Αναστάσιος Κασκαρέλης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Yδρογείου, «Έχουμε επιλέξει την αυτοδύναμη ανάπτυξη»

261
Συνέντευξη στο Δ. Ρουχωτά

«Το όραμά μου ήταν η έδρόγειος να γίνει η εταιρία της περιφέρειας», επισημαίνει ο κ. Αναστάσιος Κασκαρέλης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της έδρογείου ΑΑΑΕ, μιλώντας μας για τη στρατηγική απόφαση που ελήφθη τη δεκαετία του ’90 και καθόρισε την πορεία και την παρουσία της Εταιρίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Απόφαση που, όπως υπογραμμίζει, υποστηρίχθηκε από υψηλής ποιότητας και κύρους συνεργάτες και από επενδύσεις σε ακίνητα, η συνολική αξία των οποίων, στο τέλος του τρέχοντος έτους, θα ανέλθει στο ποσό των Ä 65.000.000. 
Ο κ. Κασκαρέλης αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω επέκτασης εκτός συνόρων και υπογραμμίζει ότι επιλογή του είναι η αυτοδύναμη ανάπτυξη της Εταιρίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείει μία στρατηγική συμμαχία για τα προϊόντα του κλάδου ζωής. 
Μιλώντας για το ρόλο της ΕΑΕΕ, τον οποίο θεωρεί σημαντικό, ο κ. Κασκαρέλης επισημαίνει ότι θα πρέπει «να μη μένει αδρανής οσάκις εμφανίζονται συμπτώματα μη εύρυθμης λειτουργίας από μέλη της, καθώς και συμπτώματα αθέμιτου ανταγωνισμού», ενώ αναφερόμενος στη νέα εποπτική αρχή υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίος εκ μέρους της ο ουσιαστικός έλεγχος των εταιριών και η πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Αν σας ζητούσα, κύριε Κασκαρέλη, να κάνετε μία αναδρομή στο παρελθόν, στο ξεκίνημα της έδρογείου το 1973, ποιες “στιγμές” από την πορεία της Εταιρίας θα προτάσσατε ως τις σημαντικότερες; 
Α.Κ.:
 Η στρατηγική απόφαση που επηρέασε τη μετέπειτα πορεία της έδρο-γείου, πάρθηκε τη δεκαετία του ’90, και ήταν η ανάπτυξη της παραγωγής της Εταιρίας στην περιφέρεια και όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα. απόφαση που έπρεπε, όμως, να υποστηριχθεί από υψηλής ποιότητας και κύρους συνεργάτες και να συνοδευτεί από επενδύσεις σε ακίνητα, και για τη διαχείριση της παραγωγής και για τη σημειολογία «του ήρθαμε για να μείνουμε». Το όραμά μου ήταν η έδρόγειος να γίνει η εταιρία της περιφέρειας και όχι “περιφερειακή εταιρία”.
Σημαντικός σταθμός στην πορεία της έδρογείου ήταν το έτος 1998, όταν αποφασίσαμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όχι μόνο από τους υπάρχοντες μετόχους, αλλά και με την είσοδο νέων μετόχων, κυρίως από τους τότε συνεργάτες της Εταιρίας. Έτσι, με τις διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού μας κεφαλαίου καταφέραμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να δεκαπλασιάσουμε το μετοχικό μας κεφάλαιο, δημιουργώντας έτσι μια ισχυρή οικονομική βάση για την Εταιρία, η οποία είναι το προαπαιτούμενο της επιτυχίας. Το όραμά μου ήταν να ξεφύγει η έδρόγειος από τις μικρές εταιρίες και να εδραιωθεί στις πρώτες θέσεις των μεγάλων, φερέγγυων και διαχρονικών ασφαλιστικών εταιριών.    
Την ίδια χρονική περίοδο, αποφασίσαμε ότι η Εταιρία θα πρέπει να πραγματοποιεί κέρδη μόνο από τις ασφαλιστικές της εργασίες και να επενδύει σε ακίνητα, και να μην καταφύγει σε άλλες μορφές επενδύσεων με ρίσκο. 
Τέλος, το έτος 2002 αποφασίσαμε την επέκταση της Εταιρίας και εκτός συνόρων, με την ίδρυση και λειτουργία της έδρογείου Κύπρου, με την ίδια φιλοσοφία και τις ίδιες αρχές.  

