Ασφάλιση Αυτοκινήτου: Αλλαγές στην τιμολόγηση κι όχι μόνο

Νέες Tεχνολογίες και Ασφάλιση Αυτοκινήτου
Μέρος 3ο

Μας μιλούν οι κ.κ. Πάνος Κούβαλης, Νατάσα Αισώπου και Μανώλης Μαρσέλος

Το αφιέρωμα “Νέες τεχνολογίες και Ασφάλιση Αυτοκινήτου” ολοκληρώνεται σήμερα.

Σκοπός μας ήταν να δούμε πώς προσεγγίζει η ελληνική ασφαλιστική αγορά τις αλλαγές που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες στην ασφάλιση αυτοκινήτου και πόσο έτοιμη είναι η αγορά μας να υποδεχτεί τα “έξυπνα” αυτοκίνητα και τα telematics.

8 + 1 στελέχη μας απάντησαν στις εξής ερωτήσεις:

Ερώτημα 1ο
Πώς (και αν) προσεγγίζει η ελληνική ασφαλιστική αγορά και ειδικότερα η εταιρεία σας το θέμα της ασφάλισης των “έξυπνων” αυτοκινήτων; Πόσο κοντά μας είναι και πώς θα μας επηρεάσει ως καταναλωτές και εταιρείες;

Ερώτημα 2ο
Τι διαφορές στην προσέγγιση της ασφάλισης αυτοκινήτου μέσω των telematics πιστεύετε ότι θα υπάρξουν;

 

 

 

kouvalisΠάνος Κούβαλης,
Motor Underwriting Manager, Interamerican P&C S.A.:

«Έως το 2020 θα υπάρξουν οχήματα διαθέσιμα τα οποία θα φέρουν την συγκεκριμένη τεχνολογία, στον βαθμό που θα έχει δημιουργηθεί και το αντίστοιχο διεθνές εποπτικό πλαίσιο. Θα χρειαστούν, όμως, τουλάχιστον δέκα με είκοσι χρόνια ακόμη έως ότου περάσουν σε χρήση από τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού και δημιουργηθεί το αντίστοιχο εποπτικό πλαίσιο σε κάθε χώρα».

 

1) Οι τρέχουσες, καθώς και οι μελλοντικές τάσεις στην ασφάλιση των αυτοκινήτων αφορούν, κυρίως, σε τρεις περιοχές:

  • στα “αυτόνομα” ή “έξυπνα” οχήματα
  • στην περαιτέρω διεύρυνση της χρήσης της τηλεματικής στην ασφάλιση των αυτοκινήτων
  • στον ρόλο της ασφάλισης στο “sharing economy”.

Όσον αφορά στα “έξυπνα οχήματα”, είναι προφανές ότι αποτελούν μια περιοχή στην οποία η τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της ασφάλισης με την παραδοσιακή έννοια. Τα οχήματα αυτά θα αυξήσουν, περαιτέρω, την κινητικότητα του ανθρώπινου πληθυσμού καθώς και τον ελεύθερο χρόνο του, θα μειώσουν τη μόλυνση του περιβάλλοντος, θα επιτρέψουν την πιο αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας και θα μειώσουν εντυπωσιακά τα τροχαία ατυχήματα.

Πρακτικά, τα “έξυπνα οχήματα” θα δημιουργήσουν ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν να διαχειριστούν μια σειρά από ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις.

Οι ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν θα είναι σχετικές, κυρίως, με τα νέα ρίσκα προς ασφάλιση, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα δημιουργηθούν, τη διευρυμένη χρήση της τηλεματικής.

Οι προκλήσεις θα αφορούν, κυρίως:

  • σε μείωση του ρίσκου, ως συνέπεια της μείωσης των ατυχημάτων και τη μεταβολή που αυτή θα επιφέρει στο βασικό επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών εταιρειών.
  • σε θέματα που σχετίζονται με την “ευθύνη” σε περίπτωση ατυχήματος.
  • την είσοδο στην ασφάλιση των αυτοκινήτων ανταγωνιστών από την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον τομέα της τεχνολογίας.

