Όμιλος Generali: Λειτουργικό αποτέλεσμα €1,2 δις το 1ο τρίμηνο

Νέα στρατηγική στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Στα €500 δισ. αναμένεται να φτάσουν μέχρι το 2020 τα συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου

Σε σύσκεψη υπό την προεδρία του κ. Gabriele Galateri di Genola, στις 11 Μαΐου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali ενέκρινε τις ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες έως την 31η Μαρτίου 2017.

Σύμφωνα με τον CFO του Ομίλου Generali, κ. Luigi Lubelli (φωτ.), «τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν την άριστη απόδοση από πλευράς κερδοφορίας και κεφαλαιακής ισχύος του Ομίλου».

Πιο συγκεκριμένα:

  • Το λειτουργικό αποτέλεσμα υπερέβη τα €1,2 δις (+ 4,2%). Οι επιδόσεις του κλάδου Περιουσίας και Ατυχημάτων παραμένουν σταθερές, ενώ οι κλάδοι Ζωής και Χρηματοοικονομικών βελτιώνονται περαιτέρω.
  • Το Combined Ratio βρίσκεται στα επίπεδα του 93,1% (+1,1 p.p.), παρά τις αυξημένες αξιώσεις λόγω καταστροφών. Εξαιρετική κερδοφορία καταγράφηκε στις Ασφαλίσεις Ζωής, με έντονη ανάπτυξη του περιθωρίου των νέων εργασιών στο 37,8%.
  • Το λειτουργικό RoE αυξήθηκε κατά 13,6% (+0,1 p.p.), και πάλι σύμφωνα με τον στόχο (> 13%).
  • Τα ασφάλιστρα ξεπέρασαν τα €19,2 δις (-2,5%), με τον κλάδο Περιουσίας & Ατυχημάτων να καταγράφει αύξηση (+ 1,9%), ενώ στις Ασφαλίσεις Ζωής η πειθαρχημένη προσέγγιση συνεχίζεται (-4,6%).
  • Το καθαρό αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε σταθερά στα €0,5 δισ. (-9%). Η μείωση οφείλεται στο χαμηλότερο μη λειτουργικό αποτέλεσμα των επενδύσεων, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των πραγματοποιηθέντων κερδών και της ισχυρότερης επίδρασης της φορολογίας στην ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον Ρυθμιστικό δείκτη Φερεγγυότητας (Regulatory Solvency Ratio) στο 178% και τον Οικονομικό Δείκτη Φερεγγυότητας (Economic Solvency Ratio) στο 195%.

 

Νέα στρατηγική για τη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

Η Generali ανακοίνωσε στις 11 Μαΐου μια νέα στρατηγική για τη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της, που απευθύνεται στις ανάγκες των ασφαλιστικών εταιρειών και των ιδιωτών σε περιβάλλον χαμηλού επιτοκίου. Η νέα στρατηγική διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων βασίζεται σε δύο πυλώνες: τη διεύρυνση των επενδυτικών δυνατοτήτων και την προσφορά εξατομικευμένων επενδυτικών λύσεων σε ευρωπαϊκές εταιρείες και μεμονωμένους πελάτες.

Αποτέλεσμα αυτού του μετασχηματισμού θα είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και η μείωση κατά 16% του δείκτη κόστος/έσοδα σε 55% έως το 2020. Η στρατηγική αυτή στοχεύει σε καθαρό αποτέλεσμα της μονάδας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ύψους €300 εκατ. ετησίως μέχρι το 2020, προσθέτοντας €150 εκατ. στα καθαρά κέρδη του Ομίλου. Τα συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να φτάσουν μέχρι το 2020 τα €500 δισ.

Ο κ. Tim Ryan, Group Chief Investment Officer and CEO of Asset & Wealth Management, δήλωσε σχετικά: «Με το τρέχον υπό διαχείριση ενεργητικό μας να φτάνει τα 450 δισ. ευρώ στην Ευρώπη, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να εσωτερικεύσουμε τη διαχείριση ενός μεγαλύτερου μέρους των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων μας και να βελτιστοποιήσουμε τις δραστηριότητές μας για να μειώσουμε το κόστος.

Θα δημιουργήσουμε ελκυστικές επιμέρους πλατφόρμες που θα συγκεντρώνουν ήδη υπάρχουσες και νέες, εξειδικευμένες επενδυτικές δεξιότητες και που όλες θα επωφεληθούν από μια ισχυρή κεντρική πλατφόρμα. Η Generali διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα της διαχείρισης ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η νέα μας ομάδα ασφαλιστικών λύσεων θα είναι αφιερωμένη στην αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των €9 τρις των περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται σε όλη την ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία. Επιπλέον, οι μεμονωμένοι πελάτες θα επωφεληθούν από ένα ευρύτερο φάσμα καινοτόμων επενδυτικών λύσεων από την πλατφόρμα μας πολλαπλών στρατηγικών υψηλής πίστης. Η νέα μας στρατηγική θα διασφαλίσει την οικονομική επιτυχία των πελατών μας και στοχεύουμε να γίνουμε ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης για τις επενδύσεις τους».