Διεθνής διάσκεψη στη Βαρσοβία για τις Ασφάλειες Ζωής

251

Η 4η Διεθνής Διάσκεψη “Παγκόσμιες Απόψεις για την Ασφάλιση Ζωής στην Ανατολική Ευρώπη, την ΚΑΚ και την Ασία”,  που διοργανώθηκε από το Russian Polis Information Group, έλαβε χώρα στη Βαρσοβία στις 13-14 Νοεμβρίου 2008. 
Το περιοδικό «Ασφαλιστική Αγορά» έπρεπε και ήταν παρών, για να καταγράψει τις σοβαρές απόψεις και τους προβληματισμούς έγκριτων ασφαλιστών.

Στη Διάσκεψη παραβρέθηκαν περίπου 150 επαγγελματίες του κλάδου, διευθυντές και υψηλόβαθμα στελέχη κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών, εκπρόσωποι διεθνών ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών ομίλων και τραπεζών, επικεφαλής αναλογιστικών διευθύνσεων, εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι ασφαλίσεων και πληροφορικής από 23 χώρες, περιλαμβανομένης της ΚΑΚ, των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ), καθώς και από την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ινδία, την Ολλανδία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ. 
Η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με το χαιρετισμό της πρώην Προέδρου της Διάσκεψης, Δρ. Olga Ruf-Fielder, σχετικά με την εντυπωσιακή ανάπτυξη των εργασιών ζωής στην ΚΑΕ, αλλά και τις διαφαινόμενες προκλήσεις του μέλλοντος.  
Ο κ. Carlos Montalvo Rebuelta, Γενικός Γραμματέας του CEIOPS, μίλησε για το Solvency II, τονίζοντας τις διαφορές του συστήματος από το προηγούμενο και υπογραμμίζοντας τις αναβαθμισμένες αρχές αποτίμησης κινδύνων. 
Το θέμα ανέπτυξε περαιτέρω ο Dr. Kurt Wolfsdorf, Πρόεδρος του Τομέα Ζωής της Διεθνούς Ένωσης Αναλογιστών (IAA), ο οποίος παρουσίασε την εμπειρία της Γερμανίας στην εισαγωγή των προτύπων Solvency II. Και οι δύο ομιλητές αναγνώρισαν το μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας των προτύπων Solvency II, υπογράμμισαν όμως την αναγκαιότητα για ταχεία υλοποίηση. 
Η κα Andreea Craciun, Γενική Επιθεωρήτρια της Εποπτικής Επιτροπής Ασφαλιστικών Εργασιών της Ρουμανίας, ολοκλήρωσε τη συζήτηση κάνοντας μια επισκόπηση του συστήματος εποπτείας ασφαλιστικών εργασιών ζωής στη Ρουμανία.
Τη δεύτερη συνεδρία άνοιξε ο κ. Greg Woodring, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της RGA, ο οποίος έδωσε μια λεπτομερή επισκόπηση της προέλευσης, ανάπτυξης και των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, εστιάζοντας στον ασφαλιστικό κλάδο. Κάνοντας μία πρόβλεψη, ότι την οικονομική κρίση θα ακολουθήσει μία ύφεση της οικονομίας που θα επηρεάσει τους πάντες, ο κ. Woodring κάλεσε τις εταιρείες ζωής να επιστρέψουν στις θεμελιώδεις αρχές και να βασίσουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες στην απλότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. 
Ο κ. Martin Buehler, υψηλόβαθμο ασφαλιστικό στέλεχος της IFC, μίλησε για τις απειλές και τις ευκαιρίες της κρίσης για τις αναδυόμενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. Από τη μία, η κρίση ανάγκασε ορισμένους δυτικούς ομίλους να μειώσουν τις επενδύσεις τους στην περιοχή και προκάλεσε σημαντικές επιβαρύνσεις στους τοπικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Από την άλλη, η κρίση επηρέασε αρχικά τις ασφαλιστικές εταιρείες της Δύσης, μετριάζοντας τον ανταγωνισμό και προσφέροντας νέες ευκαιρίες στις τοπικές εταιρείες. 
