Η ελληνική ασφαλιστική αγορά απώλεσε στην επταετία 2009-2015…

492
  • 20 ασφαλιστικές
  • 1,7 εκατ. ασφαλισμένους Ζωής
  • 1,8 εκατ. συμβόλαια Ζημιών
  • 1,6 δις ασφάλιστρα

Εξετάζοντας ενδελεχώς, για την περίοδο 2009 – 2015, την πορεία και τα δρώμενα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά-παραγωγικά στοιχεία της Δ/νσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, της  Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και τις ετήσιες εκδόσεις μας «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας», στις οποίες συμπεριλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία που εκδίδει η Insurance Europe, καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα που είναι απογοητευτικά ως προς το μέγεθος των απωλειών που έχουν καταγραφεί στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία στην επταετία της κρίσης και των μνημονίων.

Η περίοδος της οικονομικής κρίσης επιβάρυνε τα μέγιστα την ελληνική ασφαλιστική αγορά και απομάκρυνε σημαντικό αριθμό επαγγελματιών ασφαλιστών από αυτήν. Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία, οι τραγικές μειώσεις των αριθμών συνεπάγονται και σοβαρότατες μειώσεις του πληθυσμού των επαγγελματιών και ιδιαιτέρως των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία.

Παράγοντες όπως οι έλεγχοι κεφαλαίων, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, η εξαφάνιση αποταμιευτικών καταθέσεων, η έλλειψη ευκαιριών επενδύσεων, που γενικότερα έθιξαν και βύθισαν την ελληνική οικονομία, είχαν άμεσα αρνητικά αποτελέσματα στην ασφαλιστική δραστηριότητα.

Επιπρόσθετα, η μείωση του αριθμού των ασφαλιστικών εταιρειών, είτε με την ανάκληση αδειών είτε με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές που επιτελέσθηκαν, μείωσε δραματικά τις θέσεις εργασίας, τόσο στους διοικητικούς υπαλλήλους των ασφαλιστικών εταιρειών όσο και στα δίκτυα διαμεσολαβούντων.

Αν σε όλα αυτά προσθέσει κανείς την αναγκαστική εστίαση των Τραπεζών στην ασφαλιστική δραστηριότητα, λόγω ελλείψεως άλλου αντικειμένου, αλλά και την εμφάνιση των direct πωλήσεων με την αξιοποίηση της όποιας τεχνολογίας, οι απώλειες θέσεων εργασίας για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ανέρχονται κατά την εκτίμησή μας στο 50%, την περίοδο 2009 – 2015.

Το 2015, συγκεκριμένα, δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική ασφαλιστική αγορά μόλις 10.055 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, όπως προκύπτει από τον αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων επαγγελματικής αστικής ευθύνης που υποχρεωτικά κατέχουν.

Παράλληλα, το κανονιστικό καθεστώς των εξετάσεων Πιστοποίησης και Επαναπιστοποίησης που θεσπίστηκε, μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο, καταγράφει, συμπεριλαμβάνοντας και τους τραπεζικούς υπαλλήλους, με ακρίβεια το ολιγάριθμο των μελών της τάξεως των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Η οικονομική πολιτική διαχείρισης σε περίοδο κρίσεως εκ μέρους των Διοικήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών αναδεικνύει τα υψηλά ποσοστά μείωσης των προμηθειών, τα οποία ακολουθούν και τη δεδομένη πλέον δραματική μείωση των ασφαλίστρων, με κορωνίδα τον υποχρεωτικό κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων, όπου το μέσο ασφάλιστρο σήμερα προβληματίζει τα μέγιστα την ασφαλιστική βιομηχανία, αλλά και την Εποπτική Αρχή, που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το φαινόμενο της υποτιμολόγησης, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της από το 2011 έως το 2015, η συνολική μείωση ασφαλίστρου στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων ανέρχεται σε περίπου 37,8% (μέση ετήσια μείωση περίπου 11%).

Για τους ασφαλιστές Ζωής, ειδικότερα, αξίζει ιδιαίτερης επισήμανσης η αναφορά της συρρίκνωσης της παραγωγής ασφαλίστρων: από τα 2,5 δις ευρώ το 2009, στα 1,8 δις ευρώ το 2015.

Ως αποτέλεσμα, εάν η μείωση του αριθμού των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών εκτιμάται από της πλευράς μας ότι αγγίζει, όπως προαναφέραμε, το 50%, αντίστοιχη μείωση προκύπτει για τους εναπομείναντες διαμεσολαβούντες ως προς τα προμηθειακά τους δικαιώματα. Σαφώς, στα παραπάνω, πρέπει να συνυπολογιστεί η δραματική αύξηση της φορολόγησης των εισοδημάτων τους καθώς και των ασφαλιστικών τους εισφορών, που έχουν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή ύψη.

{gallery}pinakes-grafimata/eptaetia_Agoras{/gallery}

Προηγούμενο άρθροΝίκος Δήμου: «Ο ασφαλιστής δεν πουλάει συμβόλαια…»
Επόμενο άρθροH Interasco A.E.Γ.Α. αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Ελλάδα