Απρίλιος 2013: Γεγονός το ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ!

369

To Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α. – Ε.Α.Π.Α.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.) είναι γεγονός, που το πιστοποιεί η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 22ας Φεβρουαρίου 2013 (Αρ. Φύλλου 411).

Οι περίπου 18.000 υπαγόμενοι στο Ταμείο (5.000 συνταξιούχοι και 13.000 ασφαλισμένοι, περίπου) αξιώθηκαν την ένταξή τους στο ένα από τα τέσσερα συνολικά Επαγγελματικά Ταμεία που εγκρίθηκε η αυτόνομη λειτουργία τους.
Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά:
1. Οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του «Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)», κατά την ημέρα ίδρυσης του Ταμείου.
2. Τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά κύριο επάγγελμα, εφόσον για την απασχόλησή τους αυτή υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης:
2α) στις έδρες, διευθύνσεις, υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων ασφάλισης και αντασφάλισης, που λειτουργούν στην Ελλάδα. Επίσης, οι απασχολούμενοι στα υποκαταστήματα ή πρακτορεία των ημεδαπών επιχειρήσεων ασφάλισης, τα οποία λειτουργούν στην αλλοδαπή, εφόσον για την απασχόλησή τους αυτή συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον ελληνικό φορέα κύριας ασφάλισης.?
2β) στις διευθύνσεις και υποκαταστήματα των ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα νομίμως, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που ασκεί επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα.
2γ) στα επαγγελματικά Σωματεία των ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών κάθε κλάδου, που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και στα επαγγελματικά σωματεία των ασφαλιστικών υπαλλήλων.
2δ) στο Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Πράσινων Καρτών), στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, καθώς και σε κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στα πλαίσια λειτουργίας του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
2ε) στους ασφαλιστικούς πράκτορες, στις εταιρείες ασφαλιστικής πρακτόρευσης, στους μεσίτες ασφαλίσεων, στις εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων, στους ασφαλιστικούς συμβούλους, στους συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, στους πραγματογνώμονες που διενεργούν εκτιμήσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και στους νομίμους αντιπροσώπους αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών, εφόσον έχουν κύρια απασχόληση με τις ασφαλιστικές εργασίες των εργοδοτών τους, η οποία αποδεικνύεται με υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, υποβαλλόμενες από τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη.
2στ) στο Ταμείο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.
(Για τους προαιρετικά υπαγόμενους στο Ταμείο, αναζητήστε στην ιστοσελίδα της «Α.Α.» την Απόφαση έγκρισης του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, που παραθέτουμε ολόκληρη).
Διευθυντής στο Ταμείο ορίστηκε ο έγκριτος ασφαλιστής, κ. Νίκος Νανόπουλος.
Το Ταμείο, κατά την έναρξη λειτουργίας του την 1η Μαρτίου 2013 και μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ., διοικείται από εξαμελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η θητεία της οποίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 18 μήνες. Για λόγους ιστορικούς, παραθέτουμε τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά):

Διοικούσα Επιτροπή Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Πρόεδρος Χρ. Παπαδόγιαννης Β. Μπουλουγούρης
Αντιπρόεδρος Μ. Αντωνάκη Ευ. Βαρουχάκη
Γεν. Γραμματέας Εμ. Χατζάκης Αρ. Χρηστίδης
Μέλος Ι. Πετσαλάκης Γ. Συκαμιάς
Μέλος Κ. Παπαμιχαλόπουλος Ι. Χατζηιωσήφ
Μέλος Ι. Πολίτης Π. Αγιασματζής

 

Είναι, και μόνον για τη Σύσταση αυτή, η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος άξια συγχαρητηρίων, για τη μεθοδευμένη και αποτελεσματική δουλειά της. Σημειώνουμε ότι, πριν από αυτό, η ΟΑΣΕ πέτυχε αυτή καθαυτή τη δυνατότητα εξαίρεσης του Ταμείου, κατά τη διάρκεια ψήφισης του νομικού πλαισίου.

Είναι, και μόνον για τη Σύσταση αυτή, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος άξια συγχαρητηρίων, που συνέπραξε, αποτελώντας παράδειγμα εργοδοτικής ευαισθησίας αλλά και συνεννόησης με τους εργαζόμενους.
Ασφαλώς και πρέπει να μην κηλιδωθεί το σπουδαίο αυτό γεγονός για τον ασφαλιστικό κλάδο με τον αποκλεισμό των εκπροσώπων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, αν και το ποσοστό τους στο σύνολο των υπαγομένων στο Ταμείο είναι μικρό.

Αναζητήστε ολόκληρο το ΦΕΚ, που αφορά τη δημιουργία του Τ.Ε.Α. – Ε.Α.Π.Α.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ. στην ενότητα Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Προηγούμενο άρθροAXA: Με συνέπεια και υπευθυνότητα καλύπτει τους Έλληνες στην υγεία
Επόμενο άρθροΕΙΑΣ: Χειρισμός πελατών σε περίοδο κρίσης