Γρίπη των χοίρων (H1N1): Οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν μια πανδημία;

258

Σε συνέχεια της απόφασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να ανεβάσει το συναγερμό στο 6 (το υψηλότερο επίπεδο που υπάρχει για τον κίνδυνο από την πανδημία H1N1), η Marsh, ο μεγαλύτερος μεσίτης ασφαλίσεων και σύμβουλος διαχείρισης κινδύνων στον κόσμο, προτείνει στους οργανισμούς να εστιάσουν στα πιθανά οικονομικά θέματα αλλά και σε θέματα που άπτονται της δικαιοδοσίας τους προκειμένου να διαμορφώσουν την αντίδρασή τους στο επίκαιρο θέμα της πανδημίας.

Ως μέρος της αντίδρασής τους, η Marsh συμβουλεύει τους οργανισμούς να συνεχίσουν να εστιάζουν στις πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις αλλά και στις επιπτώσεις στον τομέα της υγείας, να επιταχύνουν την επίβλεψη των ομάδων εκείνων που είναι εκτεθειμένες στη νόσο και που μπορεί να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις τους, τις αγορές τους ή τους προμηθευτές τους, και να παρακολουθήσουν τις δυνατότητες άμβλυνσης των θεμάτων αυτών με βάση το υφιστάμενο καθεστώς απόκρισής τους.

Ο κ. Gary S. Lynch του Κέντρου Απόκρισης στην Πανδημία της Marsh και επικεφαλής του Τομέα Supply Chain Risk Management ανέφερε: «Με την εμφάνιση της πανδημίας, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να επιδιώξουν να ολοκληρώσουν, να επικυρώσουν και να ελέγξουν τα σχέδια επιχειρησιακής τους συνέχειας, την προσαρμοστικότητά τους σε θέματα που αφορούν στην τροφοδοτική αλυσίδα των οργανισμών τους (supply chain) και στα επικοινωνιακά σχέδια που διαθέτουν στα πλαίσια διαχείρισης μιας κρίσης, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε πιθανές επιπτώσεις, τόσο στη δραστηριότητα ή και λειτουργία τους όσο και σε τυχόν οικονομικές επιπτώσεις.
Η δυνατότητα της αγοράς να απαντήσει στις προκλήσεις που τίθενται στα πλαίσια μιας πανδημίας μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύπλοκη λόγω και της διεθνούς οικονομικής ύφεσης, που οδήγησε σε σημαντικές μειώσεις προσωπικού των επιχειρήσεων, στη βελτιστοποίηση των αλυσίδων τροφοδοσίας τους και σε μειώσεις των λειτουργιών τους».
Σύμφωνα με τη Marsh, οι εταιρείες πρέπει να εξετάσουν επίσης το ενδεχόμενο κυβερνητικής παρέμβασης, που μπορεί να κυμανθεί από το υποχρεωτικό κλείσιμο εργοστασίων και γραφείων μέχρι και σε αυξανόμενους αυστηρούς ελέγχους των αγαθών και των ανθρώπων που περνούν τα σύνορα, επιβολή καραντίνας και κοινωνικής απομόνωσης. Η πραγματικότητα στις διεθνώς συνδεδεμένες οικονομίες είναι ότι η πανδημία μπορεί να έχει συνέπειες στην ικανότητα μιας επιχείρησης να βρει αγαθά και να διατηρήσει τη λειτουργία της και τα επίπεδα υπηρεσιών που παρέχει οπουδήποτε στον κόσμο. Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη το ενδεχόμενο αυτό καθώς και τις ενέργειες και τις επιπτώσεις, που μπορεί να ποικίλλουν από γεωγραφική σε γεωγραφική περιοχή, αναλόγως της σοβαρότητας της πανδημίας εκεί.
Ο συναγερμός σε επίπεδο 6, όπως σημειώνει ο κ. Lynch, σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να διαμορφώσουν τα σχέδια επιχειρησιακής τους συνέχειας υπό το πρίσμα μιας πανδημίας, βεβαιώνοντας ότι οι εμπορικοί τους συνεργάτες θα κάνουν το ίδιο.
Ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει:

– Γνώση του πώς και πού μπορεί ο οργανισμός τους να πληγεί, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που η αλυσίδα τροφοδοσίας της επιχείρησής τους βασίζεται σε εκτός συνόρων εμπορικούς συνεργάτες και σε παρόχους δημοσίων υποδομών. 

– Προσδιορισμό των επιχειρηματικών τους προτεραιοτήτων και μοντέλου λήψης  αποφάσεων με βάση τις αλληλεξαρτήσεις που έχουν.

– Διαδικασία για κλείσιμο ή μείωση των υπηρεσιών, απόφαση που θα βασιστεί σε τυχόν μείωση της ζήτησης, έλλειψη εργασιακού δυναμικού και πρώτων υλών ή αστοχία σημαντικών υποδομών, για λόγους όπως μη συμμόρφωσης με βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ενέργειας, επικοινωνίας και μεταφορών.

– Ανάκαμψη, αποκατάσταση και σχέδια συνέχισης, που περιλαμβάνουν βασικές διαδικασίες, απαραίτητους πόρους και προσδιορίζουν τους επιθυμητούς χρόνους ανάκαμψης. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν εναλλακτικές μεθόδους εξεύρεσης υλικών και προϊόντων, έκτακτου προσωπικού καθώς και πολιτική για εργασία από το σπίτι.

