Κύπρος: Κορυφώνεται η κόντρα για την οδηγία της Εφόρου Ασφαλίσεων

2550
Νάταρ Βικτώρια
Η Έφορος Ασφαλίσεων, κα Βικτώρια Νάταρ

Μεγάλη αναταραχή συνεχίζει να προκαλεί η οδηγία της Εφόρου Ασφαλίσεων, κας Βικτώρια Νάταρ, η οποία αναμένεται να ισχύσει την 1.1.2018 και σύμφωνα με την οποία, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει εντός επτά ημερών, μετά την είσπραξη ασφαλίστρων, να τα καταβάλουν στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) τάσσεται με ανακοίνωση υπέρ της νέας Εποπτικής Οδηγίας της Εφόρου και την Τετάρτη 29.11.2017, σε δημοσιογραφική διάσκεψη, θα ενημερώσει τους ασφαλισμένους για τις αλλαγές στη διαδικασία και πώς μέσα από αυτές κατοχυρώνεται η μεγαλύτερη διαφάνεια και προστασία του.

Ο ΣΑΕΚ αναφέρει ότι, τον τελευταίο καιρό, έγινε μάρτυρας έντονης δημοσιότητας από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ), ο οποίος «επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, να δημιουργήσει αβάσιμες και αστήρικτες από τα γεγονότα ανησυχίες στο κοινό και να μετατοπίσει την ουσία της Οδηγίας, που δεν είναι άλλη από τη μεγαλύτερη προστασία των ασφαλισμένων».

Η νέα Οδηγία, όπως αναφέρεται, «συμπληρώνει τις υπάρχουσες διατάξεις και προτείνει κάτι απολύτως λογικό, στο πλαίσιο των νόμων και των σωστών πρακτικών που πρέπει να τηρούν όλοι οι ευσυνείδητοι επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου. Κατοχυρώνει τα δικαιώματα του ασφαλισμένου πελάτη, με την υποχρέωση όλων των μερών για λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με το ασφάλιστρό του. Στο εξής η απόδειξη πληρωμής που θα λαμβάνει θα είναι η επίσημη απόδειξη της ασφαλιστικής εταιρείας. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμό του, το ποσό και μια αναφορά στο ασφαλιστικό συμβόλαιο για το οποίο γίνεται η πληρωμή, ώστε να είναι κατοχυρωμένος. Ο ασφαλισμένος θα έχει πρόσβαση σε καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, ως αποτέλεσμα των βελτιώσεων των μηχανογραφικών συστημάτων στις οποίες υποχρεούται να προβεί η ασφαλιστική εταιρεία».

Η Εποπτική Οδηγία εφαρμόζεται ήδη, σύμφωνα με τον ΣΑΕΚ, από τη μεγάλη πλειοψηφία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, χωρίς προβλήματα και στρεβλώσεις. «Οι αντιδράσεις αφορούν κυρίως τα συμφέροντα μιας μικρής ομάδας, που συστηματικά παρακρατεί τα χρήματα των ασφαλισμένων. Δεν τα αποδίδει στις προβλεπόμενες ημερομηνίες και έτσι οι ασφαλιστικές δεν γνωρίζουν αν ο ασφαλισμένος έχει τηρήσει το συμβόλαιό του. Το ασφάλιστρο δεν ήταν και ούτε αποτελεί εισόδημα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή. Η αμοιβή και μόνο είναι αυτό που τον αφορά και αυτή διασφαλίζεται πλήρως από την Οδηγία».

Μέσω της ανακοίνωσης, ο ΣΑΕΚ διαβεβαιώνει το κοινό ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και ότι οι αλλαγές αφορούν στη μεγαλύτερη προστασία και κατοχύρωσή του. «Η νέα Εποπτική Οδηγία δεν επηρεάζει τη δυνατότητα της ασφαλιστικής εταιρείας να παρέχει ευκολίες πληρωμής τις οποίες μπορεί να απολαμβάνει το κοινό. Για τις διάφορες επιλογές που προσφέρονται, οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνεχίσουν να απευθύνονται στον διαμεσολαβητή τους ή την ασφαλιστική τους εταιρεία», καταλήγει ο ΣΑΕΚ

