Η ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών στην Ευρώπη

320

Καθώς οι συζητήσεις για το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης έχουν κορυφωθεί σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης τον τελευταίο καιρό, το ενδιαφέρον των κοινωνικών εταίρων (κυβερνήσεις, εργαζόμενοι, εργοδότες, καταναλωτές, ασφαλιστικές εταιρίες) έχει εστιάσει μεταξύ άλλων και στην ασφάλιση των ατυχημάτων και ασθενειών (health and accident insurance).

Iδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διαδραματίζουν οι καλύψεις των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών και η ανικανότητα προς εργασία (εκείνες δηλαδή οι καλύψεις που στις ασφαλιστικές εταιρίες εντάσσονται στους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών), όπως φαίνεται από τα προσφάτως δημοσιευθέντα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλειών (C.E.A.), που δείχνουν έναν κλάδο με υψηλή δυναμική ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, η ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών αντιπροσωπεύει παραγωγή ασφαλίστρων της τάξης των a115,6 δισ. μεταξύ των 33 χωρών της C.E.A. (στοιχεία έτους 2006), με ρυθμό ανάπτυξης 20,2% από το 2005 (σε αποπληθωρισμένες τιμές) και συμμετοχή κατά 28,5% στο σύνολο των ασφαλίσεων κατά ζημιών.
Η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή ασφαλίστρων στο συγκεκριμένο κλάδο είναι η Γερμανία, η οποία, με παραγωγή a34,6 δισ., συμμετείχε κατά 30% στο σύνολο της παραγωγής του κλάδου σε όλη την Ευρώπη. Ο κλάδος στη Γερμανία κατέγραψε αύξηση 1,5% από το 2005 (σε αποπληθωρισμένες τιμές) και η συμμετοχή του στο σύνολο των ασφαλίσεων κατά ζημιών της χώρας φθάνει στο ύψος του 40%.
Δεύτερη σε μέγεθος παραγωγής χώρα στο συγκεκριμένο κλάδο είναι η Ολλανδία, η οποία (με a28,4 δισ.) συμμετείχε κατά 25% στο σύνολο της παραγωγής του κλάδου σε όλη την Ευρώπη. Στην Ολλανδία ο κλάδος είχε 71,6% συμμετοχή στο σύνολο των ασφαλίσεων κατά ζημιών και κατέγραψε αύξηση από το 2005 της τάξης του 148% (σε αποπληθωρισμένες τιμές).
Η εκρηκτική αυτή άνοδος του κλάδου στην Ολλανδία οφείλεται στην ανάληψη της διαχείρισης του συστήματος υγείας της χώρας από τις ασφαλιστικές εταιρίες, αφού από 1/1/2006 το ολλανδικό σύστημα υγείας ιδιωτικοποιήθηκε πλήρως.
Σύμφωνα με τις εξηγήσεις που δόθηκαν στη C.E.A., ο σκοπός της ολλανδικής κυβέρνησης είναι να προσφέρει πιο αποτελεσματικό σύστημα υγείας, όπου θα είναι δυνατόν να αντεπεξέλθουν οικονομικά οι πολίτες, αλλά και σε ικανοποιητική ποιότητα. Για να προστατευθούν τα συμφέροντα των ασθενών, η λειτουργία των ασφαλιστικών εταιριών στο χώρο της υγείας προαπαιτεί ειδική άδεια και έλεγχο από δημόσιες αρχές. Μεταξύ των παραμέτρων που έχουν τεθεί ώστε να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στο σύστημα υγείας, είναι η απαγόρευση επιλογής κινδύνων από τις ασφαλιστικές εταιρίες (συνεπώς, καλύπτονται πλήρως όλοι οι Ολλανδοί πολίτες) και η χρηματοδότηση του συστήματος από ένα εθνικό Ταμείο Ασφάλισης έγείας. Το ταμείο αυτό ανακατανέμει τη χρηματοδότησή του από ασφαλιστικές εταιρίες με ένα «υγιές» χαρτοφυλάκιο, προς εταιρίες που έχουν ασφαλίσει πιο «δαπανηρά» τμήματα του πληθυσμού.
Αλλά και στη Σουηδία έχει αρχίσει ο διάλογος για την αναθεώρηση του κοινωνικού συστήματος οικονομικής προστασίας της ασθένειας και της συνεπεία αυτής αδυναμίας για απασχόληση. Στη βάση αυτή του διαλόγου είναι τα ισχυρά κίνητρα προς τους εργοδότες (για παράδειγμα, μέσω διαφορισμού των ασφαλίστρων), ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων και του κόστους των εργατικών ατυχημάτων. Συνέπεια αυτού είναι η ανάπτυξη του κλάδου ατυχημάτων και ασθενειών, ο οποίος με παραγωγή ασφαλίστρων a1,7 δισ. συμμετείχε κατά 22% στο σύνολο των ασφαλίσεων κατά ζημιών της χώρας.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι, παρόλο που ο κλάδος είναι ακόμη σχετικά μικρός στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, είναι εκρηκτικά τα ποσοστά ανάπτυξης που καταγράφουν αυτές τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το αποπληθωρισμένο ποσοστό αύξησης της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου το 2006 ήταν: 64% στη Ρουμανία, 21,5% στη Λιθουανία, 19,3% στη Λετονία, 16,9% στην Τουρκία, 14,1% στη Βουλγαρία και 11,5% στη Σλοβενία.

 

Προηγούμενο άρθροΓιώργος Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος – Δ/νων Σύμβουλος General Union
Επόμενο άρθροΑπό την «Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης»…