Εντυπωσιακά όσα αναφέρετε, αλλά θα ήθελα να γίνετε πιο συγκεκριμένος. Αναλύστε μου σας παρακαλώ το σκεπτικό της απόφασης για ανάπτυξη της παραγωγής στην επαρχία.
Α.Κ.:
 Το βασικότερο στοιχείο που επέδρασε στη λήψη αυτής της απόφασης, ήταν ότι η περιφέρεια ήταν “παρθένο έδαφος” για την ανάπτυξη παραγωγής, αφού οι εταιρίες έριχναν το κύριο βάρος της ανάπτυξης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικούσε σχεδόν ο μισός ελληνικός πληθυσμός, που είχε στην κατοχή του και τα περισσότερα οχήματα. Επιπλέον, από έρευνες που είχαμε πραγματοποιήσει, προέκυπτε ότι η συχνότητα ζημίας και το ποσοστό ζημιάς ήταν σαφώς χαμηλότερο από αυτό των μεγάλων αστικών κέντρων. Και τέλος, λόγω των προσωπικών σχέσεων της Εταιρίας με τον ασφαλιστή και αυτού με την πελατεία του, ήταν ευχερέστερος ο έλεγχος της ποιότητας της παραγωγής.     

Με τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δώσατε στους ασφαλιστές σας την ευκαιρία να γίνουν μέτοχοι της εταιρίας. Πόσο έχει συντελέσει αυτό στην ανάπτυξη της έδρογείου;
Α.Κ.:
 Είναι αυτονόητο ότι η είσοδος ασφαλιστών μας στο μετοχολόγιο της εταιρίας επιδρά θετικά στην εταιρία για τους ακόλουθους λόγους: α) χτίζεται αρχικά μία σχέση διαρκείας μεταξύ ασφαλιστή και εταιρίας, η οποία είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές, β) ο ασφαλιστής νιώθει την εταιρία δική του, νιώθει ότι ανήκει σε μία οικογένεια, μία ομάδα ανθρώπων με κοινά συμφέροντα, και για το λόγο αυτό είναι πιο προσεκτικός στην ανάληψη κινδύνων και στη διαχείριση της ζημιάς, γ) έχει πιο ισορροπημένη σχέση με τον πελάτη του, καθόσον δεν αναλαμβάνει μονομερείς υπέρ του πελάτη θέσεις, δ) μέσω των γενικών συνελεύσεων της εταιρίας, συναποφασίζει για την πορεία της και ε) έχει επιπλέον δικαίωμα απολαβής εκ των κερδών της εταιρίας, στην επίτευξη των οποίων έχει συμμετοχή. 

