Οι εξαγορές συμβολαίων κυριαρχούν στις αποζημιώσεις Ζωής

327

Στα €995 εκατ. περίπου ανήλθε η παραγωγή ασφαλίστρων Ασφαλίσεων Ζωής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, με τα €738 εκατ. να αφορούν ατομικές ασφαλίσεις και τα €257 εκατ. Ομαδικές ασφαλίσεις. Τα παραπάνω ποσά αντιστοιχούν σε 1.724.875 ατομικά συμβόλαια (22.518 περισσότερα από το πρώτο τρίμηνο) και σε 7.329 ομαδικά συμβόλαια (66 περισσότερα από το 1ο τρίμηνο).

Οι αποζημιώσεις που δόθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε €932 εκατ. Από αυτά, τα €757 εκατ. αφορούν σε ατομικά συμβόλαια και τα €175 εκατ. σε ομαδικά.

Υψηλότατο είναι το ποσοστό των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν λόγω εξαγοράς, καθώς αγγίζει το 55%.

Κυρίαρχο κανάλι διανομής παραμένουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αφού στις ατομικές ασφαλίσεις κατέχουν το 68,1% της παραγωγής (55,6% οι αποκλειστικής συνεργασίας και 12,5% οι μη αποκλειστικής), ενώ στις ομαδικές κατέχουν το 35,4% (13,8% οι αποκλειστικής συνεργασίας και 21,6% οι μη αποκλειστικής).

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα που διεξάγει η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ.

Στην έρευνα περιλαμβάνονται τα στοιχεία 21 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99,88% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής, σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2015. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 11 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής και 10 είναι Μικτές.

Ολόκληρη η έρευνα εδώ.

Προηγούμενο άρθροΟ Σ.Α.Δ.Χ. καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση
Επόμενο άρθροΣτατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής 1ο 6μηνο2016