Η Αναλογιστική “κλειδί” για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Interamerican

323
ημερίδα με θέμα τη «Λειτουργία Αναλογιστικού Τμήματος Ασφαλιστικής Επιχείρησης
Τα στελέχη της Interamerican στο πάνελ της εκδήλωσης.

Η αναλογιστική λειτουργία στις ασφαλιστικές εταιρείες έχει κομβικό ρόλο στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του νόμου για τη Φερεγγυότητα (Solvency ΙΙ), που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2016. Στην ευθύνη του αναλογιστικού τομέα, σε κάθε ασφαλιστικό οργανισμό, είναι να συντονίζει και να επιβλέπει τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, να εκφράζει άποψη επί της συνολικής εταιρικής πολιτικής για την ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων, καθώς και επί της αντασφαλιστικής πολιτικής και των συμβάσεων. Ακόμη, η αναλογιστική λειτουργία συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων –κυρίως, όσον αφορά στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας (SCR), τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (MCR) και την ιδία αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA). Στο εύρος αυτό, η Interamerican έχει οργανώσει και υποστηρίζει ιδιαίτερα την Αναλογιστική Διεύθυνσή της, με σκοπό την ενδελεχή μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων της αβεβαιότητας και γεγονότων που ενδέχεται να συμβούν μελλοντικά, υλοποιώντας με επιτυχία κάθε απαίτηση του Solvency ΙΙ. Επιπλέον, η εταιρεία Ζημιών είναι η πρώτη και μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εγκεκριμένο Μερικό Εσωτερικό Μοντέλο εκτίμησης κεφαλαιακών απαιτήσεων (Partial Internal Model).

Παράλληλα, η Interamerican διαχέει την τεχνογνωσία της στις σύγχρονες αναλογιστικές πρακτικές συνεργαζόμενη και με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πρόσφατα, συμμετείχε σε επιστημονική ημερίδα με θέμα τη «Λειτουργία Αναλογιστικού Τμήματος Ασφαλιστικής Επιχείρησης», που οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με σύμπραξη του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου και του Συλλόγου Αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος Αναλογιστικής Επιστήμης και Διοικητικής Κινδύνου.

Καλεσμένοι εισηγητές της ημερίδας ήταν ο Γιάννης Χατζηβασίλογλου, προϊστάμενος του Τμήματος Αναλογιστών της Τράπεζας της Ελλάδος, το Αναλογιστικό Τμήμα της Interamerican Ζημιών με επικεφαλής τον διευθυντή του Τμήματος Γιάννη Τοτό, καθώς και ο υπεύθυνος της Anytime Παναγιώτης Κούβαλης.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν, αφορούσαν στον ρόλο του Αναλογιστή στις λειτουργίες μιας ασφαλιστικής εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων και μεταξύ άλλων, έγινε ειδικότερη αναφορά για την αναλογιστική προσέγγιση στο πλαίσιο για την Φερεγγυότητα (Solvency II), την κεφαλαιακή επάρκεια, τη διαδικασία αποθεματοποίησης και την τιμολόγηση και ανάπτυξη προϊόντων.

Η μεγάλη προσέλευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών επιβεβαίωσε το αυξημένο ενδιαφέρον για τα θέματα Aναλογιστικής στην ασφαλιστική βιομηχανία. Η ημερίδα αποτέλεσε συνέχεια μιας σειράς αναλόγων επιτυχών εκδηλώσεων, στη βάση της πολυετούς συνεργασίας της Interamerican με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με αντικείμενο εκπαιδευτικό-ενημερωτικό.

 

Προηγούμενο άρθροΕπαναλαμβανόμενα κέρδη €21,1 εκατ. και υψηλή φερεγγυότητα για την Interamerican, το 2016
Επόμενο άρθροAXA: Best use of social media για την εκστρατεία AseTisVlakeies