Πέρα από τα παραπάνω που αφορούν τους ασφαλιστές που είναι και μέτοχοι της εταιρίας, θα ήθελα να μας πείτε τι επιπλέον εφόδια δίνετε στους συνεργάτες σας της πρώτης γραμμής. 
Α.Κ.:
 Αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την παραγωγή μας σχεδόν αποκλειστικά με μεμονωμένους ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλιστές, με τους οποίους μπορούσαμε να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και μακροχρόνιας συνεργασίας, γιατί αποδίδω τεράστια σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα. 
Μας εμπιστεύθηκαν άνθρωποι με κύρος, ποιότητα και υψηλό επαγγελματισμό και έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να τους παρέχουμε ασφάλεια. Ασφάλεια για τον ασφαλιστή μας, με την έννοια της εξασφάλισης του εισοδήματός του και του επαγγελματικού του μέλλοντος. Έτσι, έχουμε ορίσει σε κάθε περιοχή έναν ανώτατο αριθμό ασφαλιστών, τον οποίο δεν υπερβαίνουμε, προκειμένου να μη μειώνεται ο εν δυνάμει αριθμός πελατών για τους υπάρχοντες συνεργάτες μας. Έχουμε αποκλείσει την παραγωγή απευθείας από την εταιρία ή μέσω του διαδικτύου. Έχουμε αποκλείσει τις αντιπροσωπίες αυτοκινήτων με ιδιαίτερο τιμολόγιο. Αυτά είναι όσα δεν κάνουμε. 
Παράλληλα, συνεχώς επενδύουμε στην εκπαίδευση των συνεργατών μας, διατηρούμε μια τακτικότατη επικοινωνία με αυτούς μέσω διοργάνωσης ημερίδων ανά περιοχή για αμφίδρομη επικοινωνία και επιτόπου επίλυση προβλημάτων, και βεβαίως έχουμε έναν κανονισμό με επιπλέον παροχές (Bonus), με βάση τον οποίο επιβραβεύουμε την προσπάθεια των ασφαλιστών μας. 

Μας είπατε ότι έχετε επιλέξει τις επενδύσεις σε ακίνητα ως τον πλέον αποδοτικό και σίγουρο τρόπο επένδυσης. Θέλετε να μας μιλήσετε για τα ακίνητα της Εταιρίας;
Α.Κ.:
 Θεωρούσαμε ότι η επένδυση σε ακίνητα εξασφαλίζει σιγουριά και αποδόσεις με τη δημιουργία υπεραξιών για την Εταιρία. Παράλληλα είναι προβολή, γιατί είναι κάτι εμφανές αλλά και εξόχως λειτουργικό για τη διαχείριση της παραγωγής. Έτσι, η Εταιρία σχεδίασε και υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε ιδιόκτητα ακίνητα. 
Αυτή τη στιγμή βαίνει προς ολοκλήρωση η ανέγερση του ιδιόκτητου κτηρίου στη λεωφόρο Συγγρού, όπου θα μεταστεγασθούν τα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα, ολικής επιφάνειας 9.000 τ.μ., επένδυση ύψους a13.000.000, από την οποία εκτός των άλλων ωφελημάτων θα προκύψει και μία υπεραξία για την Εταιρία ύψους a9.500.000, που θα ενισχύσει τα ίδια κεφάλαιά της. Ομοίως έχουν ξεκινήσει εργασίες ανέγερσης του κτηρίου στην Κόρινθο και αναμένεται η άδεια οικοδομής για ανέγερση και άλλου κτηρίου στην Τρίπολη. Από τα δύο αυτά ακίνητα θα προκύψει μία συνολική υπεραξία της τάξεως των a5.500.000, με σημερινές τιμές. Ταυτόχρονα, ανεγείρεται και ακίνητο της Εταιρίας στη Λάρνακα της Κύπρου, με υπεραξία για την εταιρία ύψους a2.500.000 σε σημερινές τιμές. 
Θα πρέπει να τονίσω ότι ήδη διαθέτουμε ιδιόκτητα κτήρια στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα και στα Τρίκαλα, και βεβαίως μια σειρά ιδιόκτητων γραφείων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. 
Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου στα ακίνητα, η συνολική τους αξία θα ανέλθει στο ποσό των a65.000.000, στο τέλος του τρέχοντος έτους. 