Για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να πραγματοποιηθούν οι σημαντικές αυτές αλλαγές, είναι προφανές ότι έως το 2020 θα υπάρξουν οχήματα διαθέσιμα τα οποία θα φέρουν την συγκεκριμένη τεχνολογία, στον βαθμό που θα έχει δημιουργηθεί και το αντίστοιχο διεθνές εποπτικό πλαίσιο. Θα χρειαστούν, όμως, τουλάχιστον δέκα με είκοσι χρόνια ακόμη έως ότου περάσουν σε χρήση από τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού και δημιουργηθεί το αντίστοιχο εποπτικό πλαίσιο σε κάθε χώρα.

Η Interamerican παρακολουθεί από κοντά τις αλλαγές που έρχονται στην ασφάλιση των αυτοκινήτων συμμετέχοντας σε projects, τόσο της μητρικής εταιρείας Achmea όσο και της Εurapco. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία προχώρησε μέσα στο 2015 στην ασφάλιση του πρώτου σχετικού project στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, των έξι μικρών αυτόνομων λεωφορείων που κυκλοφόρησαν στα Τρίκαλα με εφαρμογή του ευρωπαϊκού πιλοτικού έργου CityMobil2, σε συνεργασία με τη δημοτική επιχείρηση e-trikala και το ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών). Τα αποτελέσματα του project ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα, τόσο ασφαλιστικά όσο και από πλευράς της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε, αλλά σίγουρα το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα αφορούσε στην εξαιρετικά μεγάλη αποδοχή από το ευρύ κοινό.

2) Στο πλαίσιο της τιμολόγησης της ασφάλισης αυτοκινήτου χρησιμοποιούνται μια σειρά από πληροφορίες, που έχουν σχέση τόσο με το όχημα όσο και με τον οδηγό. Σκοπός είναι  να υπάρξει αρχικά μια καλύτερη κατανόηση του κινδύνου και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί διαχωρισμός μεταξύ “καλών” και “κακών” κινδύνων. Η σχετική ανάλυση, συνήθως, γίνεται σε επίπεδο μέσου όρου και είναι στατική.

Η τηλεματική, από την άλλη πλευρά, επιτρέπει μια πιο δυναμική και εξατομικευμένη προσέγγιση, καθώς οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν στον συγκεκριμένο πελάτη και μόνο. Πρακτικά, η τηλεματική γεφυρώνει το κενό μεταξύ της παραδοσιακής και της εξατομικευμένης τιμολόγησης.

Επιπροσθέτως, τα διαφορετικά σχήματα τηλεματικής που είναι διαθέσιμα, είτε αυτά αφορούν στα χιλιόμετρα που διανύει ο πελάτης είτε στον τρόπο οδήγησής του σε συνδυασμό με μια σειρά από υπηρεσίες, δημιουργούν μια μοναδική προϊοντική επιλογή που καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες του.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι κάτι που και η Interamerican παρατήρησε μέσα από τη διάθεση των προϊόντων «Buy the mile»: ότι η τηλεματική επιτρέπει και υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή του πελάτη στην ασφαλιστική τιμολόγηση, καθώς αυτός έχει τη δυνατότητα να επιδράσει στο τελικό αποτέλεσμα, κατανοώντας βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν τον ασφαλιστικό κίνδυνο.

Η συμμετοχή του πελάτη επιτρέπει στον ίδιο να περιορίσει τον ασφαλιστικό κίνδυνο, με συνέπεια μια καλύτερη τιμολόγηση από πλευράς κόστους. Παράλληλα, η τηλεματική επιτρέπει και στην ασφαλιστική εταιρεία να επεκτείνει τιμολογιακές προσεγγίσεις περισσότερο δίκαιες, βελτιστοποιώντας έτσι την τιμολογιακή της πολιτική.

AisopouΝατάσα Αισώπου,
Υποδ/ντρια Κλάδου Αυτοκινήτου, Interasco:

«Η κυκλοφορία αυτοματοποιημένων οχημάτων, χωρίς οδηγό, αναμένεται από το 2025 και μετά και πιστεύουμε ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην οδική ασφάλεια, αλλά και θα διαμορφώσει νέες συνθήκες στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων και αλλαγές στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων».