«Δεν μας προκαλεί εντύπωση η θέση του ΣΑΕΚ»

Με αφορμή την ανακοίνωση του ΣΑΕΚ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ) με δελτίο Τύπου αναφέρει ότι δεν προκαλεί εντύπωση η θέση του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών. «Άλλωστε, είναι γνωστό ότι η οδηγία αποτελεί ουσιαστικά μετατροπή σε οδηγία του συνόλου των εισηγήσεων του Σ.Α.Ε.Κ. Ουσιαστικά ο επόπτης υιοθετεί το σύνολο των εισηγήσεων ενός εποπτευομένου, χωρίς διαβούλευση με τα όποια άλλα εμπλεκόμενα μέρη», σημειώνει ο ΠΣΕΑΔ.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει την απορία του για την αναφορά στην ανακοίνωση του ΣΑΕΚ, ότι η επίσημη απόδειξη της ίδιας της ασφαλιστικής εταιρείας κατοχυρώνει τον πελάτη. «Υπονοούν ότι οι αποδείξεις των διαμεσολαβητών δεν τον κατοχυρώνουν. Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι διαμεσολαβητές εργάζονται με καθεστώς αντιπροσωπίας. Είναι, επίσης, γνωστό ακόμα και σε φοιτητές Νομικής, ότι η είσπραξη υπό αντιπροσώπου δεσμεύει τον αντιπροσωπευόμενο. Μέχρι σήμερα, σε αρκετές περιπτώσεις, με την έκδοση του ασφαλιστηρίου αυτόματα το χρεώνεται και ταυτόχρονα εγγυάται την εξόφλησή του κάποιος διαμεσολαβητής. Ως αποτέλεσμα δεν υπάρχει ρήτρα χρόνου πληρωμής ασφαλίστρου ως προϋπόθεση κάλυψης», αναφέρει ο ΠΣΕΑΔ.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών υποστηρίζει ότι η Οδηγία της Εφόρου Ασφαλίσεων εισάγει τέτοια ρήτρα, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται αποκλειστικά οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, εφόσον η καταβολή σε συγκεκριμένη ημερομηνία του ασφαλίστρου, θα είναι πλέον προϋπόθεση κάλυψης.

«Ως εκ τούτου, φέρει σαφέστατα σε δυσμενέστερη μοίρα τον καταναλωτή τον οποίο δήθεν προστατεύει η νέα οδηγία. Άλλωστε, το παραδέχεται και ο Σ.Α.Ε.Κ. στην ανακοίνωσή του, όπου αναφέρει ρητά την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων. Δεν αναφέρει όμως ότι η ρήτρα πληρωμής ασφαλίστρου είναι επιπρόσθετη υποχρέωση, εφόσον μέχρι σήμερα δεν είναι συμβατική υποχρέωση ο χρόνος καταβολής του ασφαλίστρου. Επίσης, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς μπορεί να ποινικοποιείται η είσπραξη από κάποιο αντιπρόσωπο του ασφαλίστρου για πρακτική που ακολουθείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Άλλωστε, και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επιτρέπουν και μάλιστα θέτουν και αυστηρά κριτήρια για τον τρόπο εφαρμογής του, ως προνοείται και στην εν ισχύι σχετική νομοθεσία μας», σημειώνει ο ΠΣΕΑΔ.

Καταλήγοντας αναφέρει ότι όλα θα αποσαφηνιστούν με την εκδίκαση των προσφυγών τόσο των μελών του ΠΣΕΑΔ όσο και του ιδίου του Συνδέσμου στο Ανώτατο Δικαστήριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδίκαση των υποθέσεων αυτών θα αρχίσει στις 17 Δεκεμβρίου. Στο Ανώτατο Δικαστήριο έχουν προσφύγει 645 φυσικά και νομικά πρόσωπα (Εταιρείες Πρακτόρευσης), για να πλήξουν, ως αντισυνταγματική, την οδηγία της Εφόρου.

Προηγούμενο άρθροΜε εξώδικο απαντά η κα Δ. Λύχρου στον κ. Δ. Παπανικολάου
Επόμενο άρθροΕκδήλωση του ΕΙΑΣ για τη νέα εποχή και το μέλλον των Δικτύων Πωλήσεων