Πείτε μας παρακαλώ πώς διαμορφώθηκαν τα παραγωγικά στοιχεία της έδρογείου κατά τη χρήση του 2007 και αν είστε ικανοποιημένος.
Α.Κ.:
 Η παραγωγή μας και τα δικαιώματα για τη χρήση του 2007 ανήλθαν στο ποσό των a129.000.000, αυξημένο κατά ποσοστό 22% σε σχέση με την παραγωγή του 2006, ποσοστό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου αύξησης της αγοράς.
Το 2007 προβήκαμε επίσης σε ήπια αναπροσαρμογή των ασφαλί-στρων, αυξάνοντας το μέσο όρο ασφαλίστρων κατά 14% (από στοιχεία της ΥΣΑΕ). 
Η αναπροσαρμογή κρίθηκε απαραίτητη για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Εταιρίας, αντιμετωπίζοντας την αύξηση συχνότητας των ατυχημάτων και την αύξηση του κόστους για την αποκατάσταση των ζημιών. Με την πολιτική μας αυτή και την άμεση πληρωμή των ζημιών, οι εκκρεμείς ζημιές της Εταιρίας παρέμειναν ισάριθμες με την προηγούμενη χρήση. Επομένως, το 2007 ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά για την έδρόγειο, ενισχύθηκε περαιτέρω η οικονομική της βάση και έχουμε πλέον προετοιμασθεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εφαρμογής των ΔΛΠ και των όποιων κανόνων εποπτείας ήθελαν θεσπισθεί.  

Τον Ιούλιο του 2002 ιδρύσατε την Υδρόγειο Κύπρου ΛΤΔ. Πώς διαμορφώνονται σήμερα τα παραγωγικά και οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας;
Α.Κ.:
 Η ίδρυση και λειτουργία της Υδρογείου Κύπρου ήταν το πρώτο βήμα για την εκτός συνόρων επέκταση της έδρογείου. Επιλέξαμε την Κύπρο, αφενός μεν γιατί είναι ένα κομμάτι του Ελληνισμού, αφετέρου, γιατί η γεωγραφική της θέση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω επέκτασης στις χώρες της Μέσης Ανατολής, με τις οποίες η Κύπρος διατηρεί ισχυρούς δεσμούς, και τις χώρες της Μεσογειακής Αφρικής, όταν θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις, πράγμα που κατά τη γνώμη μου δεν απέχει και πάρα πολύ.
Η Υδρόγειος Κύπρου αναπτύχθηκε με τις ίδιες επιτυχημένες στρατηγικές, την ίδια φιλοσοφία και δεοντολογία, με αποτέλεσμα να γίνει αμέσως αποδεκτή από την κυπριακή αγορά. Ξεκίνησε με μετοχικό κεφάλαιο €1.500.000, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των €3.500.000, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της υπολογίζεται ότι στο τέλος του 2008 θα ξεπεράσουν τα €5.000.000, όταν θα ολοκληρωθεί και εκεί το πρόγραμμα επένδυσης σε ιδιόκτητα ακίνητα. Η παραγωγή της σήμερα ανέρχεται σε  €7.000.000, με στόχο το 2008 να έχει ξεπεράσει το ποσό των €10.000.000, και βεβαίως η εταιρία παρουσιάζει κερδοφορία. 

Κύριε Κασκαρέλη, είπατε ότι η Υδρόγειος Κύπρου ήταν το πρώτο βήμα επέκτασης της έδρογείου εκτός συνόρων. Στους στόχους σας περιλαμβάνεται περαιτέρω ανάπτυξη εκτός συνόρων, αυτόνομα ή μέσω κάποιας συνεργασίας;
Α.Κ.
: Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, παρακολουθούμε την εξέλιξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας σε επιλεγμένες χώρες, που κατ’ αρχήν μας ενδιαφέρουν, και αναζητούμε την κατάλληλη ευκαιρία για να επιχειρήσουμε το επόμενο βήμα μας. ¶λλωστε, η δυνατότητα αυτή είναι μία από τα ελάχιστα θετικά της παγκοσμιοποίησης. 