1) Με βάση τα στατιστικά της Επιτροπής Μεταφορών της ΕΕ, το 90% των θανατηφόρων συγκρούσεων προκαλούνται από οδηγούς που κάνουν λάθη ή αποσπάται η προσοχή τους και η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα “έξυπνα” αυτοκίνητα θα μπορούσαν να έχουν τεράστιες δυνατότητες για την οδική ασφάλεια, διότι θα μειωθεί το ανθρώπινο λάθος.

Αν και τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό δεν θα είναι εμπορικά διαθέσιμα τα επόμενα χρόνια, ασκείται έντονη πίεση στις αυτοκινητοβιομηχανίες από την ΕΕ να επιταχύνουν την κατασκευή τους, καθώς πιστεύουν ότι θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Το διάστημα, δε, που θα μεσολαβήσει για την κυκλοφορία τέτοιου είδους οχημάτων, θα δώσει τη δυνατότητα, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε τοπικό επίπεδο, να εξετασθούν οι κανόνες που θα πρέπει να εφαρμοσθούν και που θα διευκρινίζουν ποιος θα ευθύνεται για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα “έξυπνα” αυτοκίνητα και να εισαχθούν νέοι νόμοι για τη ρύθμιση της ευθύνης.

Η κυκλοφορία αυτοματοποιημένων οχημάτων, χωρίς οδηγό, αναμένεται από το 2025 και μετά και πιστεύουμε ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην οδική ασφάλεια, αλλά και θα διαμορφώσει νέες συνθήκες στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων και αλλαγές στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά:

  • αλλαγές σε τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως η μείωση του βάρους τους, η οποία θα επιφέρει μείωση στο κόστος και την επιτάχυνση του οχήματος και παράλληλα αύξηση στην απόδοση των καυσίμων
  • τη μείωση των σωματικών βλαβών από ατυχήματα και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους για τα νοσοκομεία, το κράτος και τους ιδιώτες, λόγω της χρήσης υπολογιστών για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των οχημάτων
  • τη μείωση του κόστους επισκευής των οχημάτων

θα αλλάξουν και οι ανάγκες ως προς την ασφάλιση των οχημάτων και των ασφαλιστικών προϊόντων, διότι θα ασφαλίζουμε οχήματα τα οποία κατά βάση δεν θα συγκρούονται.

Όσον αφορά στην Interasco, θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις νέες εξελίξεις με την ευελιξία και τον επαγγελματισμό που μας χαρακτηρίζει.

2) Ζούμε στον αιώνα της τεχνολογίας, των smart συσκευών και των applications. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, και η τηλεματική να μην αποτελεί μέρος της τεχνολογίας και αφορμή συζητήσεων και σχεδιασμού ασφαλιστικών προϊόντων και εκπτώσεων, ως κίνητρο χρήσης για τους πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών.

H πρόταση είναι κατά βάση απλή: Εγκαταστήστε μια συσκευή στο αυτοκίνητό σας ή “κατεβάστε” ένα app στο smart κινητό σας, τα οποία θα επιτρέπουν να παρακολουθεί η ασφαλιστική εταιρεία την οδική σας συμπεριφορά, και σε αντάλλαγμα να σας παρέχει έκπτωση στα ασφάλιστρα.

Η ουσιαστική διαφορά με τη χρήση της τηλεματικής θα είναι η εισαγωγή καινούργιων παραμέτρων στην τιμολόγηση των αυτοκινήτων σε σχέση με τις παραδοσιακές μεταβλητές.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν πληροφορίες οδικής συμπεριφοράς, όπως τα πραγματικά χιλιόμετρα που διανύθηκαν, τον τρόπο που επιταχύνει ή επιβραδύνει το όχημα, τους δρόμους που χρησιμοποιήθηκαν για τις διαδρομές που πραγματοποιήθηκαν και όλα αυτά κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου. Η ανάλυση αυτών των πληροφοριών, σύμφωνα με έρευνες, θα μπορεί να δίνει διπλάσιες δυνατότητες πρόβλεψης ατυχημάτων και, κατά συνέπεια, καλύτερη και πιο δίκαιη τιμολόγηση.

