Νέα κάλυψη από την HDI-Gerling

311

Αξιοποιώντας την άνω των 100 ετών εμπειρία της, η HDI-Gerling προσφέρει, και στην ελληνική αγορά, την κάλυψη επακόλουθης ζημίας στον κλάδο μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Του Στέλιου Βασιλόπουλου, Διευθυντή Ασφαλίσεων Μεταφορών και Ειδικών Κινδύνων, HDI-Gerling Hellas

Τυχόν ζημίες κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων δεν προκαλούν μόνον απώλειες στο ίδιο το εμπόρευμα, αλλά ενδέχεται να έχουν σημαντικές δυσχερείς οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ποικίλα μεταφορικά μέσα, τόσο για τη διανομή των παραγόμενων εμπορευμάτων τους, όσο και για την προμήθεια των υλών και μηχανημάτων, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους. Η στενή σχέση μεταξύ της εφοδιαστικής αλυσίδας και της γραμμής παραγωγής προϋποθέτει την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των εμπορευμάτων ως παράγοντα αποφασιστικής σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής επιχείρησης.

Οικονομική εξασφάλιση όταν επηρεάζεται η λειτουργία  
Η HDI-Gerling προσφέρει την κάλυψη επακόλουθης ζημίας στον κλάδο μεταφερόμενων εμπορευμάτων Marine Consequential Loss Insurance – HDI-Gerling MCL. Η κάλυψη προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από ζημίες κατά τη διάρκεια μεταφοράς των ασφαλιζομένων εμπορευμάτων και οδηγούν σε διακοπή εργασιών.
Προϋποθέσεις της κάλυψης είναι:

  • η ζημία να έχει συμβεί σε μεταφορά εμπορεύματος το οποίο ασφαλίζεται από την HDI-Gerling (μέσω ασφαλιστηρίου cargo) και
  • το εμπόρευμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση λόγω της ζημίας, ή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μερικώς.

Σημαντική εξασφάλιση της επένδυσης
Η κάλυψη συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων και αποτελεί σημαντική εξασφάλιση των επενδύσεών τους. Από την εμπειρία μας, οι οικονομικές απώλειες μπορούν να αγγίξουν ιδιαίτερα υψηλά ποσά, σε μικρό χρονικό διάστημα, και αποτελούν πρόκληση για πολλούς ασφαλιστές. Οι πελάτες μας απολαμβάνουν την οικονομική σταθερότητα και φερεγγυότητα της HDI-Gerling, εταιρείας μέλους του παγκόσμιου ασφαλιστικού Ομίλου Talanx. Η HDI-Gerling είναι διαβαθμισμένη με Α+/stable από τη Standard & Poor’s και με A stable από την ΑΜ Best και έχει τη δυνατότητα ανάληψης ιδιαίτερα υψηλών ασφαλιστικών ορίων.

Επιπλέον, οι ασφαλιζόμενοί μας επωφελούνται από την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία των ειδικών Risk Engineers της εταιρείας, οι οποίοι συμμετέχουν ουσιαστικά, προτείνοντας προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

Η συμβολή τους είναι καθοριστική, ειδικά σε περιπτώσεις των επονομαζόμενων bottleneck machines: δηλαδή μηχανημάτων, η λειτουργία των οποίων είναι βασική για την πραγματοποίηση του συνόλου των διαδικασιών της παραγωγής/ λειτουργίας και σε περίπτωση ζημίας τους, περιορίζεται η δυνατότητα λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος. Οι κίνδυνοι ζημίας, σε τέτοιες ευαίσθητες περιπτώσεις, μπορούν να περιοριστούν εκ των προτέρων, με στοχευμένα μέτρα για την προστασία των φορτίων και συμβουλές των ειδικών μας για τη διασφάλιση της διαδικασίας μεταφοράς τους.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ HDI-GERLING
Ως ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστές μεταφορών στην Ευρώπη, η HDI-Gerling είναι γνωστή στην αγορά για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και παρεχόμενων υπηρεσιών, τα ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα της, την άρτια διαχείριση απαιτήσεων και την οικονομική σταθερότητα και φερεγγυότητα που παρέχει στους ασφαλιζόμενους.
Αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας, το ελληνικό υποκατάστημα προσφέρει μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών λύσεων με ετήσια προγράμματα κάλυψης εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους διεθνώς.

CASE STUDIES
Η παραγωγική επιχείρηση Α προγραμματίζει την εισαγωγή μιας νέας γραμμής παραγωγής. Βάσει συγκεκριμένου business plan για τη νέα γραμμή, η επιχείρηση έχει συνάψει δάνειο με την τράπεζά της. Κατά την παραλαβή της μηχανής παραγωγής, το φορτηγό που εκτελεί τη μεταφορά, εκτρέπεται σε μία στροφή. Η μηχανή παθαίνει σημαντική βλάβη και απαιτείται η επιστροφή της για επιδιόρθωση. Ως αποτέλεσμα, η νέα γραμμή παραγωγής καθυστερεί κατά αρκετούς μήνες.

Ο παραγωγός δεν έχει τη δυνατότητα να παραγάγει και να πουλήσει το προϊόν, ενώ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο οι πελάτες του να απευθυνθούν αλλού, λόγω της καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελιών. Η απώλεια των εσόδων, όμως, δεν είναι η μόνη αρνητική επίδραση μίας ζημίας σαν την παραπάνω. Αφενός, η εταιρεία δεν επιβαρύνεται με μεταβλητό κόστος, το οποίο εξαρτάται από την παραγωγή, όπως το κόστος υλικών, επιπρόσθετων ημερομισθίων και φόρων, αφετέρου, όμως, τα διαρκή, σταθερά έξοδα εξακολουθούν να υφίστανται, ασχέτως της παραγόμενης ποσότητας. Τέτοια έξοδα, μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Πληρωμές τόκων για δάνεια/πιστωτικές γραμμές
  • Ενοίκια κτηρίων, γης ή παραγωγικών εγκαταστάσεων
  • Κόστος μισθοδοσίας
  • Φόρους ακίνητης περιουσίας και λοιπά πάγια έξοδα για τις νέες εγκαταστάσεις.

H κατασκευαστική εταιρεία Β συμμετέχει σε κοινοπραξία για την κατασκευή έργου υποδομής. Η κατασκευή απαιτεί την εισαγωγή και χρήση ειδικού μηχανήματος μεγάλης αξίας, το οποίο έχει παραγγελθεί για παραλαβή σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Λόγω ατυχήματος κατά τη μεταφορά, το μηχάνημα δεν μπορεί να παραδοθεί έγκαιρα.

Το ατύχημα αυτό επηρεάζει σημαντικά την πορεία του project, οδηγεί σε καθυστερήσεις και δεν επιτρέπει στην εταιρεία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της ή την αναγκάζει σε εναλλακτικές υψηλότερου κόστους. Οι συνέπειες του ατυχήματος δεν περιορίζονται μόνον στην αξία του ίδιου του μηχανήματος. Παρεπόμενες οικονομικές ζημίες βαρύνουν την κατασκευαστική εταιρεία.

Προηγούμενο άρθροMega Brokers: Συνάντηση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, με θέμα τις Ασφαλίσεις Ζωής
Επόμενο άρθροΟι διαφορές στο Δίκαιο ασφαλιστικής σύμβασης