Πριν περάσω σε άλλη ενότητα ερωτήσεων, θα ήθελα να μας πείτε σήμερα, 35 χρόνια μετά την ίδρυσή της, ποια θεωρείτε τα βασικά χαρακτηριστικά της έδρογείου;
Α.Κ.:
 Η φιλοσοφία μου και το συνακόλουθο “χτίσιμο” της έδρογείου στηρίχθηκε σε δύο πυλώνες: την οικονομική ευρωστία της εταιρίας και τον ανθρώπινο παράγοντα.
Από όσα σας ανέπτυξα προηγουμένως αποδεικνύεται ότι η εταιρία σήμερα στηρίζεται σε μία στερεή οικονομική βάση, την οποία φροντίζουμε συνεχώς να διευρύνουμε. Η αξιοπιστία και φερεγγυότητά της είναι δεδομένες και αναμφισβήτητες. 
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εκείνος ο οποίος διαφοροποιεί την εταιρία μας. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι αναντικατάστατος και η έμπνευσή του είναι ο κινητήριος μοχλός κάθε δραστηριότητας. Έτσι, όχι μόνο αφήσαμε τους ανθρώπους μας, αλλά και τους ενισχύσαμε να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και να δημιουργήσουν στην εργασία τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας “οικογενειακής δομής” στην εταιρία, η οποία με τη σειρά της συνετέλεσε στην άριστη επικοινωνία όλων, στην αμεσότητα στις σχέσεις και στο εξαιρετικά υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους, που κατά οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε επαφή με την Εταιρία. 
Στο σημερινό περιβάλλον, που απαιτεί ταχύτητα, ευελιξία, γνώσεις, καινοτόμες ιδέες και εστίαση στον πελάτη-καταναλωτή, από τις παραμέτρους που ορίζουν την επιτυχία της επιχείρησης είναι οι άυλες, αυτές που συνδέονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο, αφού δεν αντιγράφονται και δεν μεταφέρονται στον ανταγωνισμό.     
Η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και η ταχεία επίλυση κάθε προβλήματος είναι επίσης χαρακτηριστικά της Εταιρίας, όμως το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, επίτευγμα και χαρακτηριστικό είναι η τάχιστη πληρωμή των ζημιών, και η επί σειρά ετών παραμονή της εταιρίας στις τρεις πρώτες θέσεις του Φιλικού Διακανονισμού.  
Τέλος, η ύπαρξη οράματος για την Εταιρία και το μέλλον της είναι ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της, αφού η δύναμη του οράματος λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης, κινητοποίησης και δέσμευσης. Με  όραμα να δημιουργήσουμε μία μεγάλη, φερέγγυα, αξιόπιστη και διαχρονική Εταιρία εμπνέουμε το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας, το οποίο αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα την εικόνα ενός καλύτερου μέλλοντος, βλέποντας ταυτόχρονα και τη δική του καλύτερη θέση μέσα στο προσδοκώμενο καλύτερο μέλλον της Εταιρίας.    

Με βάση όλα τα παραπάνω που μας αναπτύξατε προκύπτει η καλή εικόνα της εταιρίας στην αγορά κι έτσι καταλαβαίνω γιατί η έδρόγειος αποτελεί ιδιαίτερο “στόχο” εξαγοράς από τις μεγαλύτερες εταιρίες. Τι θα λέγατε επ’ αυτού; 
Α.Κ.:
 Είναι εξόχως κολακευτικό να σε θεωρούν “στόχο” με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σου. Εμείς, όμως, έχουμε επιλέξει την αυτοδύναμη ανάπτυξη, χωρίς να αποκλείουμε μία στρατηγική συμμαχία για τα προϊόντα του κλάδου ζωής, με την είσοδο στρατηγικού εταίρου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μας. Μας ενδιαφέρει η διαχρονικότητα και ο ελληνικός χαρακτήρας της εταιρίας.       