Πιστεύουμε ότι η τηλεματική στα οχήματα έχει περάσει σε μία νέα διάσταση, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να εξοπλίζουν με τέτοιου είδους τεχνολογίες τα νέα τους μοντέλα και τις ασφαλιστικές εταιρείες να ερευνούν σε βάθος τα οφέλη που θα προκύψουν από την εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής σε οχήματα παλιότερης τεχνολογίας.

marselosΜανωλης Μαρσέλος, Γενικός Δ/ντής  insurancemarket.gr:

«Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα επωφεληθούν περισσότερο από την τηλεματική θα είναι οι μεγάλες, καθώς διαθέτουν πολλούς πελάτες και μπορούν να συγκεντρώσουν μεγάλο όγκο δεδομένων και κατά συνέπεια θα είναι σε θέση να κάνουν σωστή ανάλυση ρίσκου».

1) Τα αυτόνομα οχήματα γίνονται σιγά σιγά πραγματικότητα, καθώς βλέπουμε όλο και περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες να επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη έξυπνων και αυτόνομων τεχνολογιών και λειτουργιών.
Σύμφωνα με μελέτες υπολογίζεται ότι έως το 2030 τα μισά αυτοκίνητα στους δρόμους θα είναι αυτόνομα.

Τα πλήρως αυτόνομα οχήματα είναι ακόμα αρκετά μακριά από την ελληνική πραγματικότητα, αλλά οι “έξυπνες”  τεχνολογίες αυτόνομου παρκαρίσματος ή φρεναρίσματος είναι παρούσες και στη χώρα μας.

Η ύπαρξη αυτών των τεχνολογιών φέρνει αλλαγές και πολλά ερωτήματα, καθώς επηρεάζει και τους ασφαλιζόμενους αλλά και τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Ερωτήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την υπαιτιότητα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που προκαλέσει υλική ή σωματική ζημιά ένα αυτοκίνητο με αυτόνομο φρενάρισμα, ποιος θα είναι ο υπαίτιος; Ο οδηγός ή το όχημα που δεν φρέναρε αποτελεσματικά; Ποιος, λοιπόν, θα επιβαρυνθεί με την αποκατάσταση των ζημιών; Η ασφαλιστική εταιρεία ή η εταιρεία παραγωγής του οχήματος;

Καθώς γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα ατυχήματα προκαλούνται από ανθρώπινα λάθη, θεωρητικά τα “έξυπνα” οχήματα θα οδηγήσουν σε μείωση των ατυχημάτων και εν συνεχεία των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης. Η ίδια επίσης φύση της κάλυψης πιθανότατα θα εξελιχθεί από αστική ευθύνη οδηγού σε αστική ευθύνη οχήματος.

Επιπλέον, εμφανίζονται άλλοι κίνδυνοι για να πάρουν τη θέση της αστικής ευθύνης, όπως η κυβερνοευθύνη –τα οχήματα που είναι συνδεδεμένα στο Internet είναι ευάλωτα σε επιθέσεις από χάκερς.

Δεν μπορούμε, επομένως, να προβλέψουμε με σιγουριά την πορεία των ασφαλίστρων, γιατί δημιουργούνται διαφορετικοί κίνδυνοι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να εξελιχθούν πολύ τεχνολογικά, ώστε να μπορούν να συμβαδίσουν με τις αλλαγές και να προσφέρουν υπηρεσίες χρήσιμες και αναγκαίες. Η εποχή απαιτεί καινοτομία και ευελιξία!     

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά δεν έχει ακόμα αντιδράσει στις μεγάλες αλλαγές που έρχονται, αλλά πιστεύουμε ότι μέχρι το 2017 οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν προσαρμόσει την τιμολόγησή τους στην ύπαρξη καινοτόμων ή μη τεχνολογιών σε ένα όχημα.  

