• Ο αριθμός των εταιρειών που συμμετέχουν στο ΣΑΠ παρέμεινε σταθερός: 27 εταιρείες.
•  Ο στόλος οχημάτων εταιρειών ΣΑΠ μειώθηκε κατά 6,56% το 2012, στα 4.786.415 οχήματα από 5.122.194 το 2011.
• Το πλήθος των καταβολών μειώθηκε κατά 5,36%, στις 189.415 από 200.145 το 2011.
• Το ποσό των καταβολών επίσης μειώθηκε κατά 4,94%, στα €174.595.080 από 183.666.289 το 2011.
• Το μέσος κόστος Υ.Ζ. σημείωσε οριακή αύξηση κατά 0,23%, στα €915,10 από €913,04 το 2011.
• Το μέσο κόστος Σ.Β. αυξήθηκε κατά 13,56%, στα €860,09 από €757,36 το 2011.
• Οι καταβολές ζημιών ανά 1.000 οχήματα αυξήθηκαν κατά 1,31%, ενώ οι ζημιές που εντάχθηκαν στο ΣΑΠ μειώθηκαν κατά 1,60% έναντι του 2011.

Σημειώνουμε ότι, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους πελάτες των εταιρειών που συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό και με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων αναίτιων πελατών, η Διαχειριστική Επιτροπή προχώρησε στην εφαρμογή του συστήματος που διακανονίζει ατυχήματα με εμπλοκή περισσότερων των δύο οχημάτων. Επίσης, αύξησε τα όρια για αποζημίωση Σωματικών Βλαβών έως και του ποσού των €30.000 ανά ατύχημα, με όριο τα €12.000 ανά ζημιωθέν πρόσωπο.