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας θέσω κάποια γενικότερα ερωτήματα. Κατ’ αρχάς, η προσαρμογή της εθνικής μας νομοθεσίας στα οριζόμενα στην 5η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς και πόσο θα επηρεάσει την ελληνική ασφαλιστική αγορά και ειδικότερα τις ασφαλιστικές εταιρίες που καταγράφουν μεγάλη παραγωγή στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων;
Α.Κ.:
 Είναι βέβαιο ότι η εναρμόνιση θα επηρεάσει τις δραστηριοποιούμενες στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων εταιρίες, κατά πολλούς τρόπους. Πρώτον, θα οδηγηθούμε αναγκαστικά σε αύξηση των ασφαλίστρων, καθόσον το σημερινό ασφάλιστρο δεν θα επαρκεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων. Δεύτερον, θα επηρεάσει τη σχέση μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και των αντασφαλιστών της. Έτσι, οι εταιρίες που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των αντασφαλιστών τους και έχουν καλή συνεργασία μαζί τους, όπως η έδρόγειος, δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Εταιρίες, όμως, που δεν έχουν σωστή αντασφαλιστική κάλυψη θα κληθούν να καταβάλουν υψηλότερα αντασφάλιστρα, τα οποία βεβαίως θα μετακυλήσουν στον καταναλωτή. Εμείς, πάντως, έχουμε ήδη αντασφαλιστική κάλυψη για €50.000.000, και από αρκετού χρόνου παρέχουμε αύξηση της κάλυψης των ορίων στις σωματικές βλάβες μέχρι του ποσού των €.000.000. 
Προσέτι με τα νέα όρια της οδηγίας, οι εταιρίες θα πρέπει να σχηματίσουν μεγαλύτερα αποθέματα εκκρεμών ζημιών και μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Εμείς στον ισολογισμό του 2007 έχουμε καλύψει 150% αποθέματα με βάση τα καθαρά ασφάλιστρα στον κλάδο αυτοκινήτου, και το 2008 προγραμματίζουμε να υπερβούμε το ποσοστό των 170%, εξασφαλίζοντας έτσι την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξή μας. 
Εκείνο όμως το οποίο θεώρησα εξ αρχής αναγκαίο στοιχείο, πριν την εφαρμογή της οδηγίας, είναι η ανάγκη καθιέρωσης εκ μέρους της πολιτείας συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού των χρηματικών απαιτήσεων για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, λόγω του ότι η αύξηση των ορίων καλύψεως επηρεάζει το κόστος των αποζημιώσεων, εξαιτίας της τάσης των Δικαστηρίων να αυξάνουν τις αποζημιώσεις όταν αυξάνονται τα διαθέσιμα ποσά. Περαιτέρω θα έλεγα ότι όσον αφορά τη χρηματική ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί η έννοια της οικογένειας, ώστε να περιλαμβάνει μόνο τους συγγενείς πρώτου βαθμού, καθώς και να αποσυνδεθεί από την «κοινωνική και οικονομική κατάσταση» του παθόντος. 

Επομένως, είναι απολύτως αναγκαίο να ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη όχι μόνο η 5η Οδηγία αλλά το σύνολο των ευρωπαϊκών κεκτημένων, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε για πραγματική εναρμόνιση. 
Πιστεύετε στο ρόλο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών; Πώς μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες της προς τα μέλη της και το θεσμό;
Α.Κ.: 
Ναι, πιστεύω στο ρόλο της Ένωσης και τη στηρίζω και με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. Η Ένωση είναι το συνδικαλιστικό όργανο των ασφαλιστικών εταιριών και είναι φυσική η ύπαρξη διαφορετικών συμφερόντων μεταξύ των μελών της. Μέσα όμως από τον καλόπιστο διάλογο γίνεται δυνατή η διαμόρφωση κοινών θέσεων, τουλάχιστον στα μείζονα θέματα, και σε τελική ανάλυση είναι καλύτερα να εκφράζονται απόψεις και θέσεις δημόσια, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση της συνέπειας λόγων και έργων.  
Η Διοίκηση, το επιστημονικό και εν γένει το προσωπικό της Ένωσης έχουν να επιδείξουν ένα αξιοζήλευτο έργο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα είχε παραχθεί αν δεν υπήρχε αυτή. Όμως, θα πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης, ώστε το πενιχρό ποσοστό του 2,02 % του ΑΕΠ που αντιστοιχεί στην παραγωγή ασφαλίστρων, να ανέλθει την επόμενη τριετία στο 4% του ΑΕΠ. 
Η επίτευξη του στόχου αυτού συνδέεται στενά με την αναβάθμιση της αξιοπιστίας των ασφαλιστικών εταιριών. Θα πρέπει, επιτέλους, να τολμήσει και να μη μένει αδρανής οσάκις εμφανίζονται συμπτώματα μη εύρυθμης λειτουργίας από μέλη της, καθώς και συμπτώματα αθέμιτου ανταγωνισμού, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της όσον αφορά τους σκοπούς της και τη διαδικασία τήρησης αυτού.     