Εμείς με τη σειρά μας, δίνουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να βρει γρήγορα και εύκολα την καλύτερη ασφάλεια για το “έξυπνο” όχημά του συγκρίνοντας την ασφαλιστική αγορά.

Επιπλέον, θα του δώσουμε τη δυνατότητα, σε συνεννόηση με τις ασφαλιστικές εταιρείες, να μπορεί να ανταμειφθεί για τη σωστή οδηγική του συμπεριφορά ανεξαρτήτως τρόπου απόκτησης των δεδομένων του (π.χ. mobile app, black box ή connected car system).
Μέσα στα σχέδιά μας, εξάλλου, είναι η δημιουργία μίας pay how you drive εφαρμογής σε συνεργασία με την oseven.

2) Η τηλεματική θα φέρει μεγάλες αλλαγές στην προσέγγιση της ασφάλισης του αυτοκινήτου και ειδικότερα στον τρόπο αξιολόγησης και πρόβλεψης του ρίσκου.
Μέχρι τώρα στην Ελλάδα, το ασφάλιστρο καθορίζεται με βάση κάποιες παραμέτρους, όπως η ηλικία, ο τόπος διαμονής, το είδος του οχήματος κ.τ.λ. Με την τηλεματική αυτό θα αλλάξει, καθώς θα επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος αυτός λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως την οδηγική συμπεριφορά, ή ποσοτικά χαρακτηριστικά, όπως τα χιλιόμετρα που κάποιος θα διανύσει.

Ο τρόπος απόκτησης αυτών των στοιχείων είναι είτε μέσω μίας συσκευής που εγκαθίσταται στο αυτοκίνητο ή μέσω ενός mobile application. Ο δεύτερος τρόπος είναι πιο εύκολος και πιο οικονομικός, καθώς δεν απαιτεί εγκατάσταση και μπορεί να γίνει άμεσα, και πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση και στο ελληνικό κοινό.

Στοιχεία, λοιπόν, για τον πελάτη που μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστά, όπως η απόσταση που διανύει (μέθοδος pay as you drive) ή η ταχύτητα οδήγησης ή ο τρόπος φρεναρίσματος ενός οδηγού (pay how you drive) θα είναι τα στοιχεία που θα καθορίζουν το ασφάλιστρο του εκάστοτε ασφαλισμένου.
Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, το ασφάλιστρο θα είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στον κάθε οδηγό και ουσιαστικά πιο δίκαιο!

Η ασφαλιστική θα επιβραβεύει με χαμηλότερα ασφάλιστρα τους προσεκτικούς οδηγούς, με βάση παράγοντες, όπως η τήρηση του ορίου ταχύτητας, ο χρόνος φρεναρίσματος, η μη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.ά., και θα “τιμωρεί” τους απρόσεχτους με αυξημένα ασφάλιστρα.
Αυτό περιμένουμε να οδηγήσει σε βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς όλων μας, καθώς το να ξέρουμε πως μας παρακολουθούν και μας επιβραβεύουν για τον σωστό μας τρόπο οδήγησης θα μας κάνει σίγουρα πιο προσεκτικούς!

Και μην ξεχνάμε ότι μέσω των έξυπνων συσκευών που μπορούν να αναγνωρίσουν πότε κάποιος έχει εμπλακεί σε ατύχημα, πολλές ζωές μπορούν να σωθούν!

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές, αυτές που θα επωφεληθούν περισσότερο από την τηλεματική θα είναι οι μεγάλες, καθώς διαθέτουν πολλούς πελάτες και μπορούν να συγκεντρώσουν μεγάλο όγκο δεδομένων και κατά συνέπεια θα είναι σε θέση να κάνουν σωστή ανάλυση ρίσκου.

Διαβάστε εδώ τις τοποθετήσεις των κ.κ. Μπάμπη Αναστασιάδη, Κωνσταντίνου Βερύκοκκου και Αμαλίας Μόφορη και εδώ τις τοποθετήσεις των κ.κ. Παναγιώτη Μαρκόπουλου, Παναγιώτης Βασιλόπουλου και Γιάννη Μουζάκη.