Ο κ. Dariusz Krzewina, CEO της PZU Life, μίλησε για τις προοπτικές των αναδυόμενων αγορών σε καιρό αναταραχών. Παρουσίασε στους συμμετέχοντες την επιχειρηματική στρατηγική της PZU Life καθώς και τα φιλόδοξα σχέδια του Ομίλου για επέκταση στις γύρω περιοχές. 
Ο κ. Jens Blohm, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Hannover Life Re, μίλησε για το θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αντασφάλιση στην ανάπτυξη του τοπικού κλάδου ζωής στις νέες αγορές.
Η τελευταία συνεδρία της πρώτης ημέρας ήταν αφιερωμένη στην πολωνική αγορά ασφάλισης ζωής. Ο κ. Marcin Luczynski, επικεφαλής του γραφείου της Swiss Re Advisers Polska στη Βαρσοβία, υπογράμμισε ότι οι τοπικές εταιρείες εστιάζουν περισσότερο στις δυνατότητες του υπό απελευθέρωση κλάδου κοινωνικής ασφάλισης. 
Ο κ. Tomasz Blawat, πρόεδρος της ING Uslugi Finansowe, επικεντρώθηκε στις νέες προσεγγίσεις της ασφάλισης ζωής. Και αυτός τόνισε ότι, εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η βασική ανάγκη των πελατών δεν είναι άλλη από την ασφάλεια και για να την καλύψουν αυτή την ανάγκη, οι εταιρείες ζωής πρέπει να στραφούν προς πιο απλά και διαφανή προϊόντα με εγγυημένα κέρδη.  
Η κα Beata Balas-Noszczyk, εταίρος της Lovells, μίλησε για τη νομοθεσία ασφαλίσεων ζωής της Πολωνίας και το συσχετισμό της με τα πρότυπα της ΕΕ. Ο κ. Artur Olech, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομίλου Generali στην Πολωνία, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το πολωνικό συνταξιοδοτικό σύστημα και παρουσίασε τις δυνατότητες για στενότερη συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και εταιρειών ζωής σε συνταξιοδοτικά προγράμματα και προγράμματα παροχών στους υπαλλήλους.
Η δεύτερη ημέρα της διάσκεψης ξεκίνησε με μία ζωντανή εναρκτήρια ομιλία από τον κ. Moshe Hadari, Πρόεδρο του MDRT-Million Dollar Round Table το 2006-2008, για τη διαχείριση του δυναμικού πωλήσεων στην ασφάλιση ζωής, ο οποίος παρουσίασε στους συμμετέχοντες ένα πρακτικό μέσο παροχής κινήτρων. 
Την επόμενη συνεδρία για τις αγορές ασφάλισης ζωής της ΚΑΚ, άνοιξε η κα Lyudmila Vremenko, Πρόεδρος της ουκρανικής Lemma-Vitae, και η κα Olga Korota, Δ/νουσα Σύμβουλος της Stravita, που ενημέρωσαν το κοινό για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου ζωής στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία, αντίστοιχα. Εκφράζοντας την άποψη περί χαμηλής διείσδυσης της ασφάλισης ζωής στις χώρες ΚΑΚ, η καGabriele Hollmann, Δ/νουσα Σύμβουλος της SCOR Global Life στην Ελβετία, μίλησε για τα πλεονεκτήματα χρησιμοποίησης του κλάδου προσωπικών ατυχημάτων ως εφαλτήριο για σημαντική δραστηριοποίηση στον κλάδο ζωής. 
Τη συνεδρία έκλεισαν τρεις ομιλητές: Η κα Lilia Popova, Δ/ντρια Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Ρωσίας και ΚΑΚ στη Fadata, ο κ. Alexander Yegorov, Project Manager της Russian Standard Insurance, και ο κ. Ilya Zolin, Δ/ντής ασφαλιστικών εργασιών της Accenture-Financial Sevices. Οι τρεις αυτοί παρουσίασαν μια περιπτωσιολογική μελέτη για την υλοποίηση νέου λογισμικού στη Russian Standard Insurance, προσαρμοσμένου ώστε να επιτρέψει στην εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στις εργασίες προσωπικών ατυχημάτων, να δραστηριοποιηθεί ανταγωνιστικά στην ασφάλιση ζωής.