Οι υψηλές προσδοκίες από την ίδρυση και λειτουργία της Επ.Ε.Ι.Α. είναι κατά τη γνώμη σας δικαιολογημένες ή ευχολόγια; 
Α.Κ.:
 Η μέχρι σήμερα λειτουργία των κάθε μορφής και αντικειμένου ανεξάρτητων αρχών έχει αποδώσει αρκετά. Κάθε δραστηριότητα, όμως, κρίνεται από το παραγόμενο έργο. Για τη συγκεκριμένη αρχή πιστεύω κατ’ αρχήν ότι οι όποιες προσδοκίες έχουν δημιουργηθεί έχουν βάση. Οι υψηλές προσδοκίες συνίστανται στο κατά πόσο θα λειτουργήσει στο θέμα του ουσιαστικού ελέγχου των εταιριών και κυρίως στην πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού, κυρίως μέσω του ασφαλίστρου, το οποίο όλοι το θεωρούν πτωχευτικό, αλλά πάντα όσον αφορά τους άλλους μόνο. Επίσης, αναμένουμε έλεγχο και στα αποθέματα και τα απαιτούμενα κεφάλαια των εταιριών, αφού ακόμη και από τα στοιχεία που δημοσιεύονται επίσημα αποδεικνύεται ότι υπάρχουν εταιρίες που τιμολογούν κάτω του κόστους. 
Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι με τη λειτουργία της θα ανεβεί ο πήχης και θα αναγκασθούν όλοι να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές που υπάρχουν ή θα θεσμοθετηθούν. 

Και η τελευταία ερώτηση: τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει ώστε και η ελληνική ασφαλιστική αγορά να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης ανάλογους του ευρωπαϊκού μέσου όρου;
Α.Κ.: Καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης του καταναλωτή. Είναι ένα εξόχως δύσκολο έργο και ειδικά απέναντι σε ένα καταναλωτικό κοινό όπως το ελληνικό, που αντιμετωπίζει την ασφάλιση ως μία περιττή πολυτέλεια ή, όπου είναι υποχρεωτική εκ του νόμου, ως μία υποχρέωση την οποία πρέπει να εκπληρώσει με το μικρότερο δυνατό κόστος. 
Το έργο αυτό ανήκει κυρίως στους διαμεσολαβούντες, οι οποίοι είναι και οι άμεσα ερχόμενοι σε επαφή με τους πελάτες, και ακόλουθα στις εταιρίες, οι οποίες πρέπει να πείθουν ότι θα είναι παρούσες όταν θα επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, για να αποκαταστήσουν την επελθούσα ζημία.

Προηγούμενο άρθροActiva: Καθαρά κέρδη προ φόρων 4,3 εκατ. ευρώ το 2007
Επόμενο άρθροΜακρίνα Πάλλα, H ασφαλίστρια της Εθνικής, που αναδείχθηκε κορυφαία από τον ΠΣΑΣ