Γιατροί και διαμεσολαβητές ασφαλίζονται για την επαγγελματική αστική ευθύνη τους

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την επαγγελματική αστική ευθύνη αφορούν κυρίως ιατρούς (58,1%) και διαμεσολαβητές (24,9%). Αυτό προκύπτει από τη μελέτη που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στον κλάδο ασφάλισης της Γενικής Αστικής Ευθύνης ανάμεσα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της.

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν συνολικά 22 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν αθροιστικά το 96,4% της παραγωγής από πρωτασφαλίσεις (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα πλέον δικαιωμάτων συμβολαίων) το έτος 2014 στον κλάδο της Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Σημειώνεται ότι οι καλύψεις της Αστικής Ευθύνης χωρίζονται σε:

  • Γενική (κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων),
  • Εργοδοτική (αναλυόμενη σε κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και

λοιπών καλύψεων) και

  • Λοιπές καλύψεις (που περιλαμβάνουν Ευθύνη προϊόντος, Επαγγελματική, Στελεχών Διοίκησης, Κλινικές δοκιμές και Περιβαλλοντική).

Η παραγωγή του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης εκτιμάται ότι ανήλθε στα €76,6 εκατ. το 2014, εμφανίζοντας ελαφρά αύξηση 0,4%. Οι αποζημιώσεις του Κλάδου το 2014 εκτιμώνται στα € 41,7 εκατ. (καταβολές και εκκρεμείς).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, ο κ. G. Zorgno, Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ ανέφερε: «Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης αποτελεί έναν κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων που καλύπτει την ευθύνη έναντι τρίτων για επαγγελματίες, εργοδότες, ελαττωματικά προϊόντα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κ.ά. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνεται αυστηρότερο. Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης έρχεται ουσιαστικά να προστατέψει όλες εκείνες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ολοένα πιο σύνθετο νομικό περιβάλλον.  Είναι αξιοσημείωτο πως ο  δείκτης της ζήτησής της  παρουσιάζει οριακή αύξηση σε αντίθεση με τη μείωση που παρουσιάζουν σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι γενικοί ασφαλιστικοί κλάδοι και τη γενικότερη  οικονομική ύφεση της χώρας. Συγκεκριμένα να αναφέρουμε πως το 2014, ενώ το σύνολο των Γενικών Ασφαλίσεων σημείωσε μείωση 10,1% σε σχέση με το 2013, το ύψος της παραγωγής των ασφαλίστρων της αστικής ευθύνης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, με θετικό πρόσημο 0,4%».

 

Δείτε εδώ τη μελέτη