Στην επόμενη συνεδρία, ο κ. Vladimir Ionkin, Αναπληρωτής Δ/ντής της Ομοσπονδιακής Εποπτικής Αρχής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μίλησε για την ανάπτυξη και σημερινή δομή της ρωσικής αγοράς ασφάλισης ζωής, τονίζοντας ιδιαίτερα τα βήματα που έχουν ληφθεί από την εποπτική αρχή, για την εξάλειψη των τεχνασμάτων φοροδιαφυγής στον κλάδο. Η κα Margarita Horunjaya, Δ/νουσα Σύμβουλος της εταιρείας ζωής Rossia, μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες τις απόψεις της για τις προοπτικές του κλάδου ζωής στη Ρωσία και για τους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η ρωσική αγορά. Κλείνοντας τη συνεδρία, ο κ. Franz Fuchs, μέλος του συμβουλίου διαχείρισης του Vienna Insurance Group, παρουσίασε μία θετική προοπτική για τον κλάδο ζωής στην ΚΑΕ, που θα γνωρίσει αναπόφευκτη ανάπτυξη, λόγω των ευνοϊκών οικονομικών και δημογραφικών συνθηκών, παρά την οικονομική κρίση.
Στην έβδομη ενότητα, η συζήτηση στράφηκε και πάλι στη συνεχιζόμενη κρίση και τις συνέπειές της στον κλάδο διαχείρισης ενεργητικού. Ο κ. Paul Oates, Αντιπρόεδρος και αναλυτής στον οίκο Moody’s, μίλησε για τους κινδύνους από την αυξανόμενη αστάθεια των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και τα βήματα που έχουν κάνει οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες για να μετριάσουν την έκθεση του ενεργητικού τους. 
Ο Dr. Jose Antonio Blanco, Περιφερειακός Δ/ντής Επενδύσεων για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και Δ/νων Σύμβουλος της UBS Global Asset Management, έκανε ορισμένες συστάσεις στους συμμετέχοντες για την εξισορρόπηση κινδύνου και κερδοφορίας, στα πλαίσια μιας στρατηγικής κατανομής επενδυτικών κεφαλαίων. Ο κ. Adam Lessing, Δ/ντής Ανάπτυξης ευρωπαϊκών εργασιών της AVIVA Investors, εξέτασε ορισμένες επενδυτικές τεχνικές, οι οποίες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές ακόμα και στην τρέχουσα αρνητική χρηματοοικονομική συγκυρία.
Η τελευταία ενότητα της διάσκεψης αφορούσε την εμπειρογνωμοσύνη στον κλάδο ζωής. Ο κ. Florian Boecker, Διευθυντής αγορών ζωής της ΚΑΕ στην Partner Re, ανέπτυξε μια ιδέα μη-αναλογικής αντασφάλισης ζωής, που μπορεί να εφαρμοστεί ευκολότερα κάτω από την τρέχουσα οικονομική και δημογραφική συγκυρία στην ΚΑΕ. Ο κ. Paul Ernest, Σύμβουλος Στρατηγικής στη Milliman, αφιέρωσε την ομιλία του στις προοπτικές των εργασιών bancassurance και περιέγραψε ορισμένες επιτυχημένες στρατηγικές που έχουν εφαρμόσει στον τομέα αυτό οι διεθνείς εταιρείες ασφάλισης ζωής. Η κα Ewa Jasiecka, Δ/ντρια επιχειρηματικών λύσεων στην Comarch SA, έκλεισε το συνέδριο παρουσιάζοντας στους συμμετέχοντες λύσεις πληροφορικής προσαρμοσμένες για τη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών σε εταιρείες ασφάλισης ζωής.
Η 4η Διεθνής Διάσκεψη “Παγκόσμιες Απόψεις για την Ασφάλιση Ζωής στην Ανατολική Ευρώπη, την ΚΑΚ και την Ασία”  διεξήχθη με την υποστήριξη των RGA, SCOR Global Life, Deloitte, Hannover Life Re, Swiss Re, Partner Re, Milliman, Rossia Life Insurance Company και Comarch Information Technology, FirstApex, Fadata.

 

 

Προηγούμενο άρθροΤα επιχειρήματα του κ. Δημήτρη Μηλιάκου για την πώληση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής
Επόμενο άρθροΌσα πρέπει να γνωρίζετε για την Οδική Βοήθεια, Aκόμα κι αν είστε… ασφαλιστής και την προσφέρετε!