Η Interamerican μεταξύ των Top Sustainable Companies

651
Interamerican sustainability
Στιγμιότυπο από την παρουσίαση των «The Most Sustainable Companies in Greece».

Μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων της χώρας μας όσον αφορά στη στρατηγική, τον σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναγνωρίστηκε η Interamerican.

Ο επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Performance Directory), που δημιούργησε το QualityNet Foundation ως μέρος της πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, παρουσίασε στις 19 Μαρτίου τις 21 επιχειρήσεις που πρωτοπορούν στην Ελλάδα, μετά από την κατάταξη και αξιολόγηση των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεών τους.

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων που διακρίθηκαν, από το σύνολο των 54 υποψηφίων εταιρειών, έγινε με βάση τον βαθμό της ανταπόκρισής τους στα κριτήρια της έγκριτης μεθοδολογίας Sustainability Performance Directory και κατέταξε 7 εταιρείες στην κατηγορία Sustainability Performance Leaders, 7 στις Top Sustainable Companies –μεταξύ των οποίων και την Interamerican– και 7 στις Sustainable Companies.

Σύμφωνα με τον κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης, που οργανώθηκε στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών, κ. Mermer Schnappauf, διαπιστώνεται πρόοδος των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και δημιουργούνται προϋποθέσεις για βιώσιμη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Sustainability Performance Directory αποτελεί τον πρώτο δείκτη για την Ελλάδα ειδικότερα, ο οποίος λειτουργεί ως πλαίσιο αναφοράς για τη διαχείριση της μη χρηματοοικονομικής πληροφορίας, μπορεί να απαντά για μία επιχείρηση στα Ενδιαφερόμενα Μέρη και να αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές. Επισημαίνεται ότι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, πάνω στον οποίο στηρίζεται το Sustainability Performance Directory, αποτελεί προσαρμογή στην Ελλάδα του Κώδικα Βιωσιμότητας του Γερμανικού Συμβουλίου και χαρακτηρίζεται από τέσσερα επίπεδα ωριμότητας των εταιρειών σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στη διάκριση της Interamerican, ο κ. Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Σε μία εποχή υψηλών απαιτήσεων για την επίτευξη επιχειρηματικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την κοινωνική ισορροπία και ευημερία, είναι αναγκαίο ένα νέο συμβόλαιο σχέσης αμοιβαίου οφέλους, σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας. Γι’ αυτό τον λόγο, δημιουργώντας αξία για όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, η Interamerican από θέση ευθύνης ακολουθεί με συνέπεια τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας».

Κατά την εκδήλωση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Υπευθυνότητας, τόνισε πως η Εταιρική Υπευθυνότητα στη λογική της Βιώσιμης Ανάπτυξης, πλέον, «ενηλικιώνεται» και στην Ελλάδα, καθώς ενισχύονται τα πλαίσια αναφοράς, αξιολόγησης και αναγνώρισης της ενεργού συμμετοχής των επιχειρήσεων στα μεγάλα θέματα της σύγχρονης εποχής για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Προηγούμενο άρθροΕπιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της η Fosun για την Εθνική
Επόμενο άρθροΕυρωπαϊκή Πίστη: Πρωτοπόρος Οργανισμός στην Εταιρική Υπευθυνότητα