Γιατί η ΤτΕ θεωρεί υποτιμολογημένα τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων;

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 αναθεωρούνται τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, βάσει του Ευρωπαϊκού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Όπως ορίζει η σχετική Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, από την  1/1/2017 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης δεν μπορεί να είναι κατώτερα από τα εξής:

α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης €1.220.000, ανά θύμα.

β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας €1.220.000, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

Σήμερα, τα αντίστοιχα όρια είναι στο €1.000.000 και για τις δύο περιπτώσεις, οπότε η αύξηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης αναμένεται να οδηγήσει και σε αντίστοιχη αύξηση των αναλογούντων ασφαλίστρων, στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. Και λέμε αναμένεται, γιατί

λαμβάνουμε υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, τα ασφάλιστρα στον εν λόγω κλάδο ασφάλισης μειώθηκαν κατά περίπου 40%.

Ενδεικτικά και σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, από το 2011 έως το 2015, η συνολική μείωση ασφαλίστρου στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων ανέρχεται σε περίπου 37,8% (μέση ετήσια μείωση περίπου 11%).

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΤτΕ, στην «Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος – Ιούλιος 2016», κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός αυτό, κάνοντας λόγο για πρακτική γενικής υποτιμολόγησης: «(…)είναι ένα περιοδικά εμφανιζόμενο φαινόμενο στην ελληνική αγορά ασφαλίσεων κατά ζημιών, με έμφαση στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, που έχει αφήσει τα σημάδια του πλήττοντας την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων»–και τη συνολική εικόνα του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, θα συμπληρώναμε εμείς.

Στο διάγραμμα που παραθέτουμε, φαίνεται η εξέλιξη του μέσου ετήσιου ασφαλίστρου αστικής ευθύνης οχημάτων από το 2011 έως το 2015.

{gallery}pinakes-grafimata/TtE-oriaKalypsis{/gallery}