Ο κ. Lynch τόνισε, επίσης, ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την πανδημία ως βάση για να επανεξετάσουν και να ανανεώσουν τα ακόλουθα:
– Το σχέδιο διαχείρισης κρίσεων και επιχειρησιακής συνέχειας, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών τους περί επαγγελματικών ταξιδιών, εγκατάστασης προσωπικού σε άλλο χώρο, διαδικασίες απομόνωσης και έκτακτου προσωπικού.
– Σχέδιο επικοινωνίας σε περίπτωση πανδημίας, που θα διασφαλίζει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ενημερωμένα και γνωρίζουν τι περιμένει η επιχείρηση από αυτά.
– Οδηγίες σωματικής υγιεινής και συμπεριφοράς σε περίπτωση που θα πρέπει να διαχειριστούν προσωπικό αλλά και εγκαταστάσεις που μολύνθηκαν από τη νόσο καθώς και πολιτικές εξέτασης θεμάτων υγιεινής, φαρμακευτικής αγωγής και ψυχολογικής υποστήριξης.

Επιπλέον, οι οργανισμοί πρέπει να επανεξετάσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη και να κατανοήσουν πώς αυτή λειτουργεί/συνδέεται με μια πανδημία που βρίσκεται σε επίπεδο συναγερμού 6. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν συγκεκριμένες ασφαλίσεις σε ισχύ (π.χ. κάλυψη της αλυσίδας τροφοδοσίας από πανδημία, γενική αστική ευθύνη, εργοδοτική ευθύνη και ασφάλιση περιουσίας), αφού πολλές μεταβλητές μπορεί να επηρεάσουν τυχόν ανάκαμψη της επιχείρησης από ένα τέτοιο συμβάν. Η εξέταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει περιόδους αποκατάστασης, περιόδους αναμονής, περιορισμούς αποστάσεων, υπ΄ όρια, μετάφραση των συμβολαίων σε άλλη γλώσσα, ορισμούς, απαλλαγές και άλλους όρους του συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών σε σχέση με την πανδημία καθώς και τυχόν άλλων εξαιρέσεων.
Το τελευταίο διάστημα, πολλοί οργανισμοί ανανέωσαν τα σχέδιά τους εξετάζοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας σε κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας, όπως αποδεικνύουν μέτρα όπως:

– Η απαίτηση από τους υπαλλήλους που επιστρέφουν από χώρες που έχουν επηρεαστεί από τη νόσο να παραμείνουν στο σπίτι τους για τρεις με επτά ημέρες.

– Ο περιορισμός των επαγγελματικών ταξιδιών.

– Η εφαρμογή τριών επιπέδων ιεραρχίας σε θέματα διαδοχής και αντιπροσώπευσης.

– Η επανεξέταση των διαδικασιών για εργασία στο σπίτι.

– Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των συμβάντων και τακτική επικοινωνία όλης της σχετικής πληροφόρησης.

– Η αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας στην πανδημία των εμπορικών συνεργατών τους.

Ο κ. John Merkovsky, επικεφαλής του Τομέα Risk Consulting της Marsh, προσέθεσε: «Πολλά αναμένουμε να μάθουμε από αυτή την πρώτη αντίδραση στην πανδημία, τόσο σε επίπεδο συντονισμένης δράσης, διεθνώς, όσο και σε θέματα επικοινωνίας και ανάγκης να τεθούν προτεραιότητες σε ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να συνεχίσουμε την πορεία μας. Είναι επιτακτική ανάγκη να μάθουμε και να εφαρμόσουμε τα μαθήματα που παίρνουμε από αυτή την κρίση. Με βάση προγενέστερη παγκόσμια εμπειρία σε πανδημίες, οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για την πιθανότητα να ξανασυμβεί ο H1N1 μέσα στο χρόνο αλλά και να υπάρξουν μελλοντικές εμφανίσεις μιας πανδημίας».
Η Marsh, ο μεγαλύτερος μεσίτης ασφαλίσεων και σύμβουλος διαχείρισης κινδύνων στον κόσμο, με 24.000 υπαλλήλους, παρέχει στους πελάτες της συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περισσότερες από 100 χώρες. 

Η Marsh είναι θυγατρική εταιρία της Marsh & McLennan Companies (MMC), του παγκόσμιου Ομίλου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με περισσότερους από 54.000 υπαλλήλους και με έσοδα που υπερβαίνουν τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής.
Η MMC είναι η μητρική εταιρία της Guy Carpenter (εξειδικευμένη εταιρία σε θέματα αντασφάλισης και κινδύνων) της Kroll (εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί κινδύνων), της Mercer (εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί ανθρωπίνων πόρων και συναφών οικονομικών υπηρεσιών) και της Oliver Wyman (εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών management). 
H μετοχή της MMC είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, του Σικάγου και του Λονδίνου. 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της MMC είναι www.mmc.com. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Marsh είναι www.marsh.com.

 

Προηγούμενο άρθροLa Vie Assurances: Νέες Προοπτικές
Επόμενο άρθροΓρηγόρης Αυδής: «Όχι ένα σήμα στο παρμπρίζ αλλά πραγματική ασφάλεια» (Ιούλιος-Αύγουστος 2009)