Σεμινάριο για την Ασφάλιση Δομικών Έργων από το ΑΙΚ

Σεμινάριο με θέμα την Ασφάλιση Δομικών Έργων διοργανώνει το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου, στις 8 Ιουνίου 2017, από τις 8.30π.μ. – 5.00μ.μ., στο Ασφαλιστικό Κέντρο (Ζήνωνος Σώζου 23, 4ος όροφος, Λευκωσία).

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Μιλτιάδης Μιλτιάδου, Ανεξάρτητος Σύμβουλος Ασφαλίσεων και Διαχείρησης Κινδύνων.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να καταρτίσει τους συμμετέχοντες σε θέματα Ασφαλίσεων έργων υπό ανέγερση και ειδικότερα να αναλυθούν οι απαιτήσεις για ασφάλιση των Δομικών Συμβολαίων και να συγκριθούν με τις καλύψεις που προσφέρει η Ασφαλιστική Βιομηχανία.

Με την ολοκλήρωσή του οι καταρτιζόμενοι:

  • θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα μπορούν να ερμηνεύουν τους όρους του ασφαλιστηρίου κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων
  • θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και θα είναι ικανοί να εφαρμόζουν επαγγελματικές τεχνικές για να αποφασίσουν με ποιους όρους να ασφαλίζουν δομικά έργα
  • θα βελτιώσουν τη στάση τους και συγκεκριμένα θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις έγκυρες και νόμιμες απαιτήσεις που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων
  • θα γνωρίζουν και άλλους τύπους ασφαλίσεων που ενδιαφέρουν την οικοδομική βιομηχανία.

Η δήλωση συμμετοχής, μαζί με τα δικαιώματα, πρέπει να αποσταλούν στο ΑΙΚ το αργότερο μέχρι τις 2 Ιουνίου 2017. Στις δηλώσεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες: Αντρέας Ευσταθίου, Τηλ.: 22761530, Fax: 22764559, e-mail: info@iic.org.cy, web: www